10 direkte Treffer gefunden für: bulunan


51 indirekte Treffer gefunden für: bulunan

Deutsch Türkisch
das Anwesenheitsverzeichnis {sub} {n} bulunanların olanların listesi
Anzahl der Anwesenden {sub} {f} bulunanların sayısı
Anzeige der verfügbaren Funktionen {sub} {f} bulunan fonksiyonların gösterilmesi
beste verfügbare Techniken bulunan en iyi teknikler
beste verfügbare Technologie bulunan en iyi teknoloji
die Anwesenden eingeschlossen bulunanlar dahil
das Dingwort {sub} {n} [Wortart, die ein bestimmtes Objekt oder eine bestimmte Person bezeichnet] bulunan bir eşya ve kişi tabiri
Einsatz der vorhandenen Ressourcen bulunan kaynakların kullanımı
das Findmittel {sub} {n} bulunan şey
der Fund {sub} {m} [eines Schatzes] bulunan ziynet
der Fund {sub} {m} bulunan şey
der Fundgegenstand {sub} {m} bulunan eşya
der Fundort {sub} {m} bulunan yer
die Fundorte {sub} {pl} bulunan yerler
der Fundplatz {sub} {m} bulunan yer
das Fundrecht {sub} {n} bulunan eşya,mal ile ilgili hukuki düzenleme
die Fundsache {sub} {f} bulunan eşya
die Fundsachen {sub} {pl} bulunan eşyalar
die Fundstelle {sub} {f} bulunan yer
der Fundstellennachweis {sub} {m} bulunan yerin tespiti
das Fundstück {sub} {n} bulunan parça
die Fundstücke {sub} {pl} bulunan parçalar
optimale Auffrischung des Bestands {sub} {f} bulunan miktarı en uygun şekilde yenileme
Umwelttechnik, beste verfügbare- {sub} {f} bulunan en iyi çevre tekniği
vorhandene Dateien {sub} {pl} bulunan veriler
abyssisch {adj} derinlikte bulunan
am Fluss gelegen nehir kenarında bulunan
am knappsten en az bulunan
am Rande liegend kenarda bulunan
anderweitig {adj} başka yerde bulunan
anderwärtig {adj} başka yerde bulunan
anfechtend {adj} itirazda bulunan
Anfechter einer Behauptung {sub} {m} bir iddiaya itirazda bulunan
Anfechter einer Erbschaft {sub} {m} bir mirasa itirazda bulunan
Anfechter einer Wahl {sub} {m} bir seçime itirazda bulunan
anstachelnde tahrikte bulunan
die Antragstellerin {sub} {f} [weiblich] başvuruda bulunan
die Anwesende {sub} {f} hazır bulunan
der Anwesender {sub} {m} hazır bulunan
der Anwohner {sub} {m} bitişikte bulunan
apikal {adj} [Pflanze] uçta bulunan
auf dem Markt befindlich çarşıda bulunan
auf Lager [Handel] depoda bulunan
auseinanderliegend {adj} birbirinden uzakta bulunan
außen stehend {adj} dışta bulunan
außen stehend {adj} hariçte bulunan
der Ballonbeobachter {sub} {m} balonla incelemede bulunan
bereithaltend {adj} hazır bulunan
der Bestand {sub} {m} elde bulunan
bestehend {adj} elde bulunan
bestehend [vorhanden] elde bulunan
0.004s