Sind Sie Übersetzer bzw. Dolmetscher? Wir haben am 19.05.2022 unser Beluka Übersetzer- und Dolmetscher-Verzeichnis online gestellt. Melden Sie sich jetzt an und erhalten Sie kostenlos zusätzliche Aufträge!

Inserat erstellen

Yazılı veya sözlü tecümanmısınız? 19.05.2022 tarihinde Web sitemiz Beluka`da yazılı ve sözlü Tercüman listesini yayınladık. Hemen giriş yapabilir ve ek tercümanlık işleri alabilirsiniz!

İlan ver
3 direkte Treffer gefunden für: Grammatik


41 indirekte Treffer gefunden für: Grammatik

Deutsch Türkisch
grammatikalisch {adj} [Grammatik] dilbilgisel
grammatikalisch {adj} gramatik
grammatikalisch bestimmen {v} dilbilgisel saptamak
grammatikalische Bedeutung {sub} {f} dilbilgisel anlam
grammatikalische Struktur {sub} {f} dilbilgisel yapı
grammatikalisches Wort {sub} {n} dilbilgisel kelime
grammatikalisches Wörterbuch {sub} {n} gramatik kitabı
grammatikalisieren {v} dilbilgiselleşmek
die Grammatikalisierung {sub} {f} [Grammatik] dilbilgiselleşme
die Grammatikalität {sub} {f} dilbilgisellik
das Grammatikbuch {sub} {n} dilbilgisel kitap
die Grammatiken {sub} {pl} gramatikler
der Grammatiker {sub} {m} [Grammatik] dilbilgisi uzmanı
die Grammatikerin {sub} {f} [weiblich] dilbilgisi uzmanı
der Grammatikfehler {sub} {m} gramatik hata
die Grammatikregel {sub} {f} gramatik kuralı
die Grammatikregeln {sub} {pl} gramatik kuralları
das Grammatikwörterbuch {sub} {n} gramatik sözlüğü
die Abhängigkeitsgrammatik {sub} {f} bağımsal dil bilgisi
die Abhängigkeitsgrammatik {sub} {f} bağımsal gramatik
allgemeine Grammatik {sub} {f} [Grammatik] genel dilbilgisi
allgemeine Grammatik {sub} {f} genel dil bilgisi
analytische Grammatik {sub} {f} analitik gramatik
die Depedenzgrammatik {sub} {f} bağımlı dilbilgisi
die Depedenzgrammatik {sub} {f} bağımsal dilbilgisi
die Dependenzgrammatik {sub} {f} [Grammatik] bağımlı dilbilgisi
die Dependenzgrammatik {sub} {f} [Grammatik] bağımsal dilbilgisi
Deutsche Grammatik [Grammatik] Almanca dilbilgisi
die Dramatik ist Grammatik gramer dramatiktir
fehlerhafte Grammatik {sub} {f} hatalı gramatik
formale Grammatik [Grammatik] biçimsel dilbilgisi
die Kasusgrammatik {sub} {f} vaka gramatiği
kontextunabhängige Grammatik {sub} {f} konteksten bağımsız dil bilgisi
Rechtschreibung und Grammatik [Computer] yazım denetimi
die Schulgrammatik {sub} {f} dil dersi grameri
die Schulgrammatik {sub} {f} okul grameri
die Transformationsgrammatik {sub} {f} [Grammatik] dönüşümsel dilbilgisi
die Transformationsgrammatik {sub} {f} dönüşümsel dilbilgisi
türkische Grammatik [Grammatik] Türkçe dilbilgisi
vergleichende Grammatik {sub} {f} kıyaslayıcı gramatik
verstehen der Grammatik {sub} {n} dil bilgisi
0.002s