5 direkte Treffer gefunden für: Haar

Deutsch Türkisch
das Haar {sub} {n} [feine Härchen] tüy
das Haar {sub} {n} [Kopf-] saç
das Haar {sub} {n} [Körper-] kıl
das Haar {sub} {n} hav
das Haar {sub} {n} tel

77 indirekte Treffer gefunden für: Haar

Deutsch Türkisch
Haar ausfallen {v} saç düşmek
Haar ganz kurz schneiden {v} saçı oldukça kısa kesmek
Haar hochstecken {sub} {n} saçları yukarı toplama
Haar kurz schneiden {v} saçı kısa kesmek
Haar kurz schneiden lassen {sub} {n} saçları kısa kestirmek
Haar nach oben kämmen {v} saçları yukarı taramak
Haar stutzen {v} saçı kısaltmak
Haar verlieren {sub} {n} saç kaybetmek
haar waschen {v} saç yıkamak
Haar wellen saça dalga yapmak
die Haaranalyse {sub} {f} saç analizi
die Haaranomalien {sub} {pl} saç anormallikleri
der Haaransatz {sub} {m} saçın başladığı çizgi
haarartig {adj} saça benzer
der Haaraufheller {sub} {m} saç beyazlaştırıcı
der Haaraufrichter {sub} {m} saç düzeltici
der Haarausfall {sub} {m} [Med.] saç dökülmesi
der Haarausfall {sub} {m} [Med.] saçkıran
der Haarausfall {sub} {m} saç dokülmesi
Haarausfall verursachen saç dökümesine neden olmak
das Haarausreißen {sub} {n} saç yolma
der Haarbalg {sub} {m} [Med.] kıl folikülü
die Haarbalgdrüse {sub} {f} kıl folikül bezesi
der Haarball {sub} {m} saç topu
die Haarballen {sub} {pl} saç topları
das Haarband {sub} {n} [Schleife] saç
das Haarband {sub} {n} kurdele
das Haarband {sub} {n} saç bağı
der Haarbleicher {sub} {m} kıl ağartıcı
die Haarblume {sub} {f} [Zoologie] yılankabağı
der Haarboden {sub} {m} saç derisi
der Haarboden {sub} {m} saç dibi
haarbreit {adj} kıl gibi
haarbreit {adj} saç kalınlığında
die Haarbälge {sub} {pl} [Med.] kıl folikülleri
die Haarbälle {sub} {pl} saç topakları
die Haarbänder {sub} {pl} saç bağları
das Haarbündel {sub} {n} saç demeti
die Haarbürste {sub} {f} kıl fırça
die Haarbürste {sub} {f} saç fırçası
die Haarbürsten {sub} {pl} saç fırçasları
das Haarbüschel {sub} {n} saç demeti
das Haarbüschel {sub} {n} tutam
der Haarclip {sub} {m} saç tokası
die Haardecke {sub} {f} kıldan çul
der Haardraht {sub} {m} ince tel
der Haardraht {sub} {m} kılsal tel
die Haare {sub} {pl} [Haarwuchs] saçlar
die Haare {sub} {pl} kıllar
Haare auf den Zähnen haben {sub} {pl} eli maşalı olmak
Haare auf den Zähnenden geçimsiz olmak
das Angelhaar {sub} {n} misina
das Angelhaar {sub} {n} olta ipi
das Angoraziegenhaar {sub} {n} tiftik keçisi tüyü
aufgebauschtes Haar {sub} {n} kabarmış saç
aus Haar saçtan
das Bambushaar {sub} {n} bambu saç
das Barthaar {sub} {n} bıyık kılı
das Barthaar {sub} {n} sakal kılı
das Biberhaar {sub} {n} kunduz kılı
blondes Haar {sub} {n} sarı saç
das Blondhaar {sub} {n} sarı saç
borstiges Haar {sub} {n} sert kıllı saç
das Brusthaar {sub} {n} göğüs kılı
buschiges Haar {sub} {n} gür saç
das Dachshaar {sub} {n} porsuk kılı
das Deckhaar {sub} {n} örtme tüyü
dichtes Haar {sub} {n} gür saç
Die Zwillinge gleichen sich aufs Haar ikizler tıpa tıp benziyor
das Drahthaar {sub} {n} hayvanlarda kısa ve sert tüy
das Drüsenhaar {sub} {n} bez tüy
dunkelbraunes Haar {sub} {n} koyu kahverengi saç
dünner werdendes Haar {sub} {n} seyrelen saç
dünnes Haar {sub} {n} seyrek saç
das Echthaar {sub} {n} gerçek saç
das Engelshaar {sub} {n} gelin teli
etwas hängt an einem Haar kıl üstünde olmak
0.004s