5 direkte Treffer gefunden für: Avrupa


69 indirekte Treffer gefunden für: Avrupa

Deutsch Türkisch
europäische Aaskäfer {sub} {m} [Corvus corone corone] Avrupa leş böceği
Abkommen zur Erhaltung der Fledermäuse in Europa {sub} {n} Avrupa‚da yarasa kuşlarının türünü koruma anlaşması
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika {sub} {pl} Avrupa Birliği ile Amerika birleşik Devletleri arasındaki anlaşmalar
Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik Island {sub} {pl} Avrupa Birliği ile Izlanda arasındaki anlaşmalar
Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und Hongkong über den Handel mit Textil {sub} {n} Avrupa Birliği ile Honkong arasındaki Tekstil anlaşması
Abkommen über die Errichtung einer Europäischen Stiftung {sub} {n} Avrupa vakfı kurma anlaşması
Abkommen über eine Zusammenarbeit und eine Zollunion zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft {sub} {n} avrupa birliği ülkeleri arası gümrük birliği anlaşması
Abstand zu Europa {sub} {m} Avrupa`ya olan mesafe
der Airbus {sub} {m} Avrupa´da uçak markası
Amtsblatt der Europäischen Union {sub} {n} Avrupa Birliğinin resmi dergisi
Arbeitsgruppe für Druck und Ausgabe von europäischen Banknoten {sub} {f} Avrupa para bankmotlarını basmak için grubu
Arbeitsgruppe für Studien über die gewerkschaftliche Situation in europäischen Ländern Avrupa ülkelerinde sendikaların durumunu etüd eden grubu
Archive der europäischen Archäologie {sub} {pl} Avrupa arkeolojik arşivleri
Assistent des Europaministers {sub} {m} Avrupa bakanı asistanı
aus Europa Avrupa`dan
autorisierte Vertretung in Europa {sub} {f} Avrupa yetkili temsilcisi
außereuropäisch {adj} Avrupa dışı
Binnenmarkt, europäische- {sub} {m} avrupa pazarı
bis zu einer Entscheidung des Europäischen Parlaments ausgesetzt Avrupa Birliği Parlamentosunun kararına kadar yürürlükten kalktı
Börse in Europa {sub} {f} Avrupa`da borsa
die CE-Zulassung {sub} {f} Avrupa Normlarına Uygunluk işareti müsaadesi
CE [Europäische Konformitäts] Avrupa Normlarına Uygunluk
die CE-Kennzeichnung {sub} {f} [Europäische Konformitäts] Avrupa Normlarına Uygunluk işareti
Charta der Grundrechte der Europäischen Union {sub} {f} Avrupa Birliği Temel Haklar Sözleşmesi
die CNUE {sub} {f} avrupa noterler birliği
das europäische Festland Avrupa karası
Delegation beim Europarat {sub} {f} Avrupa Konseyi delegasyonu
der europäische Kontinent Avrupa kıtası
die Europäische Kommission Avrupa Komisyonu
der EAN-Code {sub} {m} Avrupa Birliği standartları dahilinde gıda maddeleri ve et ürünlerinin bilgisayarda tanımlandığı tanıtım kodu
EC [Kürzel von Eurocity] Avrupa demiryolu birliğine bağlı hızlı tren
der EC-Geldautomat {sub} {m} [Eurocheck-Automat] Avrupa çek kartı otomatiği
die EC-Karte {sub} {f} [Eurocheck-Karte] Avrupa çek kartı
ECTS (European Credit Transfer System) {sub} {n} avrupa sınav notu sistemi
ECU European Currency Unit {sub} {m} avrupa para birimi
die EG {sub} {f} [Europäische Gemeinschaft] avrupa birliği
EG-weit {adj} Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli
EG-weit {adj} Avrupa Birliği ülkelerinde kabul edilmiş
das Eichhörnchen {sub} {n} Avrupa sincabı
Eine Seele für Europa Avrupa nın ruhu
die EM {sub} {f} [Kürzel von Europameisterschaft] Avrupa şampiyonası
Entscheidung der Europäischen Gemeinschaft {sub} {f} avrupa birliğinin kararı
erster Aktionsplan für Innovation in Europa {sub} {m} Avrupa`da ilk yenilik planı aksiyonu
Erweiterung der EU {sub} {f} Avrupa birliğinin genişletilmesi
Erweiterung der Europäischen Union {sub} {f} Avrupa birliğinin genişletilmesi
die EU {sub} {f} [Abkürzung von Europäische Union AB] Avrupa Birliği
die Eu {sub} {f} [Europeische Union] Avrupa Birliği
EU Gefahrgutklasse {sub} {f} Avrupa Birliği tehlikeli transport sınıfı
EU Hochwasserrichtlinie {sub} {f} Avrupa Birliği sel yönergesi
die EU-Bauartzulassung {sub} {f} Avrupa Birliği inşa türü müsaadesi
EU-Gerichtshof EuGH {sub} {m} Avrupa Birliği mahkemesi
das Alteuropa {sub} {n} eski Avrupa
Europa aus den alten Zeiten {sub} {m} eski zamanlarda Avrupa
Europa der zwei Geschwindigkeiten {sub} {m} iki değişik hızda Avrupa
Europa im Mittelalter eski çağda Avrupa
ganz Europa tüm Avrupa
geeintes Europa {sub} {n} birleşmiş Avrupa
Mittel- und Osteuropa {sub} {n} orta ve doğu Avrupa
das Mitteleuropa {sub} {n} Orta Avrupa
das Nachkriegseuropa {sub} {n} savaş sonrası Avrupa
das Nordeuropa {sub} {n} Kuzey Avrupa
nordeuropäisch {adj} Kuzey Avrupa
der Okzident {sub} {m} Batı Avrupa
das Osteuropa {sub} {n} Doğu Avrupa
das Südeuropa {sub} {n} Güney Avrupa
südeuropäisch {adj} Güney Avrupa
das Südosteuropa {sub} {n} Güneydoğu Avrupa
das Westeuropa {sub} {n} Batı Avrupa
das Zentraleuropa {sub} {n} Orta Avrupa
0.004s