2 direkte Treffer gefunden für: Haare

Deutsch Türkisch
die Haare {sub} {pl} [Haarwuchs] saçlar
die Haare {sub} {pl} kıllar

63 indirekte Treffer gefunden für: Haare

Deutsch Türkisch
Haare auf den Zähnen haben {sub} {pl} eli maşalı olmak
Haare auf den Zähnenden geçimsiz olmak
Haare einrollen {v} [sich] saçlarını sarmak
Haare gekämmt [er, sie, es hat~] saçları taradı
Haare in der Suppe finden {v} çorbada saç bulmak
Haare lassen müssen {v} {ugs.} zarara uğramak
Haare legen {v} saçını sarmak
Haare richten {v} saç düzeltmek
Haare scheiteln {v} ayırmak
Haare schneiden {v} saç kesmek
Haare schneiden lassen saçlarını kestirmek
Haare spalten {v} kılı kırk yarmak
Haare standen ihm zu Berge {sub} {f} saçları diken diken oldu
Haare verlieren {v} saçı dökülmek
Haare waschen {sub} {f} saçları yıkamak
das Haareisen {sub} {n} [zum Enthaaren] sac kazıma jileti
das Haaren {sub} {n} tüyleri dökülme
haaren {v} tüy değiştirmek
haaren {v} tüyleri dökülmek
Haaren herbeiziehen {v} [an den~] saçlarından sürüklemek
haarenfernend {adj} saç çıkaran
der Haarentferner {sub} {m} [Enthaarungscreme] kıl alma kremi
der Haarentferner {sub} {m} [Haarentfernungsmittel] kıl alma maddesi
der Haarentferner {sub} {m} ağda
Haarentfernung kıllarını aldırma
Haarentfernung saç aldırma
das Haarentfernungsmittel {sub} {n} kıl dökücü madde
das Haarentfernungsmittel {sub} {n} tüy dökücü ilaç
der Haarersatz {sub} {m} [Sammelbegriff] takma saç
der Haarersatz {sub} {m} peruk
die Haaresbreite {sub} {f} kıl payı
die Haaresbreiten {sub} {pl} kıl payları
das Haareschneiden {sub} {n} saç kesme
das Haarespalten {sub} {n} saç yarma
das Haaressen {sub} {n} saç yeme
das Haaressen {sub} {n} trikofaji
das Haarewaschen {sub} {n} saçları yıkama
abgeschnittene Haare {sub} {pl} kesik saçlar
die Achselhaare {sub} {pl} koltuk kılları
Ausfallen der Haare {sub} {n} saç dökülmesi
die Barthaare {sub} {pl} sakal kılları
die Beinhaare {sub} {pl} bacak kılları
die Beinhaare {sub} {pl} bacak tüyleri
braune Haare {sub} {pl} kahverengi saçlar
die Brusthaare {sub} {pl} [einzelne Haare] göğüs kılları
die Brusthaare {sub} {pl} göğüs kıl demeti
drahtige Haare {sub} {pl} tel gibi saçlar
die Drüsenhaare {sub} {pl} bez tüyler
eingewachsene Haare kıl dönmesi
einzelne Haare {sub} {pl} tek tek saçlar
enthaare [ich~] tüylerini yoluyorum
falsche Haare {sub} {pl} peruk
falsche Haare {sub} {pl} peruka
falsche Haare {sub} {pl} takma saçlar
die Fehhaare {sub} {pl} sincap tüyü (fırçalar)
die Fellhaare {sub} {pl} deri tüyleri
die Gesichtshaare {sub} {pl} yüz kılları
die Grannenhaare {sub} {pl} kalın kıllar
in Spitzen abstehende Haare {sub} {pl} uçları dik saçlar
die Kamelhaare {sub} {pl} deve tüyleri
kurze Haare {sub} {pl} kısa saç
kurzgeschnittene Haare {sub} {pl} kısa kesilmiş saçlar
die Kötenhaare {sub} {pl} köpek kılları
0.003s