4 direkte Treffer gefunden für: Sitten


59 indirekte Treffer gefunden für: Sitten

Deutsch Türkisch
Sitten des Islam {sub} {pl} islâm gelenekleri
Sitten und Bräuche {sub} {pl} örf ve adetler
Sitten und Gebräuche {sub} {pl} örf ve adetler
das Sittenbild {sub} {n} belirli bir özelliği veya yaşama biçimini sergileyen resim türü
die Sittenbilder {sub} {pl} belirli bir özelliği veya yaşama biçimini sergileyen resim türleri
das Sittengesetz {sub} {n} ahlak kuralları
das Sittengesetz {sub} {n} ahlak yasası
das Sittengesetz {sub} {n} görgü kuralları
die Sittenkunde {sub} {f} ahlak bilimi
die Sittenlehre {sub} {f} [Philosophie] ahlak öğretisi
der Sittenlehrer {sub} {m} ahlak öğretmeni
die Sittenlehrerin {sub} {f} bayan ahlak öğretmeni
sittenlos {adj} ahlaka aykırı
sittenlos {adj} ahlaksız
sittenlos {adj} görgü kurallarına aykırı
sittenlos {adj} görgüsüz
sittenloser {adj} daha ahlaksız
sittenloseste {adj} en ahlaksız
die Sittenlosigkeit {sub} {f} ahlaksızlık
die Sittenlosigkeit {sub} {f} görgüsüzlük
die Sittenpolizei {sub} {f} ahlak polisi
die Sittenpolizei {sub} {f} ahlak zabıtası
der Sittenprediger {sub} {m} ahlak vaazcısı
die Sittenpredigerin {sub} {f} bayan ahlak vaazcısı
der Sittenrichter {sub} {m} ahlaki açıdan başkalarını eleştiren kişi
die Sittenrichter {sub} {pl} ahlaki açıdan başkalarını eleştiren kişiler
der Sittenroman {sub} {m} bir döneme ait ahlaki kuralları ve yaşama tarzını açıklayan roman
sittenstreng {adj} ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı
sittenstreng {adj} püriten
die Sittenstrenge {sub} {f} ahlak kurallarına bağlılık
sittenstrenges Leben {sub} {n} ahlak kurallarına bağlı yaşam
der Sittenstrolch {sub} {m} {ugs.} cinsel yaklaşım açısından ahlaksız kişi
das Sittenverderbnis {sub} {n} [geh.] ahlak bozma
sittenwidrig {adj} adaba aykırı
sittenwidrig {adj} ahlaka aykırı
sittenwidrig {adj} geleneklere aykırı
sittenwidrig {adj} görgü kurallarına aykırı
sittenwidrig {adj} törelere ters
sittenwidriges Rechtsgeschäft {sub} {n} ahlaka aykırı hukuksal işlem,muamele
sittenwidriges Geschäft {sub} {n} ahlaka aykırı
die Sittenwidrigkeit {sub} {f} [Moral] ahlak kurallarına aykırılık
die Sittenwidrigkeit {sub} {f} [Moral] törelliğe aykırılık
die Sittenwidrigkeit {sub} {f} görgü kurallarına aykırılık
die Sittenwidrigkeit {sub} {f} geleneklere aykırılık
die Sittenwächter/Innen {sub} {pl} adap ahlak korucuları [İranda açık saçık giyinen bayanları kontrol eden kişiler]
andere Sitten {sub} {pl} başka gelenekler
das Babysitten {sub} {n} bebeğe bakma
das Babysitten {sub} {n} çocuğa bakma
babysitten {v} bebeğe bakmak
babysitten {v} çocuğa bakmak
die alten Sitten {sub} {pl} eski usûller
fremde Sitten {sub} {pl} yabancı görenekler
gegen die guten Sitten ahlaka aykırı
gute Sitten {sub} {f} iyi gelenekler
lockere Sitten {sub} {pl} gevşek adetler
öffentliche Sitten {sub} {f} örf ve adetler
Verstoß gegen öffentliche Sitten {sub} {m} örf ve adetlere karşı aykırı davranış
die Tischsitten {sub} {pl} masa örf ve adetleri
Verfall der Sitten {sub} {m} geleneklerin bozulması
0.003s