17 direkte Treffer gefunden für: cam


77 indirekte Treffer gefunden für: cam

Deutsch Türkisch
Abbesche Zahl {sub} {f} cam gibi saydam malzemelerin farklı frekanslardaki ışığı farklı miktarlarda saçma ölçüsü
das Abkratzeisen {sub} {n} çamurluk
der Ablufttrockner {sub} {m} çamaşır kurutucu
der Absatzbehälter {sub} {m} çamur deposu
der Abschlagkratzer {sub} {m} çamur temizleme fırçası
abschlammen {v} [Kessel:schlammte ab, hat abgeschlammt] çamurunu temizlemek
die Abschlammung {sub} {f} [Kessel] çamurunu temizleme
der Abschlämmbehälter {sub} {m} çamurdan temizleme kabı
abschlämmen {v} çamurunu temizlemek
Absorptionswert eines Glasses {sub} {m} camın emme kapasitesi
abtreten {v} [Schmutz von Schuhen] çamurunu silmek
der Abweiser {sub} {m} çamurluk
der Akrobat {sub} {m} cambaz
die Akrobaten {sub} {pl} cambazlar
das Akrobatentum {sub} {n} cambazlık
die Akrobatik {sub} {f} cambazca
die Akrobatin {sub} {f} [weiblich] cambaz
die Akrobatinnen {sub} {pl} [weiblich] cambazlar
akrobatisch {adj} cambazca
die Allglasröhre {sub} {f} cam lamba
anmooriger Boden {sub} {m} çamurlanmaya yüz tutan taban
die Anschwärzung {sub} {f} çamurculuk
der Artist {sub} {m} cambaz
die Artisten {sub} {pl} cambazlar
die Artistik {sub} {f} cambazlık
die Artistin {sub} {f} [weiblich] cambaz
der Aschenofen {sub} {m} cam mayası ocağı
auf dem Campus campüste
die Aufschlammung {sub} {f} çamurun dibe çökmesi
die Aufschlickung {sub} {f} çamurlanma
aus Glas camdan
der Aushang {sub} {m} camekân
die Auslage {sub} {f} camekân
Auslaugung verglaster Abfälle {sub} {f} cam maddelerin sızması
ausspülen {v} [Wäsche: spülte aus, hat ausgespült] çamaşırı çırpmak
auswinden {v} çamaşırı büke büke suyunu çıkarmak
auswischen {v} cam silmek
der Becherglaskolben {sub} {m} cam balon
die Bechergläser {sub} {pl} cam balonlar
die Becherhülle {sub} {f} cam kap örtüsü
beglasen {v} camlamak
die Beglasung {sub} {f} cam kaplama
die Beuche {sub} {f} çamaşırı sodalı suya batırmak
beuchen {v} çamaşırı sodalı suda yumuşatmak
blamieren {v} {ugs.} çam devirmek
die Bleiche {sub} {f} çamaşır ağartma
die Bleiche {sub} {f} çamaşırhane
bleichen {v} [bleichte, hat gebleicht] çamaşır ağartmak
bleichen {v} [bleichte, hat gebleicht] çamaşır beyazlatmak
die Bleichlauge {sub} {f} çamaşır suyu
die Bleichseife {sub} {f} çamaşır sabunu
achsensymmetrisches Glas {sub} {n} eksenel simetrik cam
das Acrylgas {sub} {n} akrilik cam
die Acrylglasscheibe {sub} {f} akrilik cam
das Akrolein {sub} {n} plastik cam
das Akrylglas {sub} {n} akrilik cam
das Akrylglas {sub} {n} pleksi cam
das Alabasterglas {sub} {n} opal cam
das Altglas {sub} {n} atık cam
das Altglas {sub} {n} eski cam
das Altglas {sub} {n} hurda cam
amerikanischer Harzkiefer {sub} {m} reçineli çam
das Architekturglas {sub} {n} mimari cam
die Arve {sub} {f} kozaklı çam
das Arzneimittelglas {sub} {n} tıbbi cam
auf Lnäge zugeschnittenes Glas uzunluğuna kesilmiş cam
das Aufsteckglas {sub} {n} ilave cam
das Augenschutzglas {sub} {n} göz koruyucu cam
bedrucktes Glas {sub} {n} baskılı cam
beheizbare Heckscheibe {sub} {f} ısıtmalı arka cam
beschlagene Scheibe {sub} {f} buğulu cam
beschlagenes Glas {sub} {n} buğulu cam
der Besenkiefer {sub} {m} çıralı çam
bifokales Glas {sub} {n} çift odaklı cam
bifokales Glas {sub} {n} iki odaklı cam
das Bifokalglas {sub} {n} çift odaklı cam
das Bifokusglas {sub} {n} çift odaklı cam
0.008s