23 direkte Treffer gefunden für: fahren


76 indirekte Treffer gefunden für: fahren

Deutsch Türkisch
Fahren im Eis {sub} {m} buzda araba sürme
fahren im Zickzack {v} zigzaglı sürme
fahren lassen {v} {ugs.} osurmak
fahren lassen {v} vazgeçmek
fahren lassen {v} elinden bırakmak
fahren, Lastwagen~ tır sürmek
fahren mit {v} ...ile gitmek
fahren mit dem Bus [wir~] otobüsle gidiyoruz
fahren mit einem Schlitten [wir~] kızakla gidiyoruz
Fahren mit hoher Geschwindigkeit {sub} {n} yüksek hızla sürmek
fahren nach arkasından sürmek
Fahren ohne Führerschein {sub} {n} ehliyetsiz araba kullanma
Fahren ohne Luft {sub} {n} havasız araç sürme
fahren, rückwärts~ {v} aracı geri sürmek
fahren, Schlitten~ kızak kaymak
Fahren Sie bitte fort! lütfen devam ediniz!
Fahren Sie etwas rückwärts! biraz geri sürünüz!
fahren Sie langsamer! daha yavaş sürünüz!
fahren Sie nach links! sola sürünüz!
fahren, trotz Fahrverbots~ {v} sürme yasağına rağmen araba kullanmak
fahren unter Alkohol {v} alkollü taşıt kullanmak
fahren wir gidelim
fahren zwischen {v} arasından sürmek
die Fahrenayt {sub} {f} [Kürzel von Fahrenheit] Fahrenayt
fahrend {adj} gezici
fahrend {adj} seyir halinde
fahrend {adj} seyyar
die Fahrende {sub} {pl} [Selbstbezeichnung] yolcular
fahrende Habe {sub} {f} menkul değerler
fahrende Habe {sub} {f} taşınabilir mallar
fahrende Ladung {sub} {f} motorize yük
fahrende Ladung {sub} {f} sürülen yük
fahrender Fensterflügel {sub} {m} sürgülü pencere çerçevesi
fahrender Händler {sub} {m} seyyar esnaf
fahrender Laden seyyar mağaza
fahrender Musikant {sub} {m} seyyar müzikçi
fahrender Sänger {sub} {m} seyyar şarkıcı
fahrendes Gut {sub} {n} yoldaki mal
fahrendes Schiff {sub} {n} seyir halindeki gemi
fahrendes Volk {sub} {n} [keine echten Zigeuner] seyyar yaşayan halk
der Fahrendschalter {sub} {m} sürücü terminali şalteri
Fahrenheit [f] Fahrenhayt
die Fahrenheit {sub} {f} ısı birimi Fahrenhayt
der Fahrenheitgrad {sub} {m} Fahrenhayt derecesi
die Fahrenheitskala {sub} {f} Fahrenhayt kadranı
die Fahrenheittemperaturskala {sub} {f} Fahrenhayt ısı derecesi
das Fahrenheitthermometer {sub} {n} Fahrenhayt termometresi
die Fahrensleute {sub} {f} denizciler, gemiciler
der Fahrensmann {sub} {m} [veraltet] denizci gemici
Grad Fahrenheit {sub} {m} Fahrenhayt derecesi
das Abbauverfahren {sub} {n} [Bergwerk] maden çıkarma tekniği
das Abbauverfahren {sub} {n} [Bergwerk] ocak işletme yöntemi
das Abbauverfahren {sub} {n} ayrıştırma metodu
das Abbildungsverfahren {sub} {n} ekranda görüntüleme metodu
das Abbindeverfahren {sub} {n} düğümlü boyama yöntemi
das Abbruchverfahren {sub} {n} yıkma metodu
das Abbuchungsverfahren {sub} {n} borç kaydı metodu
das Abdichtverfahren {sub} {n} contalama metodu
das Abdruckverfahren {sub} {n} kalıplama metodu
abfahren [auslaufen lassen] kapatmak
abfahren [Turbine] çalıştırmak
das Abfahren {sub} {n} hareket etme
das Abfahren {sub} {n} kalkma
abfahren {v} [fuhr ab, hat abgefahren] hareket etmek
abfahren {v} [fuhr ab, hat abgefahren] kalkmak
abfahren {v} [Zug: fuhr ab, hat abgefahren] treni hareket ettirmek
das Abfallkonzentrierungsverfahren {sub} {n} çöp derişme metodu
abfallvermeidendes Verfahren {sub} {n} çöp engelleyici metot
abfallvermeidendes Verfahren {sub} {n} çöp üretmeyen metot
das Abgabeverfahren {sub} {n} sevk yöntemi
das Abgabeverfahren {sub} {n} teslim prosedürü
das Abgabeverfahren {sub} {n} vergi verme usulü
das Abgangsverfahren {sub} {n} çıkış prosedürü
das Abgasprüfverfahren {sub} {n} yanmış gaz test metodu
das Abgasreinigungsverfahren {sub} {n} kullanılmış gaz temizleme metodu
abgefahren {adj} [Reifen] yıpranmış
0.004s