1 direkte Treffer gefunden für: Jahre

Deutsch Türkisch
die Jahre {sub} {pl} yıllar

77 indirekte Treffer gefunden für: Jahre

Deutsch Türkisch
Jahre alt yaşında
Jahre andauern yıllar süzen
Jahre kommen und gehen yıllar gelip geçiyor
Jahre zurückliegend yıllar önce olan
jahrein {adv} her sene
jahrein {adv} seneden seneye
jahrein, jahraus yıldan yıla
jahrelang {adv} senelerce
jahrelang {adv} yıllarca
jahrelange yıllarca
jahrelanger Kampf {sub} {m} yıllar süren mücadele
die Jahreproduktion {sub} {f} yıllık üretim
Jahres- yılın-
die Jahres-KFZ-Steuer {sub} {f} yıllık taşıt vergisi
die Jahresabflussmenge {sub} {f} senelik boşaltma miktarı
die Jahresabgrenzung {sub} {f} ertelenmiş vergilerde yıllık sınırlama
das Jahresabonnement {sub} {n} yıllık abone
die Jahresabrechnung {sub} {f} senelik toplam hesap
die Jahresabrechnung {sub} {f} yıllık bordro
die Jahresabrechnung {sub} {f} yıllık hesap
die Jahresabrechnung {sub} {f} yıllık hesaplaşma
der Jahresabsatz {sub} {m} yıllık satış
der Jahresabschluss {sub} {m} bilanço
der Jahresabschluss {sub} {m} mali yıl hesaplarının kapanışı
der Jahresabschluss {sub} {m} sene sonu hesabı
der Jahresabschluss {sub} {m} sezon bilançosu
der Jahresabschluss {sub} {m} yıl sonu
der Jahresabschluss {sub} {m} yıl sonu bilançosu
der Jahresabschluss {sub} {m} yıllık bilanço
der Jahresabschluss {sub} {m} yıllık finansal tablo
der Jahresabschluss {sub} {m} yıllık gelir tablosu
der Jahresabschluss {sub} {m} yılsonu hesapları
Jahresabschluss aufstellen yıllık bilanço düzenlemek
Jahresabschluss muss geprüft werden {sub} {m} yıllık bilanço incelenmeli
die Jahresabschlussbilanz {sub} {f} yılsonu kapanış bilançosu
die Jahresabschlusskonten {sub} {pl} yılsonu kapanış hesapları
das Jahresabschlusskonto {sub} {n} yılsonu kapanış hesabı
die Jahresabschlussprämie {sub} {f} yılsonu kapanış primi
die Jahresabschlussprüfung {sub} {f} yılsonu kapanış incelemesi
die Jahresabschlüsse {sub} {pl} yılsonu hesapları
Jahresabschlüsse prüfen {sub} {f} yılsonu hesaplarını incelemek
die Jahresabschreibung {sub} {f} yıllık amorti
der Jahresabschreibungsbetrag {sub} {m} yıllık amorti miktarı
der Jahresanfang {sub} {m} yıl başlangıcı
der Jahresanfang {sub} {m} yılbaşı
die Jahresangabe {sub} {f} yıl bildirisi
Jahresangaben f
die Jahresangaben {sub} {pl} yıl bildirileri
die Jahresanstiegsrate {sub} {f} yıllık artış oranı
die Jahresarbeitseinheit {sub} {f} yıllık birimi
der Jahresarbeitsverdienst {sub} {m} yıllık çalışma kazancı
ab 18 Jahre 18 yaşından itibaren
ab dreizehn Jahre 13 yaşından itibaren
achtziger Jahre {sub} {pl} seksenli yıllar
alle drei Jahre üç yılda bir
alle fünf Jahre her beş sene
alle fünf Jahre her beş yılda bir
alle Jahre her sene
alle Jahre her yıl
alle Jubeljahre kırk yılda bir
alle Jubeljahre uzun yıllar sonra tekrar
alle zehn Jahre her on sene
alle zwei bis drei Jahre her bir iki senede bir
alle zwei Jahre her iki senede
alle 2 Jahre her iki yılda bir
alle 4 Jahre her dört yılda bir
die Anfangsjahre {sub} {pl} ilk yıllar
anrechenbare Versicherungsjahre {sub} {pl} hesaba katılabilir sigortalılık yılları
anrechnungsfähige Dienstjahre {sub} {pl} hesaba katılan hizmet yılları
anrechnungsfähige Versicherungsjahre {sub} {pl} hesaba katılan sigortalılık yılları
Anzahl der Jahre {sub} {f} senelerin sayısı
Anzahl der Jahre {sub} {f} yılların toplamı
die Arbeitsjahre {sub} {pl} çalışma yılları
die Baujahre {sub} {pl} imâlat tarihleri
Bezahlung für ausgediente Jahre {sub} {f} yıpranma yıllarını ödeme
der Prozess erstreckte sich über zwei Jahre dava iki yil sürdü
die 20er Jahre {sub} {pl} 20`li seneler
0.005s