Keine direkten Treffer gefunden für: Adj

Deutsch Türkisch

54 indirekte Treffer gefunden für: Adj

Deutsch Türkisch
Adj. [Kürzel von Adjektiv] sıfat
die Adjazenz {sub} {f} geometrik bir yapıda iki düğümün bir kenar ile birleşmesi
das Adjektiv {sub} {n} sıfat
die Adjektive {sub} {pl} sıfatlar
adjektive Farbstoffe {sub} {pl} türetilen boya maddeleri
die Adjektivfarbstoffe {sub} {pl} türetilmiş boya maddeleri
die Adjektivierung {sub} {f} sıfatlaşma
die Adjektivierung {sub} {f} sıfatlaştırma
das Adjektivierungsaffix {sub} {n} sıfatlaştırıcı
adjektivisch {adj} sıfatlı
adjektivisch verwenden [Grammatik] sıfat olarak kullanmak
adjektivische Fügung [Grammatik] sıfat tamlaması
die Adjudikation {sub} {f} devletler hukuku
die Adjudikation {sub} {f} iki devlet arasındaki anlaşmazlıkta uluslararası kurumun karar vermesi
die Adjudikation {sub} {f} uluslararası hukuk
adjudizieren {v} uluslararası hukuka göre karar vermek
adjungier eşdeğer
adjungieren {v} [zuordnen, beifügen] dahil etmek, eklemek
adjungiert {adj} sınırsal
adjungierte Funktion {sub} {f} sınırdaş sistem
adjungierte Gleichung {sub} {f} eşdeğer denklem
adjungierte Matrix {sub} {f} cebirde sınırdaş matris
adjungierte Matrize {sub} {f} eşdeğer döküm kalıbı
adjungierter Fluss {sub} {m} yan nehir
adjungiertes System {sub} {n} cebirde eşdeğer sistem
adjungiertes System {sub} {n} eklenmiş sistem
der Adjunkt {sub} {m} eklenti
der Adjunkt {sub} {m} muhtar yardımcısi
die Adjunkte {sub} {f} çarpan
die Adjunkten {sub} {pl} çarpanlar
die Adjunktion {sub} {f} ekleme
die Adjunktion {sub} {f} katma
die Adjustage {sub} {f} ayarlama
die Adjustage {sub} {f} düzenleme
die Adjustagemaschine {sub} {f} ayarlama makinesi
adjustieren {v} [adjustierte, hat adjustiert] ayar vermek
adjustieren {v} [adjustierte, hat adjustiert] doğrultmak
adjustieren {v} [adjustierte, hat adjustiert] düzeltmek
die Adjustiermaschine {sub} {f} ayar makinesi
adjustiert ayarlı
adjustierte ayarlanmış
die Adjustierung {sub} {f} ayarlama
Adjustierungs- ayarlama
das Adjustment {sub} {n} [Psychologie: Anpassung an Forderungen der Bezugsgruppe oder der Gesellschaft] alışma
das Adjustment {sub} {n} dispeç (denizcilikte kullanılır)
das Adjustment {sub} {n} [Psychologie: Anpassung an Forderungen der Bezugsgruppe oder der Gesellschaft] düzeltme
das Adjustment {sub} {n} [Psychologie: Anpassung an Forderungen der Bezugsgruppe oder der Gesellschaft] halletme
das Adjustment {sub} {n} [Psychologie: Anpassung an Forderungen der Bezugsgruppe oder der Gesellschaft] uydurma
der Adjutant {sub} {m} emir subayı
der Adjutant {sub} {m} yaver
die Adjutanten {sub} {pl} yaverler
der Hadj {sub} {m} haç
kaltblütiger adj daha soğukkkanlı
krimineller adj daha suçlu
0.003s