18 direkte Treffer gefunden für: lange


77 indirekte Treffer gefunden für: lange

Deutsch Türkisch
lange arbeiten {v} uzun çalışmak
lange Arbeitszeiten {sub} {pl} uzun saatleri
lange Arm des Gesetzes {sub} {m} kanunun uzun kolu
lange Arme {sub} {pl} uzun kollar
lange auf sich warten lassen uzun zaman bekletti
lange aufbleiben {v} geç vakte kadar uyanık kalmak
lange aufbleiben {v} uzun uyanık kalmak
lange Baumwollhose {sub} {f} uzun pamuk pantalon
lange Beine haben {v} uzun bacakları olmak
lange Belichtung {sub} {f} uzun ışıklandırma
lange Cordhose {sub} {f} uzun kadife pantalon
lange Dauer {sub} {f} uzun süre
lange dauern {v} uzun süre devam etmek
lange dauern {v} uzun süre sürmek
lange dauern {v} uzun sürmek
lange davor bundan uzun süre önce
lange Debatten {sub} {pl} uzun tartışmalar
lange Drehung {sub} {f} uzun dönme
lange Elektrode {sub} {f} uzun elektrot
lange Ellbogen {sub} {pl} uzun dirsekler
lange Elle {sub} {f} uzun arşın
lange enganliegende Hose {sub} {f} uzun dar pantalon
lange enge Hose {sub} {f} uzun dar pantalon
lange Erfahrungen {sub} {pl} uzun tecrübeler
lange erprobt uzun denenmiş
lange Fahrt {sub} {f} araba ile uzun seyahat
lange Finger {sub} {pl} uzun parmaklar
lange Finger machen eli uzun olmak
lange Finger machen eli uzunluk yapmak
lange Finger machen [fig.: stehlen] hırsız olmak
lange Finger machen [fig.: stehlen] hırsızlık yapmak
lange Frist {sub} {f} uzun süre
lange Führungsschiene {sub} {f} uzun klavuz kızak
lange Ganzzahl {sub} {f} uzun tam sayı
lange Gummihose {sub} {f} uzun plastik pantalon
lange Haar {sub} {n} langes Haar
lange Haare kurzer Sinn saçı uzun aklı kısa
lange Hals {sub} {m} uzun boyun
lange Halterung {sub} {f} uzun askı
lange her {adv} epeyden beri
lange her {adv} epeydir
lange Herrenhose {sub} {f} uzun erkek pantalonu
lange herrschender Winter {sub} {m} uzun etkili olan kış
lange Hose {sub} {f} uzun pantalon
lange im Voraus çok zaman önce
lange Jeanshose {sub} {f} uzun jin pantalon
lange Klemme {sub} {f} uzun kıskaç
lange klingend uzun çalan
lange Konferenz {sub} {f} uzun konferans
lange laufend uzun süren
lange Laufzeit {sub} {f} uzun vadeli
Aal sieht aus wie eine schwarze Schlange {sub} {m} yılanbalığı siyah bir yılana benzer
Abbau einer Warteschlange {sub} {m} bekleme kuyruğunu azaltma
die Abbremslänge {sub} {f} fren yaparken katedilen yol
Aber nicht mehr lange ancak daha fazla sürmez
abgewickelte Länge {sub} {f} açılmış uzunluk
die Abgottschlange {sub} {f} tanrılaştırılmış yılan
die Abisolierlänge {sub} {f} soyma uzunluğu
Abnahme der Länge {sub} {f} kısalma
die Abschlaglänge {sub} {f} azaltma uzunluğu
die Abtastlänge {sub} {f} tarama uzunluğu
Abweichungen in der Länge {sub} {pl} uzunlukta farklılık
die Adresslänge {sub} {f} adres uzunluğu
die Adresslänge {sub} {f} bulunak uzunluğu
die Alltagsbelange {sub} {pl} gündelik yaşam konuları
allzu lange {adj} çok uzun
die Alphabetlänge {sub} {f} alfabe uzunluğu
unerklärlich lange {adj} açıklnamıyacak kadar uzun
die Ankerlänge {sub} {f} çapa demiri uzunluğu
die Anschlusslänge {sub} {f} bağlantı uzunluğu
die Antennenwellenlänge {sub} {f} anten dalga uzunluğu
die Anwärmschlange {sub} {f} ısıtma serpentini
die Arbeitslosenschlange {sub} {f} işsizlik kuyruğu
die Armeslänge {sub} {f} kol uzunluğu
die Armlänge {sub} {f} kol boyu
die Armlänge {sub} {f} kol uzunluğu
astronomische Länge {sub} {f} astronomik boylam
0.003s