28 direkte Treffer gefunden für: über


77 indirekte Treffer gefunden für: über

Deutsch Türkisch
die Überwachungsstation {sub} {f} gözleme bilgisayarı
die Überwachungsstation {sub} {f} kontrol dinleme istasyonu
die Ubertragerbürste {sub} {f} kolektör fırçası
über kurz oder lang er geç
über ... hinaus [örtlich] -den yukarı
über 5 Kilometer 5 kilometreden fazla
über Maßnahmen diskutieren {v} önlemler üzerine tartışmak
über 50 Jahre alt sein 50 yaşından fazla olmak
über alle Berge [weg, nicht mehr da] yok
über alle Berge [weg, nicht mehr da] gitmiş
über alle Berge sein {v} [weg sein, nicht mehr da sein] gitmiş olmak
über alle Berge sein {v} [weg sein, nicht mehr da sein] yok olmak
über bedarf einkaufen {v} ihtiyaçtan fazlasını satın almak
über Bedingungen verhandeln {v} şartları konuşmak
über beide Ohren verliebt sein {v} sırıl sıklam âşık olmak
über beide Ohren verschuldet sein {v} boğazına kadar borç içinde olmak
über Beschwerden entscheiden {v} şikâyetler hakkında karar vermek
über Blut übertragene Krankheitserreger {sub} {pl} kan ile bulaşan hastalık yapıcı mikroplar
über Bord gemide
über Bord fallen gemiden düşmek
über Bord gehen gemiden çıkmak
über Bord geworfen gemiden attı
über Bord geworfen werden {v} gemiden atılmak
über Bord geworfene Ladung {sub} {f} gemiden atılan yük
über Bord geworfenes Gut {sub} {n} gemiden atılan mal
über Bord spülen yıkayıp gemiden çıkarmak
über Bord werfen {v} [etwas über Bord ins Wasser werfen] gemiden atmak
über Bord werfen {v} (bir şeyden) vazgeçmek
über die Brücke gehen {v} köprüden karşıya geçmek
über das Datum übereinkommen tarihte anlaşmak
über das ganze Gesicht lächeln {v} gülücükler saçmak
über das ganze Gesicht strahlen {v} ağzı kulaklarına varmak
über das ganze Land verbreitet tüm ülkeye yayılmış
über das Grab seines Vaters fluchen babasının mezarına sövmek
über das Internet internet yoluyla
über das Internet internet üzerinden
über das Telefon telefon üzerinden
über das Wochenende hafta sonu esnasında
über das Ziel hinausschießen {v} {ugs.} [übereifrig sein] aşırı gayretli olmak
über das Ziel hinausschießen {v} [übereifrig sein] hedefin dışına kaçmak
über das Ziel hinausschießen {v} [übereifrig sein] hedefin dışına kaçan
über das Ziel hinausschießen {v} {ugs.} [übereifrig sein] aşırı gayretli olan
über Deck pislik üstünde
über dem Durchschnitt normalin üstünde
über dem angegebenen Preis bildirilen fiyatın üstünde
über dem Bett yatak üzerinde
über dem Boden yer üzerinde
über dem Boden taban üzerinde
über dem Durchschnitt ortalamanın üstünde
über dem Durchschnitt liegen {v} ortalamanın üstünde olmak
über dem Gefrierpunkt donma noktası üzerinde
Abbergung mit Rettungshubschrauber {sub} {f} kurtarma helikopteri ile bertaraf etmek
Abhandlung über {sub} {f} bir şey üzerine yazı
der Abstauber {sub} {m} {ugs.} bedavacı
der Abstauber {sub} {m} toz alıcı
der Abstauber {sub} {m} toz silici
abstimmen lassen über {v} …üzerine oylamaya sunmak
abstimmen über {v} …üzerine oylamak
der Abwehrzauber {sub} {m} savunma sihiri
der Akku-Bohrschrauber {sub} {m} akülü delme-vidalama makinesi
der Akkuschrauber {sub} {m} akülü matkap
der Aktivurlauber {sub} {m} aktif tatilci
Ali Baba und die vierzig Räuber {sub} {m} Ali Baba ve kırk haramiler
alles sauber {adj} her şey temiz
der Allwetterhubschrauber {sub} {m} her havada işleyen helikopter
der Allzweckhubschrauber {sub} {m} çok amaçlı helikopter
der Ambulanzhubschrauber {sub} {m} ambülans helikopteri
der Amphibienhubschrauber {sub} {m} hem havada hem suda çalışan helikopter
an... vorüber -in önünden
Animosität gegenüber {sub} {f} …e karşı kincilik
der Aufklärungshubschrauber {sub} {m} havadan keşif helikopteri
der Ausüber {sub} {m} icra eden
der Autoräuber {sub} {m} oto hırsızı
der Bankräuber {sub} {m} banka hırsızı
der Bankräuber {sub} {m} banka soyguncusu
bei allem Respekt ... gegenüber onun karşısında saygım sonsuz ancak...
der Beleuchtungshubschrauber {sub} {m} aydınlatma helikopteri
0.008s