60 direkte Treffer gefunden für: kesin

Deutsch Türkisch
abs. [kürzel von absolut] kesin
absolut {adj} kesin
absolute kesin
absolutes Halteverbot {sub} {n} kesin
ausdrücklich {adj} kesin
autoritativ {adj} kesin
bestimmt [sicher] kesin
bestimmt [Zahl] kesin
bombensicher {adj} kesin
das Absolute {sub} {n} kesin
definitiv {adj} kesin
direkt {adv} kesin
durchaus {adv} kesin
einschneidend {adj} [figürlich] kesin
endgültig {adj} kesin
entscheidend {adj} kesin
entscheidend {adv} kesin
das Entscheidendes {sub} {n} kesin
entschieden [sicher, fest] kesin
erklärt {adj} kesin
fest {adj} kesin
festgelegt {adj} kesin
festgesetzt {adj} kesin
fix {adj} kesin
gemessen {adj} kesin
genau {adj} kesin
gewiss {adj} kesin
kategorisch {adj} [bestimmt] kesin
klar {adj} [Aussage] kesin
konkret {adj} kesin
kurz und bündig {adj} kesin
peremptorisch {adj} kesin
positiv {adj} kesin
prägnant {adj} kesin
präzis {adj} kesin
präzise {adj} kesin
rein {adj} kesin
rund {adj} [die Sache ist rund] kesin
sicher {adj} [bestimmt] kesin
sicherlich {adv} kesin
strikt [Ablehnung] kesin
strikte {adv} kesin
stringent {adj} kesin
treffend {adj} [Sprache] kesin
triftig {adj} kesin
ultimativ {adj} kesin
unabdingbar {adj} [Rechtswissenschaft] kesin
unanfechtbar {adj} [Entscheidung] kesin
unangefochten {adj} kesin
unbedingt {adj} kesin
unfehlbar {adj} [Rechtswissenschaft] kesin
unstrittig {adj} kesin
untrüglich {adj} kesin
unumstößlich {adj} kesin
unverrückbar {adj} kesin
unweigerlich {adj} kesin
unwiderruflich {adj} [Beschluss] kesin
unwiderruflich {adj} kesin
unzweifelhaft {adj} kesin
zweifellos {adv} kesin

68 indirekte Treffer gefunden für: kesin

Deutsch Türkisch
der Abbruch {sub} {m} kesinti
die Abbruchadresse {sub} {f} [EDV] kesinti adresi
das Abbruchanforderungssignal {sub} {n} kesinti talep sinyali
die Abbruchbedingung {sub} {f} kesinti koşulu
die Abbruchbedingung {sub} {f} kesinti şartı
aber nein kesinlikle hayır!
Ablauf der Frist hemmen {v} kesin mehil vermek
der Abschlag {sub} {m} kesinti
abschlagffrei {adj} kesintisiz
abschlagsfrei {adj} kesintisiz
abschließende Entscheidung {sub} {f} kesin karar
abschließende Meinung {sub} {f} kesin fikir
abschließende Programmnummer {sub} {f} kesin program numarası
abschließendes Dokument {sub} {n} kesin doküman
die Abschlussrechnung {sub} {f} kesin hesap
Abschnitte zwicken {v} kesintileri çimlendirmek
das Abschnitzel {sub} {n} kesinti
absolut {adj} kesin olarak
Absolut gesehen kesin olarak
absolut letzter Ablieferungstermin {sub} {m} kesin teslim tarihi
absolut Null {sub} {f} kesin sıfır
absolut Remission {sub} {f} kesin azalma
absolute Adresse {sub} {f} kesin adres
absolute Adresse {sub} {f} kesin bulunak
absolute Bedingung {sub} {f} kesin koşul
absolute Bedingungen {sub} {pl} kesin koşullar
absolute Null {sub} {f} kesin sıfır
absoluter Fehlbetrag {sub} {m} kesin eksiklik
absoluter Höchststand {sub} {m} kesin en yüksek zirve
absoluter Vorteil {sub} {m} kesin yarar
absoluter Wert {sub} {m} kesin değer
absolutes Programm {sub} {n} kesin program
absolutes Recht {sub} {n} kesin hak
die Absolutheit {sub} {f} kesinlik
Absolutheits kesinlik
das Absolutheitsanspruch {sub} {n} kesinlik talebi
der Absolutlader {sub} {m} kesin yükleyici
der Abstrich {sub} {m} [bei Forderungen] kesinti
der Abstrich {sub} {m} [bei Leistungen] kesinti
der Abstrich {sub} {m} [Budget] kesinti
der Abzug {sub} {m} kesinti
der Abzugsbetrag {sub} {m} kesin bedel
abzugsfrei kesintisiz
das Abzugsgeld {sub} {n} kesinti para
der Abzugsposten {sub} {m} kesinti pozisyonu
die Abzüge {sub} {f} kesintiler
Adresse, implizite- {sub} {f} kesin adres
allerdings {adv} kesinlikle evet
allgemein {adj} kesin olmayan
anbefehlen {v} [befehlte an, hat anbefehlt] kesin emretmek
anfechtbar {adj} kesin olmayan
äußerst präzise oldukça kesin
bestimmter {adj} daha kesin
Das steht fest bu kesin
endgültigste {adj} en kesin
fest nur für drei Tage üç günlüğüne kesin
feststehen {v} [es steht fest, dass......] …olduğu kesin
für mich entscheidend benim için kesin
jedermanns herkesin
kurzgefasst und präzise öz ve kesin
mein Entschluss steht fest kararım kesin
positive semidefinit {adj} yarı kesin
prägnant {adj} kısa ve kesin
rechtskräftig {adj} (hukuken) kesin
todsicher {adj} çok kesin
totensicher {adj} tam kesin
die Tscherokesin {sub} {f} Çerkez (bayan)
ultrapräzise {adj} çok kesin
0.007s