3 direkte Treffer gefunden für: olanak


54 indirekte Treffer gefunden für: olanak

Deutsch Türkisch
ausgeschlossen {adj} olanaksız
ausgeschlossene Gefahr {sub} {f} olanaksız tehlike
ausgeschlossene Risiken {sub} {pl} olanaksız riskler
ausgeschlossenes Risiko {sub} {n} olanaksız risk
eine Möglichkeit suchen {v} olanak aramak
erhalten {v} olanak sağlamak
Ermittlung der Möglichkeiten {sub} {f} olanakları araştırma
Gelegenheit herauszufinden {sub} {f} olanak bulmak
im Rahmen seiner Möglichkeiten bleiben {v} olanakları çerçevesinde kalmak
jenseits der Möglichkeiten olanaklarin ötesinde
die Kannregelung {sub} {f} olanak kararlaştırma
die Kannsplittung {sub} {f} olanakları ayırma
Markt der Möglichkeiten {sub} {m} olanaklar pazarı
Mittel und Wege olanaklar ve çıkar yolları
möglich {adj} olanak
mögliche Sonnenscheindauer {sub} {f} olanak güneşlenme süresi
Möglichkeiten überlegen {v} olanakları düşünmek
Reich der Möglichkeiten olanaklar açısından zengin
unmöglich {adj} olanaksız
unmögliche Leistung {v} olanaksız eda
die Unmöglichkeit {sub} {f} olanaksız
die Unmöglichkeit {sub} {f} olanaksızlık
untunlich {adj} olanaksız
die Untunlichkeit {sub} {f} olanaksızlık
das Unvermögen {sub} {n} olanaksızlık
virtualiter {adv} [als Möglichkeit] olanak olarak
weit unter seinen Möglichkeiten olanaklarının çok altında
die Zusprechung {sub} {f} olanak sağlama
allererste Gelegenheit {sub} {f} ilk olanak
andere Angelegenheit {sub} {f} başka olanak
andere Möglichkeit {sub} {f} başka olanak
außergewöhnliche Gelegenheit {sub} {f} olağanüstü olanak
begrenzte Gelegenheit {sub} {f} sınırlı olanak
besondere Gelegenheit {sub} {f} hususi olanak
bessere Gelegenheit {sub} {f} daha iyi olanak
dies ist die zweite Möglichkeit bu ikinci olanak
eine geringe Möglichkeit az bir olanak
eine Möglichkeit zu Geld zu kommen paraya kavuşmak için bir olanak
einzige Gelegenheit {sub} {f} tek olanak
entfernte Möglichkeit {sub} {f} uzak olanak
es ist eine Gelegenheit bu bir olanak
der Fundus {sub} {m} {ugs.} elde olan olanak
geringe Möglichkeit {sub} {f} az olanak
glänzende Gelegenheit {sub} {f} süper olanak
großartige Gelegenheit {sub} {f} harika olanak
gute Gelegenheit {sub} {f} iyi olanak
die Handelsgelegenheit {sub} {f} ticari olanak
historische Gelegenheit {sub} {f} tarihi olanak
hundertprozentige Möglichkeit {sub} {f} {ugs.} yüzde yüzlük olanak
das Kulturangebot {sub} {n} kültürel olanak
mehrere Möglichkeiten {sub} {pl} birçok olanak
die Mehrfachmöglichkeit {sub} {f} çoklu olanak
nächstmöglich {adj} en yakın olanak
perfekte Gelegenheit {sub} {f} mükemmel olanak
0.004s