29 direkte Treffer gefunden für: Abnahme


77 indirekte Treffer gefunden für: Abnahme

Deutsch Türkisch
Abnahme der {sub} {f} …nin azalması
Abnahme der Anzahl {sub} {f} adedi teslim alma
Abnahme der Begeisterung {sub} {f} çoşkunluğun azalması
Abnahme der Begeisterung {sub} {f} şevkin azalması
Abnahme der Bevölkerung {sub} {f} nüfusun azalaması
Abnahme der elektrischen Spannung {sub} {f} elektrik geriliminin azalması
Abnahme der elektrischen Spannung {sub} {f} elektrik voltajının azalması
Abnahme der Feuchtgebiete {sub} {f} nemli alanların azalması {wtl.}
Abnahme der Geburtenrate {sub} {f} doğum oranlarının azalması
Abnahme der Gesundheit {sub} {f} sıhhatliliğin düşmesi
Abnahme der Größe {sub} {f} küçülme
Abnahme der kaufsache {sub} {f} satılan malın teslimi
Abnahme der Kräfte {sub} {f} kuvvetin azalması
Abnahme der Kräfte {sub} {f} kuvvetlerin azalması
Abnahme der Lampenabdeckung {sub} {f} lamba kapağını çıkarma
Abnahme der Lieferungen {sub} {f} siparişleri kabul etme
Abnahme der Liquidität {sub} {f} likiditenin azalması
Abnahme der Länge {sub} {f} kısalma
Abnahme der Macht {sub} {f} nüfuzun azalması
Abnahme der Macht {sub} {f} yetkinin azalması
Abnahme der Nachfrage {sub} {f} talebin azalması
Abnahme der Ozonschicht {sub} {f} ozon tabakasının incelmesi
Abnahme der Preise {sub} {f} fiyatların düşmesi
Abnahme der Stromstärke {sub} {f} akımın azalması
Abnahme der Tage {sub} {f} günlerin azalması
Abnahme der Temperatur {sub} {f} hararet düşmesi
Abnahme der Topologie {sub} {f} topolojinin azalımı
Abnahme der Ware {sub} {f} malların azalması
Abnahme der Zuckerrüben {sub} {f} şeker pancarını kabul etme
Abnahme des Angebots {sub} {f} arzın azalması
Abnahme des Druckes {sub} {f} basıncı azaltma
Abnahme des Eides {sub} {f} [rechtswissenschaftlich] yemin ettirme
Abnahme des Eids {sub} {f} [Gericht] yemin etme
Abnahme des Fiebers {sub} {f} vücut ısısının azalaması
Abnahme des Geldwertes {sub} {f} para değerinin düşmesi
Abnahme des Geschäfts {sub} {f} ticaretin azalması
Abnahme des Glücks {sub} {f} şansın azalması
Abnahme des Körperwassers {sub} {f} vücut sıvısının azalaması
Abnahme des Preises {sub} {f} fiyatın düşmesi
Abnahme des Wickelgewichts {sub} {f} vatka ağırlığının azalması
Abnahme einer Anlage {sub} {f} tesisin teslim alınması
Abnahme einer Lieferung {sub} {f} gönderileni teslim alma
Abnahme einer Sendung {sub} {f} bir yayımın serbest bırakılması
Abnahme eines Eids {sub} {f} yemin etme
Abnahme erteilen {v} müsaade vermek
Abnahme finden satılma
Abnahme größerer Mengen {sub} {f} büyük miktarda satın alma
Abnahme größerer Mengen {sub} {f} büyük miktarlarda teslim alma
Abnahme Ihrer Leistungen {sub} {f} veriminizin azalması
Abnahme Kaufsache {sub} {f} satılan malın teslimi
Abnahme nach Stichproben {sub} {f} numune kontrolünden sonra teslim alma
allmähliche Leistungsabnahme {sub} {f} kademeli güç azalımı
auffällige Abnahme {sub} {f} dikkat çekici kilo kaybı
die Bauabnahme {sub} {f} inşaat denetimi
die Bauabnahme {sub} {f} inşaat kontrolü
die Bevölkerungsabnahme {sub} {f} [Statistisch] nüfus azalması
die Blutabnahme {sub} {f} kan alma
Datum der Abnahme {sub} {f} incelemeden geçme tarihi
Druckabnahme {v} basınç azalması
die Durchmesserabnahme {sub} {f} çap küçülmesi
die Durchmesserabnahme {sub} {f} çap azalması
die Durchschnittsabnahme {sub} {f} ortalama azalım
die Eidesabnahme {sub} {f} yemin alma
die Endabnahme {sub} {f} son kontrol
endgültige Abnahme {sub} {f} nihai kabul
die Energieabnahme {sub} {f} enerji eksilmesi
entfernungsbedingte Schwingungsabnahme {sub} {f} uzaklıktan dolayı titreşim azalımı
entsprechende Abnahme {sub} {f} uygun miktarda almak
Ermäßigung bei Mengenabnahme {sub} {f} fazla satın almada fiyat indirimi
die Erstabnahme {sub} {f} ilk teslim alma
die Frachtabnahme {sub} {f} kargo alma
die Gebrauchsabnahme {sub} {f} kullanma azalması
die Gebrauchsabnahme {sub} {f} kullanıma izin vermeden önce yapılan kontrol
die Gefahrenabnahme {sub} {f} tehlike azalımı
die Geschwindigkeitsabnahme {sub} {f} hız azalması
die Geschwindigkeitsabnahme {sub} {f} yavaşlatma
die Gewichtsabnahme {sub} {f} ağırlık azalması
0.006s