12 direkte Treffer gefunden für: Anwendung


77 indirekte Treffer gefunden für: Anwendung

Deutsch Türkisch
Anwendung der {sub} {f} ...in\...ın kullanımı
Anwendung der {sub} {m} ...ın kullanımı
Anwendung der Datenverarbeitung {sub} {f} bilişim uygulaması
Anwendung der Technik {sub} {f} tekniğin uygulanması
Anwendung der Vertrags {sub} {f} anlaşmanın uygulanması
Anwendung der Vorschriften {sub} {f} kuralların uygulanması
Anwendung der Wettbewerbsvorschriften {sub} {f} rekabetle ilgili hükümlerin uygulanması
Anwendung des Gesetzes {sub} {f} kanunun uygulanması
Anwendung einer Methode {sub} {f} bir metodun uygulanması
Anwendung einer Methode {sub} {f} bir usulün uygulanması
Anwendung einer Regel {sub} {f} bir kuralın uygulanması
Anwendung einer Theorie {sub} {f} bir teorinin uygulanması
Anwendung eines Patentes {sub} {f} bir patentin uygulanması
Anwendung finden {v} kullanılmak
Anwendung finden {v} tatbik edilmek
Anwendung finden {v} uygulanmak
Anwendung in der betrieblichen Entscheidungsfindung {sub} {f} işletmeyle ilgili karar(lar)da uygulama
Anwendung in geschlossenen Systemen {sub} {f} kapalı sistemlerde uygulama
Anwendung kann nur einmal gestartet werden {sub} {f} kullanım sadece bir kere tatbik edilebilir
Anwendung löschen tatbiki silmek
Anwendung multipler Wechselkurse {sub} {f} katlı döviz kurlarının uygulanması
Anwendung neuer Verfahren {sub} {f} yeni medodları uygulama
Anwendung nicht gefunden {sub} {f} uygulama bulunamadı
Anwendung schließen {sub} {f} kullanımı kapatmak
Anwendung von Druck {sub} {f} basınç uygulama
Anwendung von Gewalt {sub} {f} zor kullanma
Anwendung von Normen und Typen normların ve tipleri kullanma
Anwendung von Strafvorschriften {sub} {f} ceza kurallarını uygulama
Anwendung von Vergünstigungen {sub} {f} fiyat düşüşlerini uygulama
Anwendung Wettbewerbsvorschriften rekabetle ilgili hükümlerin uygulanması
Anwendung, falsche - {sub} {f} hatalı kullanım
Anwendung, falsche - {sub} {f} yanlış kullanım
die Anwendungen {sub} {pl} kullanımlar
die Anwendungen {sub} {pl} uygulamalar
Anwendungen des Patienten {sub} {pl} hastalara yapılan uygulamalar
Anwendungen für Patienten {sub} {pl} hastalar için uygulamalar
die Anwendungsgebiete {sub} {pl} uygulama alanları
die Anwendungsprogramme {sub} {pl} uygulama programları
die Anwendungsregeln {sub} {f} uygulama kuralları
Anwendungs- kullanım-
Anwendungs- uygulama-
Anwendungs- und Systemprogrammierung {sub} {f} sistem programlama uygulaması
anwendungsabhängig {adj} uygulamadan bağımsız
die Anwendungsanalyse {sub} {f} uygulama analizi
die Anwendungsanalyse {sub} {f} uygulama çözümlemesi
die Anwendungsanschauung {sub} {f} uygulama görüşü
die Anwendungsarchitektur {sub} {f} uygulama yapısı
die Anwendungsart {sub} {f} uygulama türü
die Anwendungsaufgabe {sub} {f} uygulama ödevi
das Anwendungsbeispiel {sub} {n} kullanım örneği
das Anwendungsbeispiel {sub} {n} uygulama örneği
Abfälle aus der medizinischen Anwendung {sub} {pl} tıbbi uygulama atıkları
allgemeine Anwendung {sub} {f} genel kullanım
Anleitung zur Anwendung {sub} {f} kullanım kılavuzu
Arzneimittel zur lokalen Anwendung {sub} {n} lokal kullanım için ilaç
asymmetrische Anwendung {sub} {f} asimetrik uygulama
die Außenanwendung {sub} {f} dış uygulama
äußerliche Anwendung {sub} {f} dış kullanım
bei lokaler Anwendung lokal uygulamada
benachbarte Funktionsanwendung {sub} {f} yakın fonksiyon uygulaması
die Benutzeranwendung {sub} {f} kullanıcı kullanımı
die Büroanwendung {sub} {f} büro uygulaması
die Computeranwendung {sub} {f} bilgisayar kullanımı
die Computeranwendung {sub} {f} bilgisayar uygulaması
die Echtzeitanwendung {sub} {f} gerçek zamanlı uygulama
die Eisanwendung {sub} {f} buz uygulaması
elektronische Industrieanwendung {sub} {f} endüstriyel elektronik
die Energieanwendung {sub} {f} enerji uygulaması
entsprechend Anwendung {adj} uygulamaya uyan
erneute Anwendung {sub} {f} tekrar uygulamak
erweiterte Anwendung {sub} {f} genişletilmiş uygulama
falsche Anwendung {sub} {f} yanlış uygulama
Farbeinstellungen für Anwendung {sub} {pl} uygulama için renk ayarları
die Fehlanwendung {sub} {f} hatalı uygulama
fensterorientierte Anwendung {sub} {f} [Computerbildschirm] pencere menülü uygulama
findet Anwendung [es~] uygulanıyor
die Fluoridanwendung {sub} {f} florür uygulaması
0.006s