12 direkte Treffer gefunden für: arbeiten


61 indirekte Treffer gefunden für: arbeiten

Deutsch Türkisch
arbeiten (an) {v} bir konu hakkında çalışmak
arbeiten (an) {v} bir şey üzerinde çalışmak
arbeiten als Model model olarak çalışmak
arbeiten als Subunternehmer {v} taşeron firma olarak çalışmak
arbeiten freiberuflich serbest meslekte çalışmak
arbeiten gehen {v} işe gitmek
Arbeiten in Schichten {sub} {n} vardiyalı çalışmak
arbeiten lassen {v} çalıştırmak
Arbeiten mit {sub} {n} …ile çalışma
Arbeiten mit dem Internet {sub} {n} intermetle çalışma
Arbeiten mit isolierenden Handschuhen isole eden eldivenlerle çalışmak
Arbeiten mit isolierender Schutzkleidung koruyucu elbise ile çalışmak
Arbeiten mit Isolierhandschuhen isoleli eldivenlerle çalışmak
Arbeiten mit Schutzabstand emniyetli mesafe ile çalışmak
arbeiten nach sonradan çalışmaya devam etmek
Arbeiten nach außerhalb vergeben işleri dışarı vermek
arbeiten nebenberuflich abends akşamları yan işte çalışmak
arbeiten unter Spannung {v} gerilim altında çalışmak
arbeiten von zu Hause aus {v} evde çalışmak
arbeiten wie ein Kümmeltürke {v} [im übertragenen Sinne] ağır işte çalışmak
arbeiten wie ein Pferd {v} eşek gibi çalışmak
arbeiten wie ein Pferd {v} ineklemek
arbeiten zur Weiterentwicklung {v} geliştirmek için çalışmak
arbeiten, hart- {v} zor işte çalışmak
Arbeiten, laufende - {sub} {pl} sürekli işler
arbeitend {adj} çalışan
arbeitend {adj} çalışarak
die arbeitende {sub} {pl} çalışanlar
arbeitende Bevölkerung {sub} {f} emekçi nüfus
arbeitende Bevölkerung {sub} {f} çalışan nüfus
arbeitende Kinder {sub} {pl} çalışan çocuklar
arbeitende Klasse {sub} {f} emekçi sınıf
arbeitender Rechner {sub} {m} çalışan bilgisayar
arbeitendes Kapital {sub} {n} aktif sermaye
arbeitendes Kapital {sub} {n} çalışan sermaye
ab morgen muss ich arbeiten yarından itibaren çalışmak zorundayım
das Abarbeiten {sub} {n} [Material abnehmen] işleme
abarbeiten {v} [arbeitete ab, hat abgearbeitet] işlemek
abarbeiten {v} [Aufgabe] çalışıp bitirmek
abarbeiten {v} [maschinell] makineyle işlemek
abarbeiten {v} [Schulden] çalışarak ödemek
abarbeiten {v} işlemlemek
abarbeiten {v} tamamlamak
abbearbeiten {v} {ugs.} [bearbeitete ab, hat abbearbeitet] işlemi bitirmek {ugs.}
die Abbrucharbeiten {sub} {pl} yıkma işleri
die Abbruchsarbeiten {sub} {pl} yıkım işleri
die Abrissarbeiten {sub} {pl} yıkım işleri
die Abschlussarbeiten {sub} {pl} bitirme imtihanları
die Abschlussarbeiten {sub} {pl} yiıl sonu kapanış işlemleri
die Abschmierarbeiten {sub} {pl} maden işleme işleri
absolvierte Studienarbeiten {sub} {pl} bitirilmiş öğrenim tezleri
Abteilung für Mal- und Spritzarbeiten {sub} {f} boyama ve püskürtme işleri bölümü
Abteilung Infrastruktur und ländliche Arbeiten {sub} {f} altyapı ve kırsal kesim dairesi
Adresse bearbeiten {sub} {f} adresi işleme sokmak
aktiv mitarbeiten aktif birlikte çalışmak
als Angestellter arbeiten {v} memur olarak çalışmak
als Animierdame arbeiten {v} konsomatris olarak çalışmak
als Animierdame arbeiten {v} konsomatrislik yapmak
als Aushilfskraft arbeiten {v} yardımcı işçi olarak çalışmak
als Dressman arbeiten {v} erkek manken olarak çalışmak
als Kellner arbeiten garson olarak çalışmak
0.004s