8 direkte Treffer gefunden für: lang


77 indirekte Treffer gefunden für: lang

Deutsch Türkisch
holpferig [Sprechen, Lesen] langır lungur
holterdiepolter {adv} langır lungur
der Kickertisch {sub} {m} langırt masası
lang andauernder Friede {sub} {m} uzun süren barış
lang anhaltende Arbeit {sub} {f} uzun süren
lang anhaltender Beifall {sub} {m} [im Stehen] ayakta uzun uzun alkışlama
lang anhaltender Regen {sub} {m} uzun yağan yağmur
lang begehrt uzun zaman rağbet gören
lang dauernd {adj} uzun süreli
lang drehen {v} evire çevire uzatmak
lang einkochen zum Eindicken {v} kabarması için uzun zaman pişirmek
lang ersehnt {adj} uzun zaman özlenen
lang erwartet {adj} uzun zaman beklenen
lang gehegt uzun zaman mahvaza edilmiş
lang gehen {v} [an den Fluss~] (nehir boyu) gitmek
lang genug yeteri kadar uzun
lang gestreckt uzatılmış
lang gezogen uzatılmış
lang und breit {adj} enine boyuna
lang und breit {adj} uzun uzadıya
lang und breit erzählen {v} enine boyuna konuşmak
lang und breit erzählen {v} uzun uzadıya anlatmak
lang und dünn {adj} uzun ince
lang und dünn {adj} uzun ve ince
lang und dünn {adj} uzun ve zayıf
lang ziehen {v} uzatmak
lang überfällige Erneuerung {sub} {f} çoktan yapılması gereken yenilik
die Langanalyse {sub} {f} uzun süreli psikanaliz
langandauernde Schwerelosigkeit {sub} {f} uzun süren yerçekimsizlik
langanhaltend {adj} uzun süren
der Langarmaffe {sub} {m} [Zoologie] jibon
langarmig {adj} uzun kollu
langatmig {adj} ayrıntılı
langatmig {adj} detaylı
langatmig {adj} uzun uzadıya
langatmig {adv} aşırı uzun
langatmig {adv} fazla ayrıntılı
langatmig {adv} [Marathon] uzun soluklu
langatmig reden {v} uzun konuşmak
langatmig vortragen {v} uzun sunum yapmak
langatmige Geschichte {sub} {f} uzun hikâye
langatmige Rede {sub} {f} uzun konuşma
die Langatmigkeit {sub} {f} fazla uzunluk
der Langausgleichhebel {sub} {m} uzunlamasına dengeleme
die Langbatterie {sub} {f} uzun difüzyon bataryası
der Langbaum {sub} {m} bük üzek ağacı
das Langbein {sub} {n} leylek bacaklı
das Langbein {sub} {n} uzun bacaklı
langbeinig {adj} leylek bacaklı
langbeinig {adj} uzun bacaklı
langbeinige Blondine {sub} {f} uzun bacaklı sarışın
5 Meter lang 5 metre uzunluğunda
abendelang sayısız akşamlar boyunca
abendlang bütün akşam
abendlang tüm akşam
alle Nase lang [ugs: sich in kurzen zeitlichen Abständen wiederholend] iki de bir de
alle naselang [ugs: sich in kurzen zeitlichen Abständen wiederholend] adım başı
allzu lang {adj} çok uzun
allzulang [alt] çok uzun
am Rand entlang kıyı boyu
am Ufer entlang kıyı boyu
an der Küste entlang kıyı boyunca
an der Küste entlang kıyı boyun
an der Straße entlang yol boyunca
anderthalb Fuß lang bir buçuk ayak uzunluğunda
der Anklang {sub} {m} {ugs.} beğenilme
der Anklang {sub} {m} {ugs.} rağbette olma
der Anklang {sub} {m} ahenk
der Anklang {sub} {m} anımsama
der Anklang {sub} {m} harmoni
der Anklang {sub} {m} hatırlama
der Anklang {sub} {m} hayal meyal hatırlama
der Anklang {sub} {m} uyum
armlang {adj} kol kadar uzun
armlang {adj} kol uzunluğunda
der Aufklang {sub} {m} eğlence açılışı
der Ausklang {sub} {m} bitiş
0.006s