3 direkte Treffer gefunden für: Konferenz


57 indirekte Treffer gefunden für: Konferenz

Deutsch Türkisch
Konferenz der obersten Landessozialbehören {sub} {f} [KOLS] en yüksek eyalet sosyal dairelerinin konferansı
Konferenz der Sozialarbeiter {sub} {f} sosyal hizmet mütehassısları konferansı
Konferenz der zentralen Fortbildungsinstitutionen für Jugendarbeit un Sozialarbeit {sub} {f} gençlik çalışması ve sosyal çalışma için ilerletme eğitimi veren önemli kuruluşların konferansı
Konferenz einberufen konferansa çağırmak
Konferenz einberufen toplantıya çağırmak
der Konferenzbeschluss {sub} {m} konferans kararı
der Konferenzbeschluss {sub} {m} toplantı kararı
der Konferenzdolmetscher {sub} {m} konferans tercümanı
die Konferenzdolmetscherin {sub} {f} [weiblich] konferans tercümanı
die Konferenzen {sub} {pl} konferanslar
das Konferenzgespräch {sub} {n} konferans konuşması
das Konferenzmitglied {sub} {n} konferans üyesi
der Konferenzraum {sub} {m} konferans odası
der Konferenzraum {sub} {m} konferans salonu
die Konferenzräume {sub} {pl} konferans salonları
der Konferenzsaal {sub} {m} konferans salonu
der Konferenzsaal {sub} {m} toplantı salonu
die Konferenzschaltung {sub} {f} konferanz devresi
die Konferenzschaltung {sub} {f} konferanz şebekesi
der Konferenzsekretär {sub} {m} konferanz sekreteri
die Konferenzsekretärin {sub} {f} [weiblich] konferanz sekreteri
die Konferenzsendung {sub} {f} aynı anda iletişim araçları yardımıyla birkaç kişi ile birlikte görüşme yayını
die Konferenzsendung {sub} {f} konferans yayın
der Konferenzteilnehmer {sub} {m} konferans katılımcısı
der Konferenzteilnehmer {sub} {m} konferansçı
die Konferenzteilnehmerin {sub} {f} [weiblich] konferans katılımcısı (bayan)
der Konferenztisch {sub} {m} konferans kürsüsü
der Konferenztisch {sub} {m} toplantı masası
die Konferenzverbindung {sub} {f} konferans bağlantısı
das Konferenzzentrum {sub} {n} konferans merkezi
das Konferenzzimmer {sub} {n} toplantı odası
die Abrüstungskonferenz {sub} {f} silahsızlanma konferansı
afrikanische Regionalkonferenz {sub} {f} Afrika bölgesel konferansı
die Analystenkonferenz {sub} {f} analistler konferansı
Arabische Arbeitskonferenz {sub} {f} Arap çalışma konferansı
Arbeitsgruppe für Verbesserungen der Arbeitsweise der Konferenz konferansın çalışma durumunu düzeltmeler
Asiatische Regionalkonferenz {sub} {f} Asya bölgesel konferansı
die Audiokonferenz {sub} {f} işitsel konferans
auf der Pressekonferenz başin konferansında
Beschluss der Konferenz {sub} {m} konferansın kararı
die Bieterkonferenz {sub} {f} açık artırma konferansı
die Bischofskonferenz {sub} {f} piskoposlar konferansı
Christliche Friedenskonferenz {sub} {f} Hristiyanca barış konferansı
die Delegiertenkonferenz {sub} {f} delege konferansı
die Delegiertenkonferenz {sub} {f} delegeler kurulu
die Delegiertenkonferenz {sub} {f} kurul konferansı
diesjährige Konferenz {sub} {f} bu yılki konferans
diplomatische Konferenz diplomatik konferans
diplomatische Konferenz diplomatik toplantı
die Dokumentkonferenz {sub} {f} belge konferansı
die Dreierkonferenz {sub} {f} üçlü görüşme
die Dreierkonferenz {sub} {f} üçlü konferans
die Fachkonferenz {sub} {f} branş konferansı
die Fernkonferenz {sub} {f} telekonferans
die Fernsprechkonferenz {sub} {f} telefon konferansı
die Frachtkonferenz {sub} {f} nakliye konferansı
die Friedenskonferenz {sub} {f} barış konferansı
0.004s