Keine direkten Treffer gefunden für: metodu

Deutsch Türkisch

27 indirekte Treffer gefunden für: metodu

Deutsch Türkisch
Vereinfachung des Verfahrens {sub} {f} metodun kolaylaştırılması
die Abbaumethode {sub} {f} ayrıştırma metodu
das Abbauverfahren {sub} {n} ayrıştırma metodu
das Abbildungsverfahren {sub} {n} ekranda görüntüleme metodu
das Abbrennstumpfschweißen {sub} {n} elektrik iletkenliği olan maddeleri kaynak metodu
das Abbruchverfahren {sub} {n} yıkma metodu
das Abbuchungsverfahren {sub} {n} borç kaydı metodu
das Abdichtverfahren {sub} {n} contalama metodu
das Abdruckverfahren {sub} {n} kalıplama metodu
Abdruckverfahren für die elektronenmikroskopische Gefügeuntersuchung {sub} {n} elektron mikroskobunun yapısını incelemek için kalıplama metodu
das Abfallkonzentrierungsverfahren {sub} {n} çöp derişme metodu
die Abfüllmethode {sub} {f} doldurma metodu
das Abgasprüfverfahren {sub} {n} yanmış gaz test metodu
das Abgasreinigungsverfahren {sub} {n} kullanılmış gaz temizleme metodu
abgekürztes Kontrollverfahren {sub} {f} kısaltılmış kontrol metodu
abgeschlossenes sequentielles Verfahren {sub} {n} tamamlanmış dizinleme metodu
das Abklatschverfahren {sub} {n} kopyalama metodu
das Ablenkungsverfahren {sub} {n} sapma metodu
das Ablenkverfahren {sub} {n} saptirma metodu
das Ableseverfahren {sub} {n} okuma metodu
das Abluftvakuum {sub} {n} vakumlu kurulama metodu
die Abnahmemethode {sub} {f} teslim alma metodu
die Abrechnungsmethode {sub} {f} hesaplama metodu
die Absatzmethode {sub} {f} satış metodu
das Abschneideverfahren {sub} {n} kesme metodu
das Abschnittsdeckungsverfahren {sub} {n} [Umlageverfahren] bir değeri bölüştürme metodu
die Abschreibungsmethode {sub} {f} amortisman metodu
0.002s