13 direkte Treffer gefunden für: Gewinn


77 indirekte Treffer gefunden für: Gewinn

Deutsch Türkisch
Gewinn abführen {v} kârı teslim etmek
Gewinn abschöpfen {v} kazanç sağlamak
Gewinn abwerfen {v} kazanç sağlamak
Gewinn abwerfen {v} kâr bırakmak
Gewinn abwerfen {v} kâr getirmek
Gewinn abwerfen {v} kâr sağlamak
Gewinn abwerfend kâr bırakan
Gewinn abwerfend rantabl
Gewinn aufweisen {v} kâr göstermek
Gewinn aus Anlagenverkauf {sub} {m} sabit varlıklanı satışından elde edilen kâr
Gewinn aus Buchwerterhöhungen {sub} {m} değer artışı kazancı
Gewinn ausschütten {v} kâr dağıtmak
Gewinn ausweisen {v} kâr göstermek
Gewinn bringen {v} kazanç getirmek
Gewinn bringen {v} kazanç sağlamak
Gewinn bringen {v} kâr getirmek
Gewinn bringend [Geschäft] kazançlı
Gewinn bringend [Geschäft] kârlı
Gewinn bringend [nützlich] yararlı
Gewinn des Konsolidierungskreises ohne Gewinnan teile Dritter {sub} {m} üçüncü kişilerin kâr payları dışında konsolide kârlar
Gewinn einbringen {v} kazanç getirmek
Gewinn eines Unternehmens {sub} {m} işletme kazancı
Gewinn einfahren {v} kazanç sağlamak
Gewinn einstecken {v} kazancı cebine atmak
Gewinn erwirtschaften {v} kâr yapmak
Gewinn erwirtschaften {v} kazanç elde etmek
Gewinn erzielen {v} kâr yapmak
Gewinn erzielen aus {v} …den,…dan kâr yapmak
Gewinn in Prozent des investierten Kapitals yatırılan sermayenin yüzde kârı
Gewinn je Aktie {sub} {m} hisse senedi başına kazanç
Gewinn je Stück {sub} {m} parça başına kazanç
Gewinn machen {v} kâr yapmak
Gewinn maximieren {v} kazancı azami artırmak
Gewinn mehren {v} kazancı artırmak
Gewinn nach Abzug der Steuer {sub} {m} vergi ödendikten sonraki net gelir
Gewinn nach Abzug von Steuern {sub} {m} vergiler ödendikten sonraki net gelir
Gewinn nach Steuer {sub} {m} [seltener] vergi sonrası kâr
Gewinn nach Steuern {sub} {m} vergi sonrası kâr
Gewinn nach Steuern {sub} {m} vergi öncesi kazanç
Gewinn raffen {v} kazanç toplamak
Gewinn reinvestieren {v} kazancı yatırıma harcamak
Gewinn und Verlust kar ve zarar
Gewinn verteilen {v} kâr dağıtmak
Gewinn vor Abschreibungen und Wertberichtigungen {sub} {m} [Wirtschaft] gayri safi ticari kâr
Gewinn vor Abzug der Steuern {sub} {m} vergi kesintisi öncesi kâr
Gewinn vor Steuer {sub} {m} vergi öncesi kâr
Gewinn vor Steuern {sub} {m} vergiler öncesi kâr
Gewinn vor Steuern und Zinsen vergi ve faizler öncesi kâr
Gewinn ziehen aus etwas {v} istifade etmek
Gewinn ziehen aus etwas {v} yararlanmak
Gewinn zuteilen {v} kâr dağıtmak
abhängiger Gewinn {sub} {m} bağımlı kazanç
abhängiger Gewinn {sub} {m} bağımlı kâr
abnehmender Gewinn {sub} {m} azalan kazanç
abnehmender Gewinn {sub} {m} azalan kâr
der Abteilungsgewinn {sub} {m} ilgili bölüme ait kâr
der Abwertungsgewinn {sub} {m} devalüasyon kazancı
der Abwicklungsgewinn {sub} {m} tasfiye kazancı
der Agiogewinn {sub} {m} [Wirtschaft] acyo kazancı
der Agiogewinn {sub} {m} [Wirtschaft] acyo kârı
der Agiogewinn {sub} {m} [Wirtschaft] aciyo kârı
der Agiogewinn {sub} {m} [allgemein] bir para biriminden diğerine geçişte alınan komisyon kazancı
der Agiogewinn {sub} {m} [Wirtschaft] kambiyo primi kazancı
der Agiogewinn {sub} {m} [Wirtschaft] bankaların kredi işlemleri dolayısıyla müşteriden aldığı faiz kazancı
Aktien mit hohem Gewinn {sub} {pl} yüksek kazançlı hisse senetleri
Alleinanspruch auf den Gewinn {sub} {m} kazançta yalnız hak talebi
als Gewinn kazanç olarak
als Gewinn kâr olarak
der Anfangsgewinn {sub} {m} başlangıç kazancı
angefallener Gewinn {sub} {m} birikmiş kar
angefallener Gewinn {sub} {m} tahakkuk etmiş kar
angesammelter Gewinn {sub} {m} çoğalan kazanç
angestrebter Gewinn {sub} {m} amaçlanan kazanç
Anlagen mit hohem Gewinn {sub} {pl} yüksek kazançlı yatırım
der Anlegergewinn {sub} {m} yatırımcı kazancı
der Anleihegewinn {sub} {m} tahvil kazancı
ansehnlicher Gewinn {sub} {m} hatırı sayılır kazanç
0.005s