14 direkte Treffer gefunden für: tarz


47 indirekte Treffer gefunden für: tarz

Deutsch Türkisch
Angemessenheit des Stils {sub} {f} tarz uygunluğu
Beispiel seines Stils {sub} {n} tarzının örneği
Besonderheit des Stils {sub} {f} tarz özelliği
den Stil beeinflussen {v} tarzı etkilemek
den Stil ändern {v} tarz değiştirmek
die Ehrenerklärung {sub} {f} tarziye
im Stil variieren {v} tarzını değiştirmek
in puncto Stil tarz konusunda
modal {adj} [Grammatik] tarz belirten
die Modalpartikel {sub} {f} [Grammatik] tarz kelimeciği
die Satisfaktion {sub} {f} tarziye
stilbildend {adj} tarz oluşturan
stilbildend wirken {v} tarz oluşturucu etki yapmak
die Stilvorlage {sub} {f} tarz örneği
der Stilwechsel {sub} {m} tarz değişimi
das Stilwörterbuch {sub} {n} tarz lügatı
die Sühne {sub} {f} [Abbitte] tarziye
sühnen {v} tarziye vermek
die Verfahren {sub} {pl} tarzlar
was den Stil betrifft tarz hakkında
-weise {adj} tarzında
affektierter Stil {sub} {m} yapmacık tarz
andere Art {sub} {f} başka tarz
anpassungsfähiger Stil {sub} {m} uyumlu tarz
der Architekturstil {sub} {m} mimari tarz
der Asynchronmodus {sub} {m} asenkron tarz
ausweichende Art {sub} {f} kaçamak tarz
die Bauart {sub} {f} mimari tarz
besondere Art {sub} {f} hususi tarz
betonter Stil {sub} {m} vurgulu tarz
blumig [Stil] çiçekli tarz
blumiger Stil {sub} {m} çiçekli tarz
bombastischer Stil {sub} {m} şatafatlı tarz
dekorierter Stil {sub} {m} dekorlu tarz
eleganter Stil {sub} {m} zarif tarz
energische Art {sub} {f} enerjik tarz
erlesener Stil {sub} {m} seҫkin tarz
ernste Art {sub} {f} ciddi tarz
erzählender Stil {sub} {m} anlatan tarz
extravaganter Stil {sub} {m} fevkalade tarz
falsche Methode {sub} {f} yanlış tarz
farbenprächtiger Stil {sub} {m} rengarenk tarz
fehlerhafter Stil {sub} {m} hatalı tarz
fließender Stil {sub} {m} akıcı tarz
flüssiger Stil {sub} {m} akıcı tarz
freche Art {sub} {f} küstah tarz
gedrängter Stil {sub} {m} anlamlı tarz
0.003s