6 direkte Treffer gefunden für: aletler


35 indirekte Treffer gefunden für: aletler

Deutsch Türkisch
Artefakte anzeigen {v} aletleri göstermek
Auslegung von Werkzeugen {sub} {f} aletleri düzenleme
Definitionen der Geräte {sub} {f} aletleri tanımlama
Einstellen der Werkzeuge {v} aletleri ayarlamak
Instrumente manipulieren {v} aletleri manipule etmek
Instrumenten- aletler-
Werkzeuge einrichten {v} aletleri düzenlemek
Werkzeuge einstellen {v} aletleri ayarlamak
Zuverlässigkeit von Geräten {sub} {f} aletlerin emniyetli işlemesi
die Abdeckgeräte {sub} {pl} örtücü aletler
die Anbaugeräte {sub} {pl} modüler aletler
Andere erkannte Geräte {sub} {pl} başka bulunan aletler
die Anstößigkeiten {sub} {pl} rezaletler
die Atemgeräte {sub} {pl} nefes almaya yardımcı aletler
die Ballette {sub} {pl} baletler
die Bedürfnisanstalten {sub} {pl} umumi tuvaletler
beim Kunden installierte Geräte müşteride kurulan aletler
bildgebende Geräte {sub} {pl} görüntü veren aletler
die Blamagen {sub} {pl} rezaletler
die Blasinstrumente {sub} {pl} körüklü aletler
brauchbare Werkzeuge {sub} {pl} işe yarayan aletler
Bund und Länder {sub} {m} Ülke ve Eyaletler
die Bundesländer {sub} {pl} eyaletler
die Computerperipheriegeräte {sub} {pl} bilgisayar donatıcı aletler
die Defizitländer {sub} {pl} açık veren eyaletler
die alten Bundesländer eski federal eyaletler
die neuen Bundesländer {sub} {pl} yeni eyaletler
die Drehmomentwerkzeuge {sub} {pl} dönme momentli aletler
eigensichere Geräte {sub} {pl} kendiliğinden emniyetli aletler
elektrische Geräte {sub} {pl} elektriki aletler
elektrizitäterzeugende Aggregate {sub} {pl} ceryan üreten aletler
die Elektrokardiographen {sub} {pl} kalp kası elektrik akımını ölçmeye yarayan aletler
elektronische Geräte {sub} {f} elektronik aletler
Entnehmbare Geräte {sub} {pl} çıkarılabilen aletler
die Ermächtigungen {sub} {pl} vekâletler
0.003s