4 direkte Treffer gefunden für: Reise

Deutsch Türkisch
die Reise {sub} {f} gezi
die Reise {sub} {f} sefer
die Reise {sub} {f} seyahat
die Reise {sub} {f} yolculuk

77 indirekte Treffer gefunden für: Reise

Deutsch Türkisch
Reise auf dem Festland von Europa {sub} {f} Avrupa kara kıtasına seyahat
Reise bei Tag {sub} {f} gün ışığında seyahat
Reise nach Jerusalem {sub} {f} [eine~] Kudüs`e seyahat
Reise von einer Stunde {sub} {f} bir saatlik seyahat
Reise- gezi-
die Reiseabrechnung {sub} {f} seyahat hesabı
die Reiseagentur {sub} {f} tatil acentası
die Reiseagentur {sub} {f} yolculuk acentası
das Reiseandenken {sub} {n} seyahat hatırası
das Reiseandenken {sub} {n} yolculuk anısı
das Reiseandenken {sub} {n} yolculuk hatırası
die Reiseandenken {sub} {pl} yolculuk hatıraları
der Reiseantritt {sub} {m} yolculuk başlangıcı
die Reiseapotheke {sub} {f} bir yolcunun ecza kutusu
die Reiseapotheke {sub} {f} portatif ecza kutusu
die Reiseapotheke {sub} {f} seyahat ecza kutusu
die Reiseapotheke {sub} {f} seyahat ilk yardım malzemesi
der Reiseapparat {sub} {m} seyahatda kullanılan alet
das Reisearrangement {sub} {n} seyahat düzenleme
der Reiseartikel {sub} {m} seyahat eşyası
die Reiseausfallkostenversicherung {sub} {f} seyahate çıkamama sigortası
die Reiseausrüstung {sub} {f} seyahat donanımı
der Reiseausweis {sub} {m} seyahat kimliği
der Reiseautobus {sub} {m} gezi otobüsü
das Reisebarometer {sub} {n} portatif barometre
die Reisebedingungen {sub} {pl} seyahat şartları
der Reisebegleiter {sub} {m} [Verkehr] seyahat arkadaşı
der Reisebegleiter {sub} {m} [Verkehr] yol refakatçisi
die Reisebegleiterin {sub} {f} [weiblich] bayan seyahat arkadaşı
die Reisebegleitung {sub} {f} seyahat refakatçisi
die Reisebeihilfen {sub} {pl} gezi yardımları
die Reisebekanntschaft {sub} {f} yolculukta tanışılan kimse
die Reisebekanntschaften {sub} {pl} yolculukta tanışılan kimseler
reisebereit {adj} seyahate hazır
die Reisebereitschaft {sub} {f} seyahate hazırlık
der Reisebericht {sub} {m} gezi notu
der Reisebericht {sub} {m} gezi röportajı
der Reisebericht {sub} {m} seyahatname
die Reiseberichte {sub} {pl} gezi notları
die Reisebeschreibung {sub} {f} gezi yazısı
die Reisebestimmung {sub} {f} seyahat ilkeleri
die Reisebestätigung {sub} {f} seyahat tasdiği
das Reisebett {sub} {n} [für Kleinkinder] portatif yatak
reisebezogener Service {sub} {m} seyahat ile ilgili servis
die Reisebranche {sub} {f} seyahat branşı
die Reisebranche {sub} {f} turistik branş
das Reisebuch {sub} {n} seyahat kitabı
der Reisebuchhandel {sub} {m} seyahat kitabı ticareti
der Reisebuchhändler {sub} {m} seyahat kitabı tüvvarı
der Reisebus {sub} {m} seyahat otobüsü
der Reisebus {sub} {m} şehirlerarası otobüs
Abbruch einer Reise {sub} {m} seyahatin yarıda kesilmesi
abenteuerliche Reise {sub} {f} maceralı seyahat
abenteuerliche Reise {sub} {f} serüvenli seyahat
abgebrochene Reise {sub} {f} yarıda kesilmiş seyahat
abgeänderte Kundenpreise {sub} {pl} değıştirilmiş müşteri fiyatları
die Abireise {sub} {f} lise bitirme gezisi
Abnahme der Preise {sub} {f} fiyatların düşmesi
abnehmende Preise {sub} {pl} düşen fiyatlar
die Abreise {sub} {f} ayrılış
die Abreise {sub} {f} gidiş
die Abreise {sub} {f} hareket
abrupte Abreise {sub} {f} aniden seyahate çıkmak
die Agrarpreise {sub} {pl} tarım ürünleri fiyaları
akademische Kreise {sub} {pl} akademik çevreler
aktuelle Preise {sub} {pl} güncel fiyatlar
allgemeine Tarifpreise {sub} {pl} genel tarife fiyatları
die Amerikareise {sub} {f} Amerika seyahati
Anfang der Seereise {sub} {m} deniz seyahatinin başlangıcı
angebotene Preise {sub} {pl} teklif edilen fiyatlar
angekoppelte Stromkreise {sub} {pl} birleştirilmiş elektrik devreleri
angemessen für die Reise seyahat için uygun
angemessene Preise {sub} {pl} makul fiyatlar
angenehme Reise {sub} {f} rahat seyahat
Angleichung der Preise {sub} {f} fiyatları ayarlama
Anheben der Preise {sub} {n} fiyatları yükseltme
Anhebung der Preise {sub} {f} fiyatları artırma
0.003s