17 direkte Treffer gefunden für: Gewalt


77 indirekte Treffer gefunden für: Gewalt

Deutsch Türkisch
gewaltig {adj} kocaman
Gewalt an Schulen {sub} {f} okullarda şiddet
Gewalt antun {v} zor kullanmak
Gewalt anwenden {v} zor kullanmak
Gewalt anwenden {v} şiddete başvurmak
Gewalt ausüben {v} kuvvet kullanmak
Gewalt durch Beziehungspartner {sub} {f} ilişkide olunan partnerin şiddeti
Gewalt einsetzen {v} zor kullanmak
Gewalt erleiden {v} şiddete maruz kalmak
Gewalt erzeugend kaba kuvvet üreten
Gewalt im Straßenverkehr {sub} {f} trafikte şiddet
Gewalt über {sub} {f} bir şeyin kontrolü
Gewalt über etwas verlieren {sub} {f} bir şeyin kontrolünü elden kaçırmak
Gewalt unter der Kriegsschwelle savaştan daha düşük yoğunluklu çatışma
Gewalt unter der Kriegsschwelle savaştan daha alçak yoğunluklu çatışma
Gewalt, höhere- {sub} {f} insanüstü güç
der Gewaltakt {sub} {m} [rechtswissenschaftlich] cebri fiil
der Gewaltakt {sub} {m} [rechtswissenschaftlich] zor kullanma
der Gewaltakt {sub} {m} şiddet eylemi
die Gewaltakte {sub} {pl} zor kullanmalar
die Gewaltaktion {sub} {f} şiddete karşı tedbir
die Gewaltandrohung {sub} {f} korkutma
die Gewaltandrohung {sub} {f} zor kullanma tehdidi
die Gewaltandrohung {sub} {f} zor kullanma tehdidinde bulunma
die Gewaltandrohung {sub} {f} şiddetle gözdağı verme
die Gewaltanwendung {sub} {f} kaba kuvvet uygulama
die Gewaltanwendung {sub} {f} zor kullanma
die Gewaltanwendung {sub} {f} şiddete başvurma
der Gewaltausbruch {sub} {m} kaba kuvvet oluşumu
gewaltbejahend {adj} şiddet yanlısı
gewaltbereit {adj} şiddet eğilimli
die Gewaltbereitschaft {sub} {f} kaba kuvvet kullanma eğilimi
die Gewaltbereitschaft {sub} {f} zor kullanmaya hazır olma
die Gewaltbereitschaft {sub} {f} zorbalık eğilimi
die Gewaltdarstellung {sub} {f} şiddet gösterisi
das Gewaltdelikt {sub} {n} şiddet suçu
die Gewalteinteilung {sub} {f} erkler ayrılığı
die Gewalteinwirkung {sub} {f} Siddet etkisi
die Gewalten {sub} {pl} şiddetler
die Gewalteneinheit {sub} {f} erkler birliği
die Gewaltenteilung {sub} {f} [Politik] kuvvetler ayrılığı
die Gewaltenteilung {sub} {f} [rechtswissenschaftlich] kuvvetler ayrımı
die Gewaltenteilung {sub} {f} [System der gegenseitigen Kontrolle] kuvvetler ayrılımı
die Gewaltenteilung {sub} {f} egemenliğin paylaşımı
die Gewaltenteilung {sub} {f} kuvvetler ayrılığı
das Gewaltenteilungsprinzip {sub} {n} kuvvetler ayrılığı prensibi
die Gewaltentrennung {sub} {f} kuvvetler ayrımı
die Gewaltenverbindung {sub} {f} kuvvetlerin birleştirilmesi
die Gewaltenübertragung {sub} {f} yetki devri
der Gewaltexzess {sub} {m} şiddet taşkınlığı
die Gewaltfraktur {sub} {f} şiddetden dolayı kemik kırılması
allgemeine Gewalt {sub} {f} mutlak güç
allgemeine Gewalt {sub} {f} mutlak kudret
die Allgewalt {sub} {f} [Gottheit] celal
die Amtsgewalt {sub} {f} mevki nüfuzu
die Amtsgewalt {sub} {f} otorite
die Amtsgewalt {sub} {f} resmi yetki
die Amtsgewalt {sub} {f} salâhiyet
die Amtsgewalt {sub} {f} yetki
das Amtsgewalt {sub} {n} resmi salahiyet
das Amtsgewalt {sub} {n} yetke
Androhung von Gewalt {sub} {f} kaba kuvvet tehdidi
anhaltende Gewalt {sub} {f} sürekli kaba kuvvet
Anwendung von Gewalt {sub} {f} zor kullanma
ausgenommen höhere Gewalt doğa afeti harici
ausübende Gewalt {sub} {f} icra eden kuvvet
ausübende Gewalt {sub} {f} yürütme kuvveti
ausübende Gewalt {sub} {f} yürütme yetkisi
die Befehlsgewalt {sub} {f} emretme hakkı
die Befehlsgewalt {sub} {f} komuta yetkisi
die Besatzungsgewalt {sub} {f} işgal gücü
die Besatzungsgewalt {sub} {f} işgal gücü bölgesi
blinde Gewalt {sub} {f} körü körüne kaba kuvvet
bloße Gewalt {sub} {f} sadece kaba güç
brachiale Gewalt {sub} {f} bilek gücüyle kaba kuvvet
die Brachialgewalt {sub} {f} bilek gücüyle kaba kuvvet
brutale Gewalt {sub} {f} hunharca kaba kuvvet
0.004s