26 direkte Treffer gefunden für: kayıp


77 indirekte Treffer gefunden für: kayıp

Deutsch Türkisch
abgehende Hitze {sub} {f} kayıp hararet
als vermisst gemeldet kayıp olarak bildirilmiş
als vermisst melden kayıp olarak bildirmek
am Verlust beteiligt sein {v} kayıpta katkısı olmak
auf Baisse spekulieren kayıp eğilimi beklentisiyle alıp satmak
Ausfall- und Ersatzzeiten {sub} {pl} [Ausfallzeit] kayıp ve yedek zamanlar
die Ausfallgefahr {sub} {f} kayıp tehlikesi
ausfallsicher {adj} kayıp emniyeti
die Ausfallsicherheit {sub} {f} kayıp emniyeti
die Ausfallskosten {sub} {pl} kayıp masrafları
die Ausfallsrate {sub} {f} kayıp oranı
die Ausfallstatistik {sub} {f} kayıp istatistiği
die Ausfallursache {sub} {f} kayıp nedeni
die Ausfallzeit {sub} {f} [Ausfall- und Ersatzzeiten] kayıp ve yedek zaman
die Ausfallzeit {sub} {f} kayıp zamanı
die Ausfallzeiten {sub} {pl} [Ausfall- und Ersatzzeiten] kayıp ve yedek zamanlar
ausrutschen und hinfallen {v} kayıp düşmek
bei Verlust kayıp anında
die Beute {sub} {f} kayıp süprüntü
dahingleiten kayıp gitmek
davongleiten {v} kayıp gitmek
Deckung von Verlusten {sub} {f} kayıpları karşılama
den Fehlbetrag ersetzen {v} kayıp miktarı karşılamak
die verlorene Welt, die vergessene Welt kayıp dünya, unutulmuş dünya
drohender Verlust {sub} {m} kayıp tehlikesi
ein verlorenes Schaf zurückbringen {v} kayıp koyunu geru getirmek
eine verlorene Ecke {sub} {f} kayıp köşe
entgleiten {v} kayıp gitmek
Entschädigung für einen Verlust kayıp tazminatı
Entschädigung für Verlust oder Beschädigung {sub} {f} kayıp veya zarar tazminatı
Entschädigung für Verlust oder Beschädigung {sub} {f} kayıp veya zararın ödenmesi/karşılanması
Entschädigung für Verluste kayıplar için tazminat
der Finderlohn {sub} {m} kayıp bir şeyi bulana verilen ödül
Folgen aus Verlusten {sub} {pl} kayıplardan doğan sonuçlar
das Fundamt {sub} {n} [bes. österr.: Fundbüro] kayıp eşya bürosu
das Fundbüro {sub} {n} kayıp eşya bürosu
für alle Verluste kayıplar için
für Verluste haftend kayıplar için sorumlu olan
gegen Verlust versichern {v} kayıp etmeğe karşı sigortalamak
gleiten aus {v} kayıp düşmek
glitschen {v} kayıp gitmek
huschen {v} kayıp gitmek
huscht [er, sie, es~] kayıp gidiyor
huschte [er, sie, es~] kayıp gitmişti
im Falle des Verlusts kayıp olduğu takdirde
im Verlustfall kayıp anında
Liste der Ausfälle {sub} {f} kayıp listesi
Minderung von Verlusten {sub} {f} kayıpların azalması
Nachweis des Verlustes {sub} {m} kayıp ispatı
Rückstellungen für Verluste {sub} {pl} kayıplar için rezervler
seine Verluste kürzen {v} kayıplarını azaltmak
der Abbrandverlust {sub} {m} maden eritmeden doğan kayıp
der Abwärmeverlust {sub} {m} artık ısıdan doğan kayıp
der Alterungsverlust {sub} {m} yıpranmadan dolayı kayıp
Anormaler Gewinn oder Verlust anormal kazanç ve kayıp
der Audioverlust {sub} {m} işitsel kayıp
aufgelaufener Verlust {sub} {m} birikmiş kayıp
außergewöhnlicher Verlust {sub} {m} olağanüstü kayıp
außerordentlicher Verlust {sub} {m} olağanüstü kayıp
der Bagatellverlust {sub} {m} küçük kayıp
der Bagatellverlust {sub} {m} önemsiz kayıp
bekannter Verlust {sub} {m} belli kayıp
der Beraubungsschaden {sub} {m} soygundan doğan maddi kayıp
beträchtlicher Verlust {sub} {m} büyük kayıp
der Bilanzverlust {sub} {m} bilançoda kayıp
der Brennschneidverlust {sub} {m} alevle kesmede kayıp
damnum fatale kötü kayıp
daraus folgender Verlust {sub} {m} bundan doğan kayıp
dielektrischer Verlust {sub} {m} dielektriksel kayıp
der Durchschnittsverlust {sub} {m} ortalama kayıp
ein schmerzlicher Verlust üzüntü verici bir kayıp
empfindlicher Verlust {sub} {m} dokunaklı kayıp
endgültig verloren kesin kayıp
der Endverlust {sub} {m} nihai kayıp
ernstlicher Verlust {sub} {m} ciddi kayıp
erwiesener Verlust {sub} {m} kanıtlanmış kayıp
erzielter Verlust {sub} {m} ulaşılan kayıp
0.004s