13 direkte Treffer gefunden für: Welt


77 indirekte Treffer gefunden für: Welt

Deutsch Türkisch
Welt der Träume rüyalar alemi
Welt entsagen dünya değiştirmek
Welt-Anti-Doping-Agentur WADA {sub} {f} Dünya anti doping acentası
die Weltall {sub} {f} kâinat
das Weltall {sub} {n} acun
das Weltall {sub} {n} cihan
das Weltall {sub} {n} evren
das Weltall {sub} {n} kozmos
das Weltalter {sub} {n} dünya yaşı
weltanschaulich {adj} dünya görüşü ile ilgili
weltanschaulich {adj} ideolojik
die Weltanschauung {sub} {f} dünya görüşü
die Weltanschauung {sub} {f} dünyaya bakış açısı
die Weltanschauung {sub} {f} yaşam felsefesi
die Weltansicht {sub} {f} dünya görüşü
der Weltärztebund {sub} {m} dünya doktorlar birliği
der Weltatlas {sub} {m} dünya atlası
die Weltausstellung {sub} {f} dünya fuarı
die Weltausstellungen {sub} {pl} dünya fuarları
die Weltbank {sub} {f} Dünya Bankası
die Weltbankgruppe {sub} {f} Dünya Bankası grubu
weltbejahende Haltung {sub} {f} yaşama pozitif bakan tutum
die Weltbejahung {sub} {f} yaşama pozitif bakma
weltbekannt {adj} dünyaca bilinen
weltbekannt {adj} dünyaca meşhur
weltbekannt {adj} dünyaca tanınmış
weltbekannt {adj} dünyaca ünlü
weltberühmt {adj} dünyaca tanınmış
weltberühmte Sammlung {sub} {f} dünyaca ünlü kolleksiyon
die Weltberühmtheit {sub} {f} dünyaca ünlülük
weltbeschreibend {adj} dünyayı tarif eden
die Weltbeschreibung {sub} {f} dünyayı tarif etme
weltbester | weltbeste | weltbestes dünya birincisi
die Weltbestleistung {sub} {f} [Sport] dünya rekoru
die Weltbevölkerung {sub} {f} dünya nüfusu
der Weltbevölkerungsbericht {sub} {m} dünya nüfus raporu
weltbewegend {adj} çok mühim
weltbewegend {adj} önemli
das Weltbild {sub} {n} dünya görüşü
das Weltbild {sub} {n} dünyaya bakış açısı
das Weltbild {sub} {n} ideoloji
weltbildend {adj} dünyayı oluşturan
die Weltbilder {sub} {pl} dünya görüşleri
das Weltbildungsforum {sub} {n} dünya eğitim forumu
das Weltblatt {sub} {n} dünya gazetesi
der Weltbrand {sub} {m} dünya yangını
das Weltbruttosozialprodukt {sub} {n} dünya milli hasılası
die Weltbühne {sub} {f} dünyaca ünlü sahne
der Weltbürger {sub} {m} dünyalı
der Weltbürger {sub} {m} kozmopolit
das Weltbürgertum {sub} {n} dünya yurttaşlığı
abiotische Umwelt {sub} {f} abiyotik çevre
Abschließung von der Welt {sub} {f} bir köşeye çekilme
Abschließung von der Welt {sub} {f} izdivaya çekilme
akademische Welt {sub} {f} akademik dünya
alle Reichtümer in der Welt dünyanın tüm zenginlikleri
alle Völker der Welt tüm dünya insanları
alle Welt {sub} {f} tüm dünya
alle Welt herkes
alle Welt tüm dünya
aller Welt {sub} {f} tüm dünya
die Alltagswelt {sub} {f} günlük yaşam
alte Welt {sub} {f} eski dünya
am Anfang der Welt dünyanın başında
am Arsch der Welt [vulgär] ıssız bucaksız bir yer
am Arsch der Welt çok uzaklarda
am Ende der Welt dünya sonunda
am grünen Rand der Welt dünyanın yeşil köşesinde
Anpassung an die Umwelt {sub} {f} çevreye uyma
arabische Welt {sub} {f} Arap Dünyası
die Arbeitsumwelt {sub} {f} dünyası
die Arbeitswelt {sub} {f} emek dünyası
die Arbeitswelt {sub} {f} dünyası
die Arbeitswelt {sub} {f} çalışma dünyası
arktische Umwelt {sub} {f} kuzey kutbu çevresi
Arsch der Welt [vulg.] çok uzakta
auf der ganzen weiten Welt tüm Dünya‚da
0.007s