4 direkte Treffer gefunden für: Dokumente


77 indirekte Treffer gefunden für: Dokumente

Deutsch Türkisch
Dokumente abnehmen {sub} {f} belgeleri almak
Dokumente aushändigen {v} belgeleri sunmak
Dokumente beschlagnahmen belgelere el koymak
Dokumente betreffende Änderungen {sub} {f} belgelerle ilgili değişiklikler
Dokumente des Falls olayın belgeleri
Dokumente freigeben belgeleri serbest bırakmak
Dokumente gegen Akzept kabul karşılığı vesikalar
Dokumente gegen bar peşinat karşılığı vesikalar
Dokumente gegen Bezahlung ödeme karşılığı vesikalar
Dokumente gegen Kasse nakit karşılığı vesikalar
Dokumente gegen Zahlung belge karşılığı ödeme
Dokumente gegen Zahlung ibraz karşılığı ödeme
Dokumente im Reißwolf vernichten belgeleri kâğıt bertaraf edici ile yok etmek
Dokumente prüfen belgeleri incelemek
Dokumente vorlegen belgeleri sunmak
Dokumente vorzulegen belgeleri sunmak gerekir
Dokumente werden nur freigegeben {sub} {f} belgeler sadece serbest bırakılacak
Dokumente werden vorgelegt {sub} {f} belgeler sunulacak
Dokumente zum Inkasso tahsil için belgeler
Dokumente zusammenführen belgeleri biraraya getirmek
Dokumente übergeben belgeleri devretmek
die Dokumenteinheiten {sub} {pl} evrak birimleri
der Dokumentenabgang {sub} {m} evrak çıkışı
das Dokumentenakkreditiv {sub} {n} vesikalı akreditif
das Dokumentenakkreditiv {sub} {n} belgeli akreditif
das Dokumentenakkreditiv {sub} {n} kredi mektubu dokümanı
das Dokumentenakkreditiv {sub} {n} teminatlı akreditif
das Dokumentenakkreditiv {sub} {n} vesikalı akreditif
das Dokumentenakkreditiv {sub} {n} yabancı ülke için ödeme garantisi
die Dokumentenakkreditive {sub} {pl} teminatlı akreditifler
der Dokumentenauftrag {sub} {m} evrak karşılığı ödeme emri
der Dokumentenauftrag {sub} {m} vesikalar karşılığı ödeme emri
die Dokumentenauswertung {sub} {f} vesikaların değerlendirmesi
die Dokumentenbeschreibungssprache {sub} {f} vesika tarif lisanı
der Dokumentenbeweis {sub} {m} belge ispatı
die Dokumentenbezeichnung {sub} {f} belge tarifi
dokumentenecht {adj} asıl doküman
dokumentenechte Tinte {sub} {f} silinmez mürekkep
dokumentenfeste Tinte {sub} {f} silinmez mürekkep
die Dokumentenflußsysteme {sub} {pl} belge akış sistemelri
die Dokumentenforschung {sub} {f} belge araştırması
die Dokumenteninformation {sub} {f} evrak bilgisi
der Dokumenteninhalt {sub} {m} evrak içeriği
das Dokumenteninkasso {sub} {n} belgelerin ahzukabzı
das Dokumenteninkasso {sub} {n} vesikaların ahzukabzı
der Dokumentenkasten {sub} {m} evrak kutusu
die Dokumentenkette {sub} {f} doküman sırası
die Dokumentenkontrolle {sub} {f} evrak kontrolu
die Dokumentenkopie {sub} {f} evrak kopyası
der Dokumentenkreditbrief {sub} {m} vesikalı akreditif
die Dokumentenlöschung {sub} {f} evrak silme
Abteilung Amtliche Dokumente {sub} {f} resmi evrak bölümü
Akkreditiv ohne Dokumente vesikasız akreditif
alle Dokumente {sub} {pl} tüm evraklar
Alle lesbaren Dokumente {sub} {pl} tüm okunabilir dokümanlar
alle zum Inkasso übersandten Dokumente {sub} {pl} tahsildara gönderilen tüm belgeler
alte Dokumente {sub} {pl} eski dokümanlar
andere Dokumente {sub} {pl} başka dokümanlar
Annahme gegen Dokumente {sub} {f} belgeleri verip alma
Anzeigebereich Dokumente {sub} {m} dokümanların görüntüleme alanı
Aushändigung der Dokumente {sub} {f} dokumanları verme
Aushändigung der Dokumente {sub} {f} dokumanları teslim etme
ähnliche Dokumente {sub} {pl} benzer dokümanlar
Barzahlung gegen Dokumente vesaika karşılığında peşin para ödeme
die Begleitdokumente {sub} {pl} birlikte gönderilen evraklar
die Begleitdokumente {sub} {pl} refakatҫı dokümanlar
Behandlung der Dokumente {sub} {f} dökuman işlemi
bei Erhalt der Dokumente evraklar alındıktan sonra
beiliegende Dokumente {sub} {pl} ilişikteki evraklar
belastende Dokumente {sub} {pl} suçlayıcı dokümanlar
die Beschaffungsdokumente {sub} {pl} alım dokümanlari
Bezahlung gegen Dokumente {sub} {f} belge karşılığı ödeme
dynamische Dokumente {sub} {pl} dinamik dosyalar
die Einfuhrdokumente {sub} {pl} ithalat dokümanları
eingegangene Dokumente {sub} {pl} gelen dokümalar
Einsicht in Dokumente dokümanlara bakma
entsprechende Dokumente {sub} {pl} ilgili dokümanlar
0.004s