7 direkte Treffer gefunden für: bilgiler


54 indirekte Treffer gefunden für: bilgiler

Deutsch Türkisch
Angaben auswerten {v} bilgileri değerlendirmek
Auffrischung der Kenntnisse {sub} {f} bilgileri tazeleme
Daten kodieren bilgileri kodlamak
Daten papierlos versenden bilgileri kâğıt sız göndermek
Daten verfügbar machen bilgileri hizmete sunmak
der Datenabgleich {sub} {m} bilgilerin karşılaştırılması
die Datenaufbereitung {sub} {f} bilgileri değerlendirme
der Datenschutz {sub} {m} [rechtswissenschaftlich] bilgilerin korunması
der Datenschutz {sub} {m} bilgilerin korunması
das Datenschutzgesetz {sub} {n} [rechtswissenschaftlich] bilgilerin korunması hakkında kanun
die Datenschutzgesetze {sub} {pl} bilgilerin korunması kanunu
die Datenschutzmaßnahme {sub} {f} bilgilerin korunması önlemi
der Datenschutzschrank {sub} {m} bilgilerin koruma dolabı
die Datenveränderung {sub} {f} [EDV] bilgilerin değiştirilmesi
die Datenveränderung {sub} {f} bilgilerin değiştirilmesi
der Datex-Verkehr {sub} {m} bilgilerin aktarılması
der Datex-Verkehr {sub} {m} bilgilerin elektronik ortamla transferi
Erwerb von Kenntnissen {sub} {m} bilgiler edinme
ich bitte um Kenntnisnahme bilgilerinize sunarım
Information herausgeben {v} bilgileri yaymak
Information herauspressen {v} bilgileri zorla almak
Information sammeln {v} bilgileri toplamak
keine Angaben bilgiler yok
sein Wissen vertiefen bilgilerini artırmak
seine Kenntnisse zur Schau tragen bilgilerini umuma göstermek
Transformator mit Angaben {sub} {m} bilgiler ile transformatör
Weitergabe von Informationen {sub} {f} bilgileri iletme
Wiederauffinden von Information {sub} {n} bilgileri yeniden bulma
abgelegte Informationen {sub} {pl} dosyalanmış bilgiler
das Abwicklungsportefeuille {sub} {n} tasfiye sürecine ait bilgiler
alle einschlägigen Auskünfte tüm müteallik bilgiler
alle erforderliche Information {sub} {pl} gerekli her türlü bilgiler
alle Information, die Sie benötigen ihtiyacınız olan tüm bilgiler
alle Information, die Sie wünschen arzu ettiğiniz tüm bilgiler
alle Informationen {sub} {pl} tüm bilgiler
alle Informationen, die wir erhalten elde ettiğimiz tüm bilgiler
alle Informationen, die Sie uns geben bize verdiğiniz tüm bilgiler
allgemeine Informationen {sub} {pl} genel bilgiler
das Allgemeines {sub} {n} genel bilgiler
die Anfangsgründe {sub} {pl} elemanter bilgiler
die Anfangsgründe {sub} {pl} temel bilgiler
Angabe zu der Person {sub} {f} kişiye ait bilgiler
die Angaben {sub} {pl} verilen bilgiler
Angaben zur Person {sub} {pl} kişinin kimliği hakkında bilgiler
Angaben zur Person {sub} {pl} kişisel bilgiler
Angaben über das Schiff {sub} {pl} gemi hakkında bilgiler
die Annalen {sub} {pl} yıllık bilgiler
auf weitere Informationen daha fazla bilgiler
ausführliche Angaben {sub} {pl} ayrıntılı bilgiler
ausführliche Informationen {sub} {pl} ayrıntılı bilgiler
benötigte Informationen {sub} {pl} gerekli bilgiler
besondere Fachkenntnisse {sub} {pl} özel mesleki bilgiler
bibliographische Auskünfte {sub} {pl} bibliyografik bilgiler
die Bildinformationen {sub} {pl} resimli bilgiler
0.003s