2 direkte Treffer gefunden für: borsa

Deutsch Türkisch
die Börse {sub} {f} borsa
der Markt {sub} {m} [Wirtschaft] borsa

72 indirekte Treffer gefunden für: borsa

Deutsch Türkisch
Abflauen der Kurse {sub} {n} borsada değer düşüşü
Abschlusskurs an Börse borsada kapanış fiyatı
Abteilung für Börsenzulassung borsa kayıt dairesi
Abteilung für Börsenzulassung borsa kayıt işleri dairesi
Abwärtsbewegung an Börse {sub} {f} borsada düşüş
Agenturabkommen für die Börseneinführung {sub} {n} borsaya katılım için acenta anlaşması
der Agiateur {sub} {m} borsa komisyoncusu
agiotieren {v} borsada oynamak
der Agioverlust {sub} {m} borsa kaybı
Akteur an der Börse {sub} {m} borsada başı çeken
Aktien geordnet nach Börsenotierung {sub} {pl} borsa kaydına göre sıralanmış hisse senetleri
Aktien im Streubesitz {sub} {pl} borsada pazarlanan hisse senetleri
die Aktiengesellschaft {sub} {f} borsada kayıtlı firma
der Aktienhändler {sub} {m} borsa komisyoncusu
der Aktienindizes {sub} {m} borsa barometresi
das Aktienmakeln {sub} {n} borsa simsarlığı
der Aktienmakler {sub} {m} borsa komisyoncusu
der Aktienmakler {sub} {m} borsa simsarı
die Aktienmanipulation {sub} {f} borsa manupulesi
die Aktienmarge {sub} {f} borsa marjı
die Aktienspitze {sub} {f} borsanın başını çeken
amtliche Kursnotierung an der Börse {sub} {f} borsada resmi kur ilanı
amtlicher Börsenkurs {sub} {m} borsa rayici
an der Börse gehandelt werden {v} borsada işlem görmek
an die Börse gehen {v} borsaya girmek
an der Börse notieren {v} borsada koteli olmak
an der Börse spekulieren {v} borsada oynamak
an der Börsen gekauft borsada satınalınmış
an der Börse borsada
an der Börse geführt borsada işlem gören
an der Börse geführte Aktien {sub} {pl} borsada işlem gören hisse senetleri
an der Börse gehandelt borsada işlem gören
an der Börse gehandelt werden borsada işlem görmek
an der Börse handeln {v} borsada ticaret yapmak
an der Börse nicht notiert borsada kayıtlı
an der Börse spekulieren {v} [Wirtschaft] borsada oynamak
an die Börse gehen {v} borsaya girmek
der Anfangskurs {sub} {m} borsa açılış değeri
Antrag auf Börseneinführung borsa kaydı için dilekçe
Antrag auf Börseneinführung borsa kaydı için müracaat
Antrag auf Börsenzulassung borsa koduna kabul için başvuru
Antrag auf Börsenzulassung borsa koduna kabul için müracaat
auf dem Aktienmarkt spekulieren {v} borsa pazarında alış oynamak
auf dem Börsenparkett borsa işlem yerinde
auf der Börse borsada
Aufwärtsbewegung an Börse borsada yükseliş
Aussetzung Börsennotiz borsa cetveli kaydını durdurma
außerbörslich {adj} borsa dışı
außerbörslich verkaufen {v} borsa dışı satmak
außerbörsliche Geschäfte {sub} {pl} borsa dışı ticaretler
außerbörsliche Kurse {sub} {pl} borsa dışı kurlar
abgeschwächte Börse {sub} {f} zayıflamış borsa
bedeutendste Börse {sub} {f} önemli borsa
Börse in Europa {sub} {f} Avrupa`da borsa
elektronische Börse {sub} {f} elektronik borsa
fast umsatzlose Börse hemen hemen cirosuz borsa
flaue Börse {sub} {f} durgun borsa
die Hauptbörse {sub} {f} asıl borsa
inoffizielle Börse {sub} {f} gayri resmi borsa
die Leitbörse {sub} {f} ana borsa
die Nebenbörse {sub} {f} yan borsa
das Schiebergeschäft {sub} {n} karaborsa
die Schiebung {sub} {f} [Sport] karaborsa
der Schleichhandel {sub} {m} karaborsa
schwarzer Markt {sub} {m} karaborsa
der Schwarzhandel {sub} {m} karaborsa
das Schwarzhandel {sub} {n} karaborsa
der Schwarzkauf {sub} {m} karaborsa
der Schwarzmarkt {sub} {m} karaborsa
stabile Börse {sub} {f} istikrarlı borsa
steigende Börse yükselen borsa
die Wachstumsbörse {sub} {f} büyüyen borsa
0.003s