9 direkte Treffer gefunden für: Kommunikation


77 indirekte Treffer gefunden für: Kommunikation

Deutsch Türkisch
Kommunikation offener Systeme {sub} {f} açık sistemler üzerinde irtibat
Kommunikation über ein elektronisches Medium {sub} {f} elektronik medya üzerinde irtibat
die Kommunikationen {sub} {pl} komünikasyonlar
Kommunikations- und Informationssystem {sub} {n} irtibat ve iletişim sistemi
die Kommunikationsanalyse {sub} {f} kominikasyon analizi
die Kommunikationsanlagen {sub} {f} iletişim tesisleri
der Kommunikationsanschluss {sub} {m} iletişim kapsı
die Kommunikationsanwendung {sub} {f} iletişim uygulama
die Kommunikationsausrüstung {sub} {f} iletişim donanımı
die Kommunikationsbaugruppe {sub} {f} iletişim parçası
der Kommunikationsbereich {sub} {m} iletişim alanı
die Kommunikationschwierigkeiten {sub} {pl} iletişim sorunları
der Kommunikationscomputer {sub} {m} iletişim bilgisayarı
das Kommunikationsdiagramm {sub} {n} iletişim diyagramı
der Kommunikationsdienst {sub} {m} iletişim servisi
die Kommunikationsdienstleistungen {sub} {pl} iletişim servisleri
die Kommunikationseinheit {sub} {f} iletişim birimi
die Kommunikationseinheit {sub} {f} iletişim ünitesi
die Kommunikationseinrichtung {sub} {f} kominikasyon ekipmanı
die Kommunikationseinstellungen {sub} {pl} iletişim ayarları
der Kommunikationselektroniker {sub} {m} iletişim elektromikçisi
die Kommunikationsendstelle {sub} {f} iletişim ucu
der Kommunikationsfehler {sub} {m} iletişim hatası
die Kommunikationsforschung {sub} {f} iletişim araştırması
kommunikationsfähig {adj} iletişim kurma yeteneği olan
die Kommunikationsfähigkeit {sub} {f} haberleşme becerisi
die Kommunikationsfähigkeit {sub} {f} iletişim becerisi
die Kommunikationsfähigkeit {sub} {f} iletişim kurma yeteneği
die Kommunikationsfähigkeiten {sub} {pl} iletişim becerileri
die Kommunikationsgruppe {sub} {f} iletişim grubu
der Kommunikationskanal {sub} {m} iletişim kanalı
die Kommunikationskomponente {sub} {f} iletişim bileşeni
die Kommunikationskontrolle {sub} {f} iletişim denetimi
das Kommunikationskonzept {sub} {n} iletişim taslağı
die Kommunikationslinie {sub} {f} iletişim çizgisi
die Kommunikationslösungen {sub} {pl} iletişim çözümleri
das Kommunikationsmanagement {sub} {n} iletişim yönetimi
der Kommunikationsmanager {sub} {m} iletişim menajeri
die Kommunikationsmedien {sub} {pl} iletişim medyalari
die Kommunikationsmethode {sub} {f} iletişim yöntemi
die Kommunikationsmethoden {sub} {pl} iletişim yöntemleri
das Kommunikationsmittel {sub} {n} haberleşme araçları
das Kommunikationsmittel {sub} {n} iletişim aracı
das Kommunikationsmittel {sub} {n} iletişim araçları
das Kommunikationsmittel {sub} {n} komünikasyon araçları
das Kommunikationsmodell {sub} {n} komünikasyon modeli
das Kommunikationsnetz {sub} {n} iletişim ağı
das Kommunikationsnetzwerk {sub} {n} iletişim şebekesi
kommunikationsorientiert {adj} iletişim odaklı
das Kommunikationspapier {sub} {n} iletişim kâğıdı
der Kommunikationspartner {sub} {m} komünikasyon partneri
Abteilung für externe Kommunikation {sub} {f} dış iletişim bölümü
Abteilung Kommunikation {sub} {f} iletişim bölümü
die Anwendungskommunikation {sub} {f} uygulama iletişimi
die Bildkommunikation {sub} {f} görüntü iletişimi
die Breitbandkommunikation {sub} {f} geniş kuşak iletişimi
die Bürokommunikation {sub} {f} büro haberleşmesi
die Bürokommunikation {sub} {f} büro iletişimi
die Datenkommunikation {sub} {f} veri iletişimi
die Dialogkommunikation {sub} {f} diyaloglu söyleşi
drahtlose Kommunikation {sub} {f} telsiz haberleşme
elektronische Kommunikation {sub} {f} elektronik iletişim
die Erlebniskommunikation {sub} {f} serüvenli irtibat
die Exkommunikation {sub} {f} aforoz
die Fehlkommunikation {sub} {f} hatalı haberleşme
die Funkgerätekommunikation {sub} {f} telsiz iletişimi
die Funkkommunikation {sub} {f} radyo iletişimi
die Glasfaserkommunikation {sub} {f} iplik optik iletişimi
gruppenübergreifende Kommunikation {sub} {f} gruplarüstü irtibat
interaktive Multimediekommunikation {sub} {f} interaktif multimedya iletişimi
die Interprozesskommunikation {sub} {f} süreçler arası iletişim
interstellare Kommunikation {sub} {f} sabit yıldızlar arasında olan bağlanti
die Kabelkommunikation {sub} {f} kablolu iletişim
Kauffrau für Bürokommunikation {sub} {f} sekreter
Kauffrau für Bürokommunikation {sub} {f} sekreterlik mesleği
Kaufmann für Bürokommunikation {sub} {m} büro işleri tüccarı
Kontrolle der Kommunikation {sub} {f} iletişim kontrolu
0.004s