19 direkte Treffer gefunden für: tekrar


66 indirekte Treffer gefunden für: tekrar

Deutsch Türkisch
abbehalten {v} tekrar yerine koymamak
Abortus habitualis {sub} {m} tekrar hatalı doğum
abspielen, nochmals~ {v} tekrar çalmak
der Alkoholrückfall {sub} {m} tekrar alkole başlama
anastatisch {adj} tekrar tazeleyen
anfangen, wieder~ {v} tekrar başlamak
ankleckern {v} tekrar tekrar bir hususta rahatsız etmek
der Anrufwiederholer {sub} {m} [Telefon] tekrar numara çevirici
die Anrufwiederholung {sub} {f} [Telefon] tekrar numara çevirme
das Antivergrauungsmittel {sub} {n} tekrar çökmeye mani olan madde
die Anwartschaft {sub} {f} tekrar intikal
anzünden, wieder- {v} tekrar ateşlemek
auf ein Neues tekrarına!
auf etwas immer wieder zurückkommen {v} tekrar tekrar bir şeye geri dönmek
auf Vordermann bringen {v} [Etwas wieder in Ordnung bringen] tekrar yoluna koymak
Auf Wiederhören! [Telefon] tekrar görüşmek üzere
auf Wiederschauen tekrar görüşmek üzere
Auf Wiederschauen! [südd.: österr.] tekrar görüşmek üzere
auf Wiedersehen! tekrar görüşmek üzere!
auffirnissen {v} tekrar verniklemek
aufforsten, wieder~ {v} tekrar ağaçlandırmak
auffüllen [Mulde] tekrar doldurmak
das Auffüllen {sub} {n} tekrar doldurma
das Auffüllmaterial {sub} {n} tekrar doldurma malzemesi
aufladen {v} [neu aufladen] tekrar doldurmak
aufleben {v} [munter werden] tekrar canlanmak
aufleben lassen tekrar harekete geçirmek
aufnehmen, wieder~ {v} tekrar almak
aufrollen, wieder~ {v} tekrar sarmak
aufwärmen {v} [wärmte auf, hat aufgewärmt] tekrar konu etmek
aufwärmen {v} [wärmte auf, hat aufgewärmt] tekrar ısıtmak
ausglühen {v} [glühte aus, hat ausgeglüht] tekrar fırınlama
aushauen {v} [haute aus, hat ausgehauen] tekrar bilemek
baut wieder auf [er, sie, es~] tekrar inşa ediyor
bearbeiten nach {v} tekrar işlemek
bearbeiten nochmals {v} tekrar işlemek
befreit wieder [er, sie, es~] tekrar kurtarıyor
befreite wieder [er, sie, es~] tekrar kurtarmıştı
beginnt wieder [es~] tekrar başlıyor
behauptet wieder [er, sie, es~] tekrar iddia ediyor
behauptete wieder [er, sie, es~] tekrar iddia etmişti
beim nochmaligen Hinsehen tekrar bakarken
beim Wiedereintreten tekrar husule geldiğinde
berufliche Wiedereingliederung {sub} {f} tekrar mesleğe döndürme
besetzt, wieder- tekrar dolduruldu
besetzt, wieder- tekrar dolu
besetzt, wieder- tekrar işgal edildi
besetzte wieder tekrar işgal etti
besteigt wieder tekrar yükseliyor
bestieg wieder [er, sie, es~] tekrar çıkmıştı
bestimmen, neu~ tekrar belirlemek
alle Jahre wieder her sene tekrar
alle Jubeljahre uzun yıllar sonra tekrar
immer mal tekrar tekrar
immer mal wieder {ugs.} tekrar tekrar
immer und immer wieder tekrar tekrar
immer wieder tekrar tekrar
lästige Wiederholung {sub} {f} usandırıcı tekrar
mehrfach {adj} tekrar tekrar
mehrfach {adv} [wiederholt] tekrar tekrar
nacheinander {adv} tekrar tekrar
oftmalig {adv} tekrar tekrar
oftmals {adv} tekrar tekrar
wieder und wieder tekrar tekrar
wiederholt {adv} tekrar tekrar
zum wiederholten Male tekrar tekrar
0.005s