8 direkte Treffer gefunden für: Weise

Deutsch Türkisch
die Weise {sub} {f} alim
die Weise {sub} {f} bilge
die Weise {sub} {f} biçim
die Weise {sub} {f} metot
die Weise {sub} {f} suret
die Weise {sub} {f} yol
die Weise {sub} {f} yöntem
der Weise {sub} {m} bilge

60 indirekte Treffer gefunden für: Weise

Deutsch Türkisch
weise Frau {sub} {f} alim kadın
weise Politik {sub} {f} biçimli politika
weise Voraussicht {sub} {f} bilgeli ön görü
weise Worte {sub} {pl} biçimli kelimeler
der Weisel {sub} {m} [fachspr.: Bienenkönigin] kraliçe arı
der Weisel {sub} {m} [Zoologie] ana arı
der Weisel {sub} {m} [Zoologie] arı beyi
weisen {v} [wies, gewiesen] göstermek
weisen {v} [wies, gewiesen] yöneltmek
weisen {v} [wies, hat gewiesen] göndermek
weisen {v} [wies, hat gewiesen] idare etmek
weisen {v} [wies, hat gewiesen] işaret etmek
weisen {v} [wies, hat gewiesen] kovmak
weisen {v} [wies, hat gewiesen] sepetlemek
weisen {v} [wies, hat gewiesen] sevk etmek
weisen {v} [wies, hat gewiesen] yol yordam göstermek
weisen {v} [wies, hat gewiesen] yollamak
weisen {v} [zeigen] göstermek
weisend {adj} yönelten
weiser {adj} daha alimce
der Weiser {sub} {m} akıllı
der Weiser {sub} {m} alim
der Weiser {sub} {m} bilge
der Weiser {sub} {m} deneyimli kişi
der Weiser {sub} {m} düşünür
der Weiser {sub} {m} filozof
der Weiser {sub} {m} gösterge
der Weiser {sub} {m} gösterici
der Weiser {sub} {m} tecrübeli insan
weiser Herrscher {sub} {m} tecrübeli hükümdar
weiser Mensch {sub} {m} bilge insan
weiser Rat {sub} {m} akıllıca tavsiye
weiser Spruch {sub} {m} akıllı söz
weiseste {adj} en alimce
die Abkantbauweise {sub} {f} kenar bükme şeklinde inşa
absatzweise kademe kademe
absatzweise kısım kısım
abschnittsweise bölüm bülüm
abschnittsweise kısım kısım
absurderweise anlamsızca
abteilungsweise bölümler halinde
abteilungsweise şubeler halinde
abtrünnigerweise ayrılmış halde
abwechslungsweise çesitlilik durumu
abwechslungsweise çeşitlilik
abweichende Schreibweise {sub} {f} farklı yazış şekli
achtelliterweise sekizde bir litre olarak
achten auf eine disziplinäre Vorgehensweise disiplinli hareket tarzına dikkat etmek
aggressive Fahrweise {sub} {f} hırslı araba sürme
akzeptierenderweise {adj} kabul edercesine
alberne Handlungsweise {sub} {f} aptalca tavır takınma
allgemeine Hinweise {sub} {f} genel açıklamalar
allgemeine Hinweise {sub} {pl} genel işaretler
allgemeine Warnhinweise {sub} {pl} genel uyarı bilgileri
alltägliche Sprechweise {sub} {f} günlük yaşamda konuşma şekli
die allweise {sub} {f} Allah için kullanılan her şeyi bilen
die allweise {sub} {f} her şeye hakim olan (Allah)
alternative Schreibweise {sub} {f} alternatif yazma şekli
analytische Denkweise {sub} {f} analitik düşünce tarzı
analytische Sichtweise {sub} {f} analitik görüş şekli
0.004s