Keine direkten Treffer gefunden für: listesi

Deutsch Türkisch

28 indirekte Treffer gefunden für: listesi

Deutsch Türkisch
auflisten {v} [listete auf, hat aufgelistet] listesini çıkarmak
tabellarisieren {v} [tabellarisierte, hat tabellarisiert] listesini yapmak
das Abbildungsregister {sub} {n} görüntü listesi
das Abbildungsverzeichnis {sub} {n} resim listesi
die Abfahrtliste {sub} {f} kalkış listesi
die Abfahrtsliste {sub} {f} depar listesi
die Abgangsliste {sub} {f} çıış listesi
die Abhakliste {sub} {f} işaret koyma listesi
die Abhakliste {sub} {f} işaretleme listesi
das Abkürzungsverzeichnis {sub} {n} kısaltılmış kelimeler listesi
das Ablaufanforderungsregister {sub} {n} akım koşul listesi
das Ablaufverteilregister {sub} {n} program işlemi dağıtım listesi
die Abnutzungsliste {sub} {f} yıpranma listesi
die Abrechnungsliste {sub} {f} hesap listesi
die Abrechnungsvorschlagsliste {sub} {f} hesaplama öneri listesi
die abrissliste {sub} {f} yıkım listesi
Abrufliste der Alarmmeldungen {sub} {f} tehlike işaretlerini çağırma listesi
die Abrufstückliste {sub} {f} geri çağırma listesi
die Abschreibungsliste {sub} {f} amortisman listesi
die Abschussliste {sub} {f} {ugs.} ölüm listesi
die Abschussliste {sub} {f} atış listesi
die Abwertungsvorschlagsliste {sub} {f} devalüasyon öneri listesi
die Abwesenheitsliste {sub} {f} hazır bulunmayanlar listesi
die Abwesenheitsliste {sub} {f} yoklama listesi
das Addendregister {sub} {n} eklemeler listesi
das Additionsregister {sub} {n} katkı listesi
die Adressenliste {sub} {f} adres listesi
die Adressliste {sub} {f} ardes listesi
0.002s