2 direkte Treffer gefunden für: vom


53 indirekte Treffer gefunden für: vom

Deutsch Türkisch
die Plumpbeutler {sub} {pl} [Vombatidae] Vombatlar [Avustralya`da yaşayan yaklaşık bir metre uzunluğunda, 4 ayaklı, kısa bacaklı, kısa kuyruklu keselilerdir]
vom ... zum ... avancieren ...den/...dann ...e/...a terfi etmek
vom Abgangsort çıkış yerinden
vom Abgangsort çıkış bölgesinden
vom aktiven Wahlrecht ausgeschlossen aktif seçmenlikten menedilmiş
vom allerersten Augenblick ilk andan itibaren
vom Alter abhängig yaşa bağlı
vom Alter geschwächte Person {sub} {f} yaşlılıktan güçsüz olan insan
vom Amt abberufen makamından açığa alınmış
vom Amt absetzen makamından almak
vom Amt zurücktreten görevinden istifa etmek
vom Anfang bis zum Ende başından sonuna kadar
vom Blatt lesen {v} yapraktan okumak
vom Blatt singen {v} [Musik] notaya bakarak şarkı söylemek
vom Blatt singen {v} suratından anlamak
vom Blatt singen {v} yüzünden okumak
vom Blatt spielen {v} [Musik] notadan çalmak
vom Blatt spielen {v} [Musik] notaya bakarak çalmak
vom Blitz getroffen yıldırım çarpmış
vom Boden auflesen {sub} {f} yerden toplamak
vom Computer erstellt bilgisayarda düzenlenmiş
vom Dienst beurlauben {v} görevden el çektirmek
vom Dienst beurlauben {v} işten el çektirmek
vom Dienst kommen {v} işten gelmek
vom Dienst suspendieren {v} işten men etmek
vom Eigentümer bewohnte Wohnung {sub} {f} sahibinin oturduğu daire
vom Eigentümer bewohntes Haus {sub} {n} sahibinin oturduğu ev
vom Einkommen abhängig gelire bağlı
vom Eis eingeschlossen buzla kaplı
vom Erdboden verschwinden {v} yer yarılıp içine girmek
vom Erfolg berauscht başarı sarhoşu olmuş
vom Erfolg trunken sein {v} başarı sarhoşu olmak
vom Fach sein {v} uzman olmak
vom Fass fıçıdan
vom Feind eingenommen düşman tarafından fethedilmiş
vom Feind geschlagen düşmanı yendi
vom Fenster aus pencereden
vom Fenster hinaus pencereden dışarı
vom Fernsehen übertragene Debatte {sub} {f} televizyonda yayınlanan müzakere
vom Festland trennen {v} anakaradan ayırmak
vom Fieber befallen sein {v} ateşlenmek
vom Fieber befallen sein {v} nöbete tutulmak
vom Fleck bringen {v} yerinden oynatmak
vom Fleck weg {ugs.} anında ve yerinde
vom Fleck weg derhal
vom Fleck weg hemen
vom Fleisch fallen {v} {ugs.} zayıflamak
vom Gericht anerkannte Schuld {sub} {f} mahkemenin tanıdığı suç
vom Gericht bestellte Anwälte {sub} {pl} mahkemenin atadığı avukatlar
vom Gericht bestellter Anwalt {sub} {m} mahkemenin atadığı avukat
vom Gericht eingesetzter Anwalt {sub} {m} mahkemenin atadığı avukat
Schreiben vom {sub} {n} ....den/dan yazı
spätestens vom en geç ...den/dan
0.003s