20 direkte Treffer gefunden für: sicher


77 indirekte Treffer gefunden für: sicher

Deutsch Türkisch
sicher angelegtes Geld {sub} {n} sağlam yatırılmış para
sicher ankommen {v} emin yerine ulaşmak
sicher aufbewahren {v} emin yerde saklamak
sicher auffindbarer Fehler {sub} {m} gerçekten bulunabilir hata
sicher fahren {v} emniyetli taşıt kullanmak
sicher gegen Infektion hastalık bulaşmasına karşı emniyetli
sicher ist sicher emin olalım
sicher ist sicher ihtiyatli olalım
Sicher nicht! muhakkaki değil
sicher sein {v} emin olmak
sicher seiner Stärke sein {v} gücünden emin olmak
sicher stellen {v} güven altına almak
sicher und einfach emniyetli ve kolay
sicher und geschickt {adj} emniyetli ve hünerli
sicher und gesund {adj} emniyetli sıhhatli
sicher und solide {adj} emniyetli ve sağlam
sicher vor Angriffen saldırıya karşı emniyetli
sichere Hand {sub} {f} deneyimli el
sichere Hand {sub} {f} tecrübeli el
sichere Investition {sub} {f} sağlam yatırım
sichere Kundschaft {sub} {f} sağlam müşteri
sichere Leitung {sub} {f} emniyetli hat
sichere Methode {sub} {f} emin metot
sichere Position {sub} {f} emniyetli pozisyon
sichere Reserve {sub} {f} emin rezerv
sichere Sache {sub} {f} emniyetli olay
sichere Sache ohne Risiko {sub} {f} risksiz önemli şey
sichere Sex haben {v} emniyetli cinsel ilişki kurmak
sichere Stelle {sub} {f} sağlam
sichere Wette {sub} {f} emin iddia
sichere Zukunft {sub} {f} emniyetli gelecek
sicherer {adj} daha emniyetli
sicherer Beweis {sub} {m} emin ispat
sicherer Hafen {sub} {m} güvenli liman
sicherer Kredit sağlam kredi
sicherer Ort {sub} {m} emniyetli yer
sicherer Tod {sub} {m} kesin ölüm
sicherer Unterschlupf {sub} {m} emniyetli barınak
sicherer Unterschlupf {sub} {m} emniyetli sığınak
sicherer Vorrat {sub} {m} emniyetli stok
sicherer Weg zum Erfolg {sub} {m} başarıya giden kesin adım
sicherer Zustand {sub} {m} emniyetli durum
sicheres Alibi {sub} {n} kesin kanıt
sicheres Alibi {sub} {n} kesin delil
sicheres Anzeichen {sub} {n} kesin işaret
sicheres Auftreten {sub} {n} özgüvenli davranış
sicheres Auftreten {sub} {n} özgüvenli tarz
sicheres Fahrzeug {sub} {n} emniyetli araba
sicheres Fahrzeug {sub} {n} emniyetli araç
sichergehen {v} işini sağlam kazığa bağlamak
sichergehen {v} rizikolu bir işe girişmemek
aber sicher elbette
aber sicher hayhay
aber sicher muhakkakki
abhörsicher [Telefon] dinlemeye karşı emniyetli
abschraubsicher sökme emniyetli
absolut sicher tamamen emin
absolut sicher tamamen emniyetli
alles andere als sicher emniyetlilikten hariç her şey
atombombensicher atoma dayanıklı
Auf diese Weise geht es sicher muhakkak bu şekilde olur
aufprallsicher {adj} çarpmaya karşı emniyetli
ausblassicher {adj} rengi solmaz
ausbleichsicher solmaz
ausfallsicher {adj} arıza güvenlikli
ausfallsicher {adj} fire emniyetli
ausfallsicher {adj} kayıp emniyeti
auslaufsicher sızma emniyetli
berührungssicher {adj} temasa hassaslığı yok
besonders sicher oldukça emniyetli
betriebssicher {adj} emniyetli
betriebssicher {adj} tehlikelerine ve arızalarına karşı güvenilirlik durumu
Bin mir jetzt absolut unsicher [ich~] şu an hiç emin değilim
Bomben sicher {adj} tam emniyetli
bombensicher {adj} {ugs.} şüphe götürmez
bombensicher {adj} bombardımana karşı dayanıklı
bombensicher {adj} bombaya dayanıklı
0.003s