7 direkte Treffer gefunden für: Geld


77 indirekte Treffer gefunden für: Geld

Deutsch Türkisch
angekommen [er, sie, es ist~] geldi
ankommt [wenn er~] geldiğinde
bei deren Ankunft geldiklerinde
Da sind Sie ja! geldiniz
danke für Ihr Kommen! geldiğiniz için teşekkür!
defekt bei der Ankunft geldiğinde bozuk çıkan
eingegangen geldi
eingetroffen geldi
Er ist gekommen geldi
falls er kommt geldiği takdirde
gekommen [er, sie, es ist~] geldi
Geld abheben {v} para çekmek
Geld absahnen {v} {ugs.} haraç yemek
Geld abzweigen {v} para sızdrmak
Geld allein macht nicht glücklich sadece para ile mutlu olunmaz
Geld an Automaten abheben {sub} {n} otomatikten para çekmek
Geld anhäufen {v} para birikmek
Geld anlegen {v} para yatırmak
Geld anlegen in {v} …e,…a para yatırmak
Geld annehmen {v} para almak
Geld ansammeln {v} para biriktirmek
Geld auf Abruf {sub} {n} hazır para
Geld auf den Kopf hauen {sub} {n} {ugs.} para çarçur etmek
Geld auf die hohe Kante legen {sub} {n} {ugs.} para biriktirmek
Geld auf die Seite schaffen {sub} {n} {ugs.} para biriktirmek
Geld auf eine Bank legen {sub} {n} bankaya para yatırmak
Geld auf einem Konto {sub} {n} banka hesabında para
Geld auf Konto einzahlen {v} bankaya para yatırmak
Geld aufbringen {v} para temin etmek
Geld aufnehmen {v} kredi almak
Geld auftreiben {v} para bulmak
Geld aufwenden {v} para sarfetmek
Geld aus Dienstleistungen {sub} {n} hizmet işlerinden para
Geld aus einem Safe entwenden {v} çelik kasadan para aşırmak
Geld ausbezahlen {v} para ödemek
Geld ausgeben {v} para harcamak
Geld ausleihen {v} borç para vermek
Geld ausspucken {v} para ödemek
Geld bei einer Bank anlegen {sub} {n} parayı bankaya yatırmak
Geld bei einer Bank einzahlen {sub} {n} parayı bir bankaya ödemek
Geld beifügen {v} yanına para koymak
Geld beiseitelegen {v} para biriktirmek
Geld beisteuern {v} para desteğinde bulunmak
Geld benötigen {v} paraya gereksinim duymak
Geld beschaffen {v} para tedarik etmek
Geld besorgen {v} para temin etmek
Geld bewilligen {v} para vermeyi kabul etmek
Geld binden {v} parayı bağlamak
Geld brauchen {v} paraya ihtiyaç duymak
Geld bringt Geld para parayı çeker
Geld der Bank anvertrauen {sub} {n} parayı bankaya itimat etmek
das Abfindungsgeld {sub} {n} tazminat parası
Abfluss von Geld para akışı
Abfluss von Geld paranın akarak azalması
Abfluss von Geld paranın azalması
das Abgangsgeld {sub} {n} çıkış parası
das Abgeld {sub} {n} dizayco
das Abgeld {sub} {n} tahvil veya değerli kâğıtların reel ve rayiç değerleri arasındaki fark
abgezähltes Fahrgeld {sub} {n} sayılmış bilet parası
Abheben von Geld {sub} {n} para çekme
Abhebung von Geld {sub} {f} para çekme
das Ablassgeld {sub} {n} günah affı nedeniyle kiliseye giren para
das Abonnementsgeld {sub} {n} abone parası
das Abordnungsgeld {sub} {n} temsilciler heyeti masrafı
Abschwächung der Zinssätze für Festgeld {sub} {f} vadeli yatırılan paraya faiz oranının azalması
das Abstandsgeld {sub} {n} feragat tazminatı
das Abzugsgeld {sub} {n} kesilen para
das Abzugsgeld {sub} {n} kesinti para
aktives Geld {sub} {n} aktif para
all das Geld bütün bu para
das Alterruhegeld {sub} {n} emeklilik maaşı
das Alterseinkaufsgeld {sub} {n} yaşlılıkda alışveriş parası
das Altersruhegeld {sub} {n} [Altersrente] emekli maaşı
das Altersruhegeld {sub} {n} [Pension] emekli aylığı
das Altersruhegeld {sub} {n} emeklilik aylığı
das Altersruhegeld {sub} {n} yaşlılık aylığı
am Geld parada
0.005s