8 direkte Treffer gefunden für: sonra


77 indirekte Treffer gefunden für: sonra

Deutsch Türkisch
das Abkömmling {sub} {n} sonradan türeyen
der Abrichtdiamant {sub} {m} sonradan takma elmas
absagen {v} [Einladung: sagte ab, hat abgesagt] sonradan geri çevirmek
der Anbau {sub} {m} [Bau] sonradan çoğaltılmış bina eki
anderweitig {adj} sonradan
arbeiten nach sonradan çalışmaya devam etmek
auf die lange Bank schieben sonraya bırakmak
auf Rechnung kaufen {v} sonra ödemek üzere satın almak
aufschieben {v} [schob auf, hat aufgeschoben] sonraya bırakmak
aufsparen {v} [sparte auf, hat aufgespart] sonra kullanmak saklamak
bis bald sonra görüşürüz
bis nachher sonra görüşürüz!
bis später! sonra görüşmek üzere!
danach {adv} sonradan
Danach ging er hinaus sonra dışarı çıktı
dann {adv} [nachher] sonradan
Dann bin ich ihm auf die Schliche gekommen sonra ben onun ne halt ettiğini öğrendim
darauf {adv} [danach] sonrasında
datiert nach sonradan tarih konmuş
datiert nach sonradan tarih belirlenmiş
datierte nach [er, sie, es~] sonradan tarih belirlemişti
die Deckungsnachzahlung {sub} {f} sonradan karşılama ödemesi
der Katzenjammer danach sonrasında yakınma
der Tag darauf sonraki gün
die darauffolgende Woche sonrasındaki hafta
drauf {adv} sonradan
durchdringen {v} [ich drang durch, ich habe durchdrungen] sonradan takdir edilmek
ein Neureicher sonradan görme biri
der Einbau {sub} {m} sonradan ekleme
die Emporkömmling {sub} {f} [weiblich] sonradan görme
der Emporkömmling {sub} {m} sonradan görme
die Emporkömmlinge {sub} {pl} sonradan görmeler
erworbene Gehörlosigkeit {sub} {f} sonradan oluşan sağırlık
erworbene Gewohnheit {sub} {f} sonradan oluşan alışkanlık
erworbene Immunabwehrschwäche {sub} {f} sonradan oluşan vücut direnci zayıflığı
erworbene Immunität {sub} {f} sonradan kazanılan bağışıklık
erworbene Immunschwäche {sub} {f} sonradan kazanılan vücut direnci zayıflığı
erworbene Katarakt {sub} {f} sonradan oluşan katarakt
erworbene Kenntnisse {sub} {pl} sonradan edinilen bilgiler
erworbene Krankheit {sub} {f} sonradan olusan hastalık
erworbene Syphilis {sub} {f} sonradan oluşan sifilis
erworbene Taubheit {sub} {f} sonradan oluşan sağırlık
erworbene Veränderungen {sub} {pl} sonradan oluşan değişiklikler
erworbener Anteil {sub} {m} sonradan oluşan kısım
erworbener Auslösemechanismus {sub} {f} sonradan oluşan ortaya çıkma mekanizması
erworbener Besitz {sub} {m} sonradan kazanılan mal
erworbener Herzfehler {sub} {m} sonradan oluşan kalp hatası
etwas Schlaf nachholen {v} sonradan uyumak
der Fitsel {sub} {m} [Med.] sonradan açılıp boyuna işleyen irin
die Folge {sub} {f} sonraki
die Folgeabschreibungen {sub} {pl} sonraki amortismanlar
ab Hamburg Hamburg’tan sonra
ab sofort bundan sonra
allernächst {adj} çok kısa süre sonra
als alles vorüber war her şey geçtikten sonra
als ich weg war ben gittikten sonra
alsdann {adv} bundan sonra
alsdann {adv} ondan sonra
am Dienstagnachmittag salı öğleden sonra
am Nachmittag öğleden sonra
am späteren Vormittag sabahtan sonra
am Tag drauf bir gün sonra
anschließend {adv} bundan sonra
bald {adv} [binnen kurzem] biraz sonra
bald danach az sonra
bald danach biraz sonra
bald darauf az sonra
bald darauf biraz sonra
bald nach Anfang [Genitiv] başladıktan hemen sonra
bald nachdem hemen bundan sonra
bei Ablauf dieser Frist bu sürenin bitmesinden sonra
bei Erhalt der Dokumente evraklar alındıktan sonra
binnen kurzem az sonra
bis nach ... …dan sonra
bis nach ... …den sonra
danach {adv} [zeitlich] bundan sonra
danach {adv} [zeitlich] ondan sonra
0.005s