2 direkte Treffer gefunden für: Bedingungen

Deutsch Türkisch
die Bedingungen {sub} {pl} şartlar
die Bedingungen {sub} {pl} koşullar

71 indirekte Treffer gefunden für: Bedingungen

Deutsch Türkisch
Bedingungen ablehnen {v} şartları reddetmek
Bedingungen absprechen {sub} {f} şartlar hakkında sözleşmek
Bedingungen angeben {v} koşulları bildirmek
Bedingungen annehmen {v} koşulları kabul etmek
Bedingungen aushandeln {v} koşulları saptamak
Bedingungen ausmachen {v} koşullar üzerine anlaşmak
Bedingungen beeinflussen {sub} {pl} koşulları etkilemek
Bedingungen der Beschäftigung {sub} {pl} istihdam şartları
Bedingungen der Kapitulation {sub} {pl} teslimiyet şartları
Bedingungen der Versicherungspolice {sub} {pl} sigorta poliçe şartları
Bedingungen des Absatzmarktes {sub} {pl} piyasa şartları
Bedingungen des Verkaufs {sub} {pl} satış şartları
Bedingungen des Vertrages waren bereits festgesetzt {sub} {f} anlaşmanın şartları saptanmıştı
Bedingungen des Vertrags {sub} {pl} mukavelenin şartları
Bedingungen einer Tratte {sub} {pl} imzalanmamış bono şartları
Bedingungen einer Vereinbarung {sub} {pl} anlaşmanın şartları
Bedingungen eines Vertrages {sub} {pl} anlaşma şartları
Bedingungen eines Vertrags {sub} {pl} anlaşma şartları
Bedingungen eines Vertrags übernehmen anlaşma şartlarını üstlenmek
Bedingungen eingehen {v} koşulları kabullenmek
Bedingungen einhalten {v} koşullara uymak
Bedingungen erfüllen {v} koşulları yerine getirmek
Bedingungen festlegen {v} koşulları saptamak
Bedingungen festschreiben {sub} {pl} koşulları saptamak
Bedingungen fordern {v} şartlar talep etmek
Bedingungen für das Inkasso {sub} {pl} tahsil şartları
Bedingungen für den Offenen Netzzugang {sub} {pl} açık erişimi şartları
Bedingungen für die Amortisation {sub} {pl} amortisman şartları
Bedingungen für die Auflösung {sub} {pl} bozma şartları
Bedingungen für die Ausgabe von Aktien {sub} {pl} hisse senedi dağıtım şartları
Bedingungen für die Fälligkeit der Forderung {sub} {pl} talebin vade şartları
Bedingungen für die Kündigung {sub} {pl} çıkış şartları
Bedingungen für die Nutzung {sub} {pl} kullanım şartları
Bedingungen für die Zulassung {sub} {pl} ruhsat şartları
Bedingungen für ein Angebot {sub} {pl} teklif şartları
Bedingungen für eine Investition {sub} {pl} yatırım şartları
Bedingungen nennen {v} koşulları bildirmek
Bedingungen sind erfüllt {sub} {f} şartlar yerine getirildi
Bedingungen sind erfüllt {sub} {f} şartlar yerine geldi
Bedingungen sind vielleicht nicht ideal {sub} {f} şartlar belki ideal değil
Bedingungen stellen {sub} {pl} şartlar koşmak
Bedingungen und Vorlagen {sub} {pl} şartlar ve tasarılar
Bedingungen unter denen eine Schuld erlischt {sub} {pl} borç silinme şartları
Bedingungen vorschreiben {v} şartlar koymak
Bedingungen, härteste - {sub} {pl} ağır şartlar
die Abfragebedingungen {sub} {pl} sorgu şartları
abgesprochene Bedingungen {sub} {pl} sözleşilmiş şartlar
die Abnahmebedingungen {sub} {f} teslim şartları
die Abnahmebedingungen {sub} {pl} teslim nizamnameleri
die Abonnementsbedingungen {sub} {pl} abone şartları
absolute Bedingungen {sub} {pl} kesin koşullar
Abteilung Sozialschutz und Arbeitsbedingungen {sub} {f} çalışma şartları ve sosyal koruma dairesi
die Abzahlungsbedingungen {sub} {pl} itfa koşulları
die Abzahlungsbedingungen {sub} {pl} taksitle ödeme koşulları
die Akkreditiv-Bedingungen {sub} {pl} akreditif şartları
die Akzeptabilitätsbedingungen {sub} {pl} kabul edilebilirlik şartları
die Akzeptabilitätsbedingungen {sub} {pl} uygunluk şartları
allgemeine Bedingungen {sub} {pl} genel şartlar
Allgemeine Geschäftsbedingungen {sub} {pl} ticari işlem şartları
allgemeine Geschäftsbedingungen {sub} {pl} [AGB] genel mukavele koşulları
allgemeine Geschäftsbedingungen {sub} {pl} [AGB] genel şartları
allgemeine Geschäftsbedingungen {sub} {pl} genel işlem şartları
allgemeine Geschäftsbedingungen {sub} {pl} genel ticari şartlar
Allgemeine Geschäftsbedingungen {sub} {pl} ticari çalışma kuralları
allgemeine Geschätsbedingungen {sub} {pl} genel işlem şartları
allgemeine Lieferbedingungen {sub} {pl} genel servis koşulları
allgemeine Lieferbedingungen {sub} {pl} genel teslim koşulları
allgemeine Verkaufsbedingungen {sub} {pl} genel satış şartları
allgemeine Versicherungsbedingungen {sub} {pl} genel sigorta şartları
allgemeinen Bedingungen {sub} {f} genel şartlar
amerikanische Bedingungen {sub} {pl} Amerika koşulları
0.005s