12 direkte Treffer gefunden für: Ende


77 indirekte Treffer gefunden für: Ende

Deutsch Türkisch
Aggregatform des Indexes {sub} {f} endekste cihaz şekli
Anleger in Indexfonds {sub} {pl} endeks fonları yatırımcıları
Anleihe mit Indexklausel {sub} {f} endeksleme şartı ile tahvil
Anleihe mit Indexklausel {sub} {f} endeksleme kaydı ile tahvil
dynamische Rente {sub} {f} endeksli emeklilik
Dynamische Rente {sub} {f} endeksli emeklilik
dynamisieren {v} endekslemek
Ende April nisan sonu
Ende bereiten bitirmek
Ende bereiten sona erdirmek
Ende Beschäftigung istihdam sonu
Ende Beschäftigung çalışma ilişkisinin sonu
Ende Bestand stok bitimi
Ende Block blok ucu
Ende der Arbeit {sub} {n} sonu
Ende der Aufgabe {sub} {n} vazife bitimi
Ende der Aufnahme {sub} {n} çekim sonu
Ende der Aufnahme {sub} {n} kayıt sonu
Ende der Ausbaustrecke {sub} {n} inşa hattı sonu
Ende der Beschäftigung {sub} {n} çalışma sonu
Ende der Datei {sub} {n} dosya sonu
Ende der Debatte {sub} {n} tartışma sonu
Ende der Frist {sub} {n} müddet sonu
Ende der Fußnote {sub} {n} dipnot sonu
Ende der Geschichte {sub} {n} hikâyw sonu
Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung {sub} {n} hız sınırlama sonu
Ende der Geschäftszeit {sub} {n} mesai sonu
Ende der Laufzeit {sub} {n} vade sonu
Ende der Messung {sub} {n} ölçüm sonu
Ende der Nachricht {sub} {n} haber sonu
Ende der Reihe {sub} {n} dizi sonu
Ende der Reparatur {sub} {n} tamir bitimi
Ende der Schicht {sub} {n} tabaka sonu
Ende der Seereise {sub} {n} deniz gezisi sonu
Ende der Sitzung {sub} {n} oturum sonu
Ende der Straße {sub} {n} yol sonu
Ende der Strecke {sub} {n} hat sonu
Ende der Versicherung {sub} {n} sigortanın sonu
Ende der Versicherungsdauer {sub} {n} sigorta süresi sonu
Ende der Vertragsdauer {sub} {n} anlaşma süresi sonu
Ende der Vorfahrtstraße {sub} {n} geçiş hakkı olan ypl sonu
Ende der zwanziger Jahre {sub} {n} 20 li yıllar sonu
Ende des Beschäftigungsverhältnisses {sub} {n} çalışma ilişkisinin sonu
Ende des Blockes {sub} {n} blok sonu
Ende des Eintrags {sub} {n} kayıt sonu
Ende des Jahres {sub} {n} yıl sonu
Ende des Jahres {sub} {n} sene sonu
Ende des Kapitels {sub} {n} bölüm sonu
Ende des Monats {sub} {n} ay sonu
Ende des Schultags {sub} {n} okul günü sonu
Ende des Semesters {sub} {n} sömestri sonu
abbindende sertleşen
die Abblende {sub} {f} maskeleme
das Abdampfende {sub} {n} buharlaşan
die Abdeckblende {sub} {f} maske
die Abdeckblende {sub} {f} perde
die Abende {sub} {pl} akşamları
abführende {adj} çıkaran
die Abhelfende {sub} {f} iyileştiren
die Ablassblende {sub} {f} akış diyaframı
die Ablaufblende {sub} {f} damlalık deliği
die Ablaufende {sub} {pl} akan
die Ablehnende {sub} {f} reddeden
ableitende {adj} türetebilen
die abnagende {sub} {pl} sıyıranlar
abnormales Ende {sub} {n} anormal son
die abnötigende {sub} {pl} zorlayanlar
die Abratende {sub} {pl} tavsiye etmeyenler
die abrollende {sub} {pl} yuvarlananlar
das Absatzende {sub} {n} satır sonu
die Abschickende {sub} {pl} yollayanlar
die Abschkussblende {sub} {f} kapanış perdesi
die Abschlagsdividende {sub} {f} temeddü avansı
die Abschlussdividende {sub} {f} yıllık kapanış temeddü hissesi
die Abschlusswende {sub} {f} ön diyagram
die abschnürende {sub} {pl} iple bağlayanlar
die abschweifende {sub} {pl} dikkati dağılanlar
0.005s