15 direkte Treffer gefunden für: tarama


77 indirekte Treffer gefunden für: tarama

Deutsch Türkisch
abkämmen {v} [kämmte ab, hat abgekämmt] taramak
abrastern {v} taramak
abstreifen {v} [Militär] taramak
absuchen {v} taramak
Abtast- und Haltekreis {sub} {m} tarama ve tutma devresi
die Abtast-Halte-Schaltung {sub} {f} tarama ve tutma bağlantısı
der Abtastalgorithmus {sub} {m} tarama algoritması
der Abtastbefehl {sub} {m} tarama kumandası
der Abtastbereich {sub} {m} tarama bölgesi
das Abtastbild {sub} {n} tarama göstergesi
die Abtastblende {sub} {f} tarama diyaframı
der Abtastblock {sub} {m} tarama bloğu
die Abtastbreite {sub} {f} tarama genişliği
die Abtastbürste {sub} {f} tarama fırçası
die Abtastdateiname {sub} {f} tarama dosyası
die Abtastdichte {sub} {f} tarama yoğunluğu
die Abtasteinheit {sub} {f} tarama ünitesi
die Abtasteinrichtung {sub} {f} tarama aleti
die Abtasteinrichtung {sub} {f} tarama mekanizması
das Abtastelektronenmikroskop {sub} {n} tarama elektron mikroskobu
das Abtastelement {sub} {n} tarama parçası
abtasten {v} [tastete ab, hat abgetastet] taramak
der Abtastfehler {sub} {m} tarama hatası
das Abtastfeld {sub} {n} tarama sahası
die Abtastfilterung {sub} {f} tarama süzme
der Abtastfleck {sub} {m} tarama lekesi
die Abtastfläche {sub} {f} tarama yüzeyi
die Abtastfrequenz {sub} {f} tarama frekansı
die Abtastfrequenz {sub} {f} tarama sıklığı
die Abtastfähigkeit {sub} {f} tarama kabiliyeti
die Abtastgenauigkeit {sub} {f} tarama itinası
die Abtastgenauigkeit {sub} {f} tarama özeni
das Abtastgerät {sub} {n} tarama aleti
das Abtastgerät {sub} {n} tarama aygıtı
die Abtastgeräte {sub} {pl} tarama aletleri
die Abtastgeschwindigkeit {sub} {f} [TV] tarama sürati
die Abtastgeschwindigkeit {sub} {f} tarama hızı
das Abtastgitter {sub} {n} tarama ızgarası
das Abtastglied {sub} {n} tarama parçası
das Abtasthalteglied {sub} {n} tarama parçası tutucu
der Abtastimpuls {sub} {m} tarama sinyali
das Abtastintervall {sub} {n} tarama aralığı
der Abtastkompressor {sub} {m} tarama kompresörü
der Abtastkondensator {sub} {m} tarama kondansatörü
die Abtastkoordinate {sub} {f} tarama koordinatı
der Abtastkopf {sub} {m} tarama kafası
der Abtastkreis {sub} {m} tarama devresi
Abtastkreis und Haltekreis {sub} {m} tarama ve tutma devresi
der Abtastlaserstrahl {sub} {m} tarama laser ışını
die Abtastlinearität {sub} {f} tarama hatlılığı
die Abtastlinie {sub} {f} tarama hattı
die Absuchung {sub} {f} arama tarama
das Abtasten {sub} {n} [z.B.eines Profiles] şekil tarama
Abtasten des Intervalls {sub} {n} fasıla tarama
Abtasten mit Ultraschall {sub} {n} ultrasonik tarama
Abtasten von Zeichen {sub} {n} işaretleri tarama
Abtastung im Gegentakt {sub} {f} puş pul tarama
Abtastung unten {sub} {f} aşağıda tarama
Abtastung, automatische~ {sub} {f} otomatik tarama
die Bildzerlegung {sub} {f} görüntü tarama
das Blattstechen {sub} {n} içten tarama
die Datenabtastung {sub} {f} verileri tarama
das Durchstöbern {sub} {n} araştırmak için her yeri arayıp tarama
elektronische Abtastung {sub} {f} elektronik tarama
erneutes Abtasten {sub} {n} tekrar tarama
die Fahndungsaktion {sub} {f} arama tarama
flachshandhecheln {v} elde keten tarama
die Frequenzabtastung {sub} {f} sıklık tarama
genetisches Screening {sub} {n} genetik tarama
das Gestöber {sub} {n} sürekli arayıp tarama
das Hecheln {sub} {n} keteni tarama
horizontale Abtastung {sub} {f} yatay tarama
die Kanalabtastung {sub} {f} kanal tarama
die Kennzeichenabtastung {sub} {f} işaret tarama
das Kiesbaggern {sub} {n} çakıl tarama
kompensierte Abtastung {sub} {f} dengelenmiş tarama
konische Abtastung {sub} {f} konik tarama
0.005s