1 direkte Treffer gefunden für: Meter

Deutsch Türkisch
der Meter {sub} {m} metre

61 indirekte Treffer gefunden für: Meter

Deutsch Türkisch
die Aerologie {sub} {f} meteroloji
Meter, Zentimeter Wassersäule mWS, cmWS [Maßeinheit] metre, santimetre su sütunu
das Meter-Yard-Verhältnis {sub} {n} metre, yarda oranı
die Meterbrücke {sub} {f} metrik köprü
meterdick {adj} metrelerce kalınlığında
meterdick {adj} bir metreden daha çok geniş
das Metergewicht {sub} {n} metre agırlığı
meterhoch bir metre yüksekliğinde
das Meterkilogramm {sub} {n} kilogrammetre
das Meterkilopond {sub} {n} [Physik] kilogrammkuvvet
das Meterkilopond {sub} {n} kilogrammetre
meterlang bir metre uzunluğunda
das Metermaß {sub} {n} [Bandmaß] mezura
das Metermaß {sub} {n} [Zollstock] (açılır kapanır) metre
das Metermaß {sub} {n} metreşerit
das Metermaß {sub} {n} metrik ölçü
die Metern {sub} {pl} metreler
der Meterriss {sub} {m} bir metrelik işaret
die Metersekunde {sub} {f} metresaniye
die Meterspur {sub} {f} metre masdarı
die Meterspurbahn {sub} {f} metre masdarı hattı
meterspurig {adj} metre masdarlı
die Meterspurstrecke {sub} {f} metre masdarlı hat
der Meterstab {sub} {m} metre çubuğu
das Metersystem {sub} {n} metrik sistem
die Metertonne {sub} {f} metre ton
die Meterware {sub} {f} metre ile satılan mal
meterweise {adv} metre metre
meterweise {adv} metre metre
meterweit {adj} bir metreden daha uzun
die Meterwelle {sub} {f} büyük dalga
die Meterwellen {sub} {pl} büyük dalgalar
die Meterzahl {sub} {f} metre sayısı
die Sturmwarnung {sub} {f} meterolojinin yaklaşan fırtına için yaptığı uyarı
Meter, Millimeter, Dezimeter usw. {num} math. metre, milimetre, desimetre v.s.
Abbeischer Refraktometer {sub} {n} ışık kırımını ölçücü alet
der Abgabeparameter {sub} {m} vergi parametresi
der Abgleichpotentiometer {sub} {m} ayarlı potansiyometre
der Ablaufparameter {sub} {m} akış paremetresi
der Ablenkungsspektrometer {sub} {m} sapma elektrometresi
Ablesegerät für Photoluminiszenzdosimeter {sub} {n} foto ışın yayar ısı ölçer aleti için okuma düzeneği
das Abrasionsmeter {sub} {n} aşıma ölçer
der Abrechnungsparameter {sub} {m} hesap parametresi
das Absaugepyrometer {sub} {n} emme pirometresi
der Abschreibungsparameter {sub} {m} amortisman parametresi
das Absolutdruckmanometer {sub} {n} kati basınç manometresi
absoluter Kolorimeter {sub} {m} mutlak kolorimetre
absolutes Manometer {sub} {m} absolut manometre
das Absolutgravimeter {sub} {n} mutlak tartı
das Absorptiometer {sub} {n} emme ölçüsü
abstimmbares Voltmeter {sub} {n} ayarlanabilir voltmetre
das Abstimmpotentiometer {sub} {n} akort poensiyometresi
der Abweichparameter {sub} {m} sapma parametresi
das Achskilometer {sub} {n} araba aksının yaptığı toplam kilometre
das Acidimeter {sub} {n} asit ölçeği
das Acidometer {sub} {n} asit ölçer
das Adaptometer {sub} {n} adaptometre
das Adaptometer {sub} {n} intibak ölçer
das Adcockradiogoniometer {sub} {n} Adcock radyo ile yön bulucu
der Adressparameter {sub} {m} adres parametresi
das Aerometer {sub} {n} aerometre
0.003s