5 direkte Treffer gefunden für: Falle


77 indirekte Treffer gefunden für: Falle

Deutsch Türkisch
Falle auslösen {v} kapanı açmak
Falle stellen {v} tuzak kurmak
die Falleinschreibungen {sub} {pl} olgu kayıtları
fallempfindlich {adj} duruma duyarlı
fallen {v} [Preise] düşmek
das Fallen {sub} {n} [hinunter] aşağıya düşmek
die Fallen {sub} {pl} tuzaklar
fallen {v} [fällt, fiel, gefallen] düşmek
fallen {v} [hinab-, stürzen] düşmek
fallen {v} [nachlassen] hafiflemek
fallen {v} [Soldat] şehit düşmek
fallen {v} [Soldat] şehit olmak
fallen {v} [Temperatur, Preise, Flut] azalmak
fallen {v} [Temperatur, Preise, Flut] inmek
fallen {v} [an der Höhe~] alçalmak
fallen auf {v} göze çarpmak
fallen auf {v} dikkat çekmek
Fallen der Preise {sub} {n} fiyatların düşmesi
Fallen der Preise {sub} {n} fiyatların inmesi
Fallen des Preises {sub} {n} fiyat düşmesi
Fallen des Preises {sub} {n} fiyat inmesi
Fallen des Wassers {sub} {n} su düşmesi
Fallen des Wasserspiegels {sub} {n} su seviyesinin düşmesi
fallen für {v} için düşmek
fallen in Ohnmacht {v} bayılmak
fallenlassen {v} [Plan] vazgeçmek
fallenlassen {v} [aus der Hand~] düşürmek
fallenlassen {v} [aufgeben] caymak
fallenlassen {v} [aus der Hand] düşürmek
fallenlassen {v} [verstoßen] defetmek
fallenlassen {v} [verstoßen] reddetmek
fallenlassend {adj} vazgeçen
Fallen legen {v} tuzak kurmak
Fallen stellen {sub} {f} tuzak kurmak
Fallen und Steigen der Preise fiyatların inip çıkması
fallen unter {v} aşağıya düşmek
fallen von {v} …den\...dan düşmek
fallen zur Last [sie~] angare oluyorlar
fallen zur Last [sie~] angarya oluyorlar
fallen zwischen {v} arasına düşmek
fallend {adj} inişli
fallende Aktien {sub} {pl} düşen hisse senetleri
fallende Blätter {sub} {pl} düşen yapraklar
fallende Gegenstände {sub} {pl} düsen eşyalar
fallende Kennlinie {sub} {f} düşen karakteristik eğri
fallende Kurs düşen fiyatlar
fallende Kursbewegung {sub} {f} düşme eğilimli kur hareketi
fallende Kurse {sub} {pl} düşen kurlar
fallende Kurstendenz {sub} {f} düşme eğilimli kur hareketi
fallende Kurve {sub} {f} düşen eğri
fallende Last {sub} {f} azalan yük
die Abbruchabfälle {sub} {pl} yıkma çöpleri
die Abfälle {sub} {pl} atıklar
die Abfälle {sub} {pl} kırpıntılar
die Abfälle {sub} {pl} çöpler
die Abfälle {sub} {pl} ıskartalar
ab in die Falle [betrifft die Wanzenfalle] tahtakurusu tuzağına!
die Abseitsfalle {sub} {f} ofsayt tuzağı
adiabatisches Temperaturgefälle {sub} {n} adyabatik hareket eğilimi
alkoholbedingte Verkehrsunfälle {sub} {pl} alkol sebebiyle trafik kazaları
die Anfälle {sub} {pl} [Med.] akseler
die Anfälle {sub} {pl} [Med.] nöbetler
Anfälligkeit für Unfälle {sub} {f} kaza hassalığı
das Angefälle {sub} {n} [Architektur] destek
das Angefälle {sub} {n} [Architektur] duvar
das Angefälle {sub} {n} [Architektur] sütun
das Angefälle {sub} {n} miras
die Antwortausfälle {sub} {pl} cevap eksiklikleri
die Arbeitsunfälle {sub} {pl} kazaları
die Armutsfalle {sub} {f} yoksulluk tuzağı
die Armutsfalle {sub} {f} yoksulluk çukuru
die Asthmaanfälle {sub} {pl} [Med.] astım krizleri
atomare Abfälle {sub} {pl} atomik atıklar
auf alle Fälle her durumda
auf alle Fälle mutlaka
auf alle Fälle ne olursa olsun
Aufbereitungsgebäude für radioaktive Abfälle radyoaktif atıkları işleme binası
0.003s