10 direkte Treffer gefunden für: andere


77 indirekte Treffer gefunden für: andere

Deutsch Türkisch
andere amtliche Bescheinigung {sub} {f} resmi belge
andere Angelegenheit {sub} {f} başka olanak
andere Ansicht {sub} {f} başka görüş
andere Art {sub} {f} başka tarz
andere Auswahlkriterien {sub} {pl} başka seçenek kriterleri
andere belästigen {v} başkalarını rahatsız etmek
andere beruflich Tätige {sub} {pl} başka meslek çalışanları
andere Bezeichnung {sub} {f} başka tabir
andere Börsenplätze {sub} {pl} başka borsa yerleri
andere Dinge {sub} {pl} başka şeyler
andere Dokumente {sub} {pl} başka dokümanlar
andere Einstellungen {sub} {pl} başka ön ayarlar
andere Ende {sub} {n} başka
Andere erkannte Geräte {sub} {pl} başka bulunan aletler
andere Gebrauchsbedingungen {sub} {pl} başka kullanım şartları
andere Gefühle vortäuschen {v} başka duygular uydurmak
andere gemeinsame Interessen {sub} {pl} başka ortak çıkarlar
andere Gründe {sub} {pl} başka nedenler
andere Gründe {sub} {pl} başka sebepler
andere Güter und Werte {sub} {pl} başka mallar ve değerler
andere Kinder diğer çocuklar
andere Klasse {sub} {f} başka sınıf
andere Kleider anziehen {v} başka giysiler giymek
andere Länder {sub} {pl} başka ülkeler
andere Länder wie z. B. Spanien meselâ Ispanya gibi başka ülkeler
Andere Länder, andere Sitten! Her ülkenin kendine göre gelenekleri olur
andere Meinung {sub} {f} başka fikir
andere Methode der bargeldlosen Zahlung {sub} {f} peşinatsız başka ödeme metodu
andere Möglichkeit {sub} {f} başka olanak
andere Möglichkeiten ausschließen başka olanaklara ihtimal vermemek
andere Organisation {sub} {f} başka organizasyon
andere Partei {sub} {f} başka parti
andere Pläne haben {v} başka planları olmak
andere Position {sub} {f} başka pozisyon
andere private Systeme {sub} {pl} başka özel sistemler
andere Quellen {sub} {pl} başka kaynaklar
andere Realität {sub} {f} başka gerçek
andere Sache {sub} {f} başka şey
andere Saiten aufziehen {v} birinin anlayacağı dilde konuşmak
andere schlecht machen {v} başkalarını kötülemek
andere schlechtmachen {v} başkalarını kötülemek
andere Schuhe anziehen {v} başka ayakkabi giymek
andere Seite {sub} {f} öbür sayfa
andere Seite {sub} {f} öte
andere Sitten {sub} {pl} başka gelenekler
andere Spielart {sub} {f} başka youn türü
andere Unterkunft {sub} {f} başka ikâmet mekânı
andere Urlaubsformen {sub} {pl} başka tatil şekilleri
andere Vergünstigungen {sub} {pl} öteki ucuzlamalar
andere vertreten {v} başkalarına vekillik etmek
andere Vorteile {sub} {pl} başka faydalar
alles andere başka her şey
alles andere başka her şey
anders als manch andere birçoklarından başka
besser als jeder andere her birisinden iyi
das Eine oder Andere biri veya öteki
der eine oder andere o veya başkası
die Ersetzung einer Person durch eine andere birisinin yerini diğeriyle doldurma
die Ersetzung einer Person durch eine andere telâfi etme
ein Tag wie jeder andere hergünkü gibi bir gün
ein Wort gab das andere şaka maka derken kavga başladı
eine andere başka biri
Eine Hand wäscht die andere karşılıklı yardımladan her ii taraf yararlanır
einmal über andere değişimli olarak
einmal über andere nöbetleşe
eins um andere birer birer
eins um andere değişe değişe
eins um andere nöbetleşe
Ersetzung einer Person durch eine andere (birisinin) yerini diğeriyle doldurma, telâfi etme
Ersetzung einer Person durch eine andere birisinin yerini diğeriyle doldurma
Ersetzung einer Person durch eine andere telâfi etme
Höher fliegen als der andere {v} başkalarından dah yüksek uçmak
hören auf andere [sie~] başkalarına kulak veriyorlar
hören auf andere [sie~] başkalarını dinliyorlar
jeder andere ötekilerin her biri
Manche Tage sind länger als andere bazı günler başkalarından uzun
mehr als alles andere hepsinden ziyade
0.005s