22 direkte Treffer gefunden für: uygulama


77 indirekte Treffer gefunden für: uygulama

Deutsch Türkisch
absehen von {v} [etwas] uygulamamak
Absicherung von Handling {sub} {f} uygulamada emniyet
die Adaptionsprüftechnik {sub} {f} uygulama deneme tekniği
der Akkomandationszustand {sub} {m} uygulama durumu
angewandt uygulama
angewandt Biologie {sub} {f} uygulama biyoloji
angewandte Forschung {sub} {f} [Soziologisch] uygulama araştırma
angewandte Forschung {sub} {f} uygulama araştırma
angewandte Forschungen {sub} {pl} uygulama araştırmalar
angewandte Fächer {sub} {pl} uygulama dersler
angewandte Linguistik [Grammatik] uygulama dilbilim
angewandte Linguistik {sub} {f} uygulama dilbilim
angewandte Mathematik {sub} {f} uygulama matematik
angewandte Psychologie {sub} {f} uygulama psikoloji
angewandte Soziologie {sub} {f} [Soziologisch] uygulama toplumbilim
angewandte Statistik {sub} {f} uygulama istatistik
angewandte Wirtschaftswissenschaft {sub} {f} uygulama ekonomi bilimi
angewandte Wirtschaftswissenschaften {sub} {pl} uygulama ekonomi bilimleri
angewandte Wissenschaft {sub} {f} uygulama bilim
angewandte Wissenschaften {sub} {pl} uygulama bilimler
angewandter Unterricht {sub} {m} uygulama ders
angleichen {v} [glich an, hat angeglichen] uygulamak
der Angriffspunkt {sub} {m} uygulama noktası
anwenden {v} uygulamak
Anwendung nicht gefunden {sub} {f} uygulama bulunamadı
die Anwendungen {sub} {pl} uygulamalar
die Anwendungsgebiete {sub} {pl} uygulama alanları
die Anwendungsprogramme {sub} {pl} uygulama programları
die Anwendungsregeln {sub} {f} uygulama kuralları
Anwendungs- uygulama-
anwendungsabhängig {adj} uygulamadan bağımsız
die Anwendungsanalyse {sub} {f} uygulama analizi
die Anwendungsanalyse {sub} {f} uygulama çözümlemesi
die Anwendungsanschauung {sub} {f} uygulama görüşü
die Anwendungsarchitektur {sub} {f} uygulama yapısı
die Anwendungsart {sub} {f} uygulama türü
die Anwendungsaufgabe {sub} {f} uygulama ödevi
das Anwendungsbeispiel {sub} {n} uygulama örneği
der Anwendungsbeleg {sub} {m} uygulama delili
die Anwendungsbeobachtung {sub} {f} uygulama izlenimi
die Anwendungsbeobachtungen {sub} {pl} uygulama izlenimleri
die Anwendungsberatung {sub} {f} uygulama danışmanlığı
die Anwendungsberatung {sub} {f} uygulama danışması
die Anwendungsberechtigung {sub} {f} uygulama yetkisi
der Anwendungsbereich {sub} {m} uygulama alanı
der Anwendungsbereich {sub} {m} uygulama alanıı
die Anwendungsbereiche {sub} {pl} uygulama alanları
die Anwendungsbeschreibung {sub} {f} uygulama betimi
die Anwendungsbeschreibung {sub} {f} uygulama tarifesi
die Anwendungsbestimmungen {sub} {pl} uygulama ilkeleri
anwendungsbezogen {adj} uygulama
die Angleichung {sub} {f} [Gesetze, Maßnahmen] yasalar ve önlemleri uygulama
Anwendung in der betrieblichen Entscheidungsfindung {sub} {f} işletmeyle ilgili karar(lar)da uygulama
Anwendung in geschlossenen Systemen {sub} {f} kapalı sistemlerde uygulama
Anwendung neuer Verfahren {sub} {f} yeni medodları uygulama
Anwendung von Druck {sub} {f} basınç uygulama
Anwendung von Strafvorschriften {sub} {f} ceza kurallarını uygulama
Anwendung von Vergünstigungen {sub} {f} fiyat düşüşlerini uygulama
asymmetrische Anwendung {sub} {f} asimetrik uygulama
das Aufpressen {sub} {n} basınç uygulama
die Außenanwendung {sub} {f} dış uygulama
bewährte Praxis {sub} {f} denenmiş uygulama
chemische Umsetzung {sub} {f} kimyasal uygulama
die Dezimalisierung {sub} {f} desimal sistem uygulama
diskriminierende Praktik {sub} {f} ayrımcı uygulama
die Diversion {sub} {f} cezalandırma yerine eğitme anlamında gençlerin suç işlemeleri durumunda Gençlik Ceza Kanunu çerçevesindeki yasal uygulama
die Dropbox {sub} {f} [İnternet] online olarak cep telefonu ve internet ortamlarında belirli bir alanda dosya veya resim gibi gereksinimlerin saklandığı gelişmiş bir uygulama
Durchführung eines Programms program uygulama
Durchführung, gewaltsame~ {sub} {f} zorla uygulama
die Echtzeitanwendung {sub} {f} gerçek zamanlı uygulama
Erstellung einer eidesstaatlichen Versicherung {sub} {f} yeminli yasal güvence uygulama
Erstellung einer Garantie garanti uygulama
erweiterte Anwendung {sub} {f} genişletilmiş uygulama
falsche Anwendung {sub} {f} yanlış uygulama
die Fehlanwendung {sub} {f} hatalı uygulama
fensterorientierte Anwendung {sub} {f} [Computerbildschirm] pencere menülü uygulama
geregelter Druckaufbau {sub} {m} düzenli basınç uygulama
0.006s