6 direkte Treffer gefunden für: kurz


61 indirekte Treffer gefunden für: kurz

Deutsch Türkisch
kurz ... [in Kurzform] kısa şekilde
kurz abbrechen {v} kısa ara vermek
kurz abfertigen {v} başından savmak
kurz abfertigen {v} ilgilenmemek
kurz anbraten {v} kısaca kızartmak
kurz angebunden sein {v} kısa kesmek
kurz anhalten {v} kısaca tutmak
kurz beantworten {v} kısaca cevap vermek
kurz befristet kısa süreli
kurz befristet kısa vadeli
kurz bei jemandem vorbeigehen {v} birine kısa süre için uğramak
kurz beschreiben {v} kısaca tarif etmek
kurz besprechen {v} kısaca görüşmek
kurz bevor …den, …dan az önce
kurz bevorstehendes Ereignis {sub} {n} kısa zaman sonra olacak olay
kurz danach hemen ardından
kurz darauf hemen arkasından
kurz darauf peşi sıra
kurz dargestellt kısaca sunulmuş
kurz darstellen {v} kısaca siúnmak
kurz darstellend kısaca sunan
kurz davor …den, …dan az önce
kurz davor sein {v} …den, …dan az önce olmak
kurz davor stehen, etwas zu tun v
kurz einweisen {v} kısaca anlatmak
kurz entschlossen azimkârlıkla
kurz fassen {v} kısaca söylemek
kurz fassen {v} uzatmamak
kurz gefasst kısaca
kurz gefasster Bericht {sub} {m} kişa rapor
kurz gesagt kısacası
kurz gesagt sözün kısası
kurz gesagt tek sözle
kurz geschnitten kısa kesilmiş
kurz geschnitten sein {v} kısa kesilmiş olmak
kurz geschnittene Mähne {sub} {f} kısa kesilmiş yele
kurz geschnittenes Haar {sub} {n} kısa kesilmiş sac
kurz geschoren kabak
kurz Halt machen {v} kısaca durmak
kurz halten {v} kısaca durmak
kurz haltmachen {v} kısaca durmak
kurz hereinschauen {v} kısaca bakmak
kurz hintereinander kısaca arka arkaya
kurz in Fett anbraten {v} kısaca yağ yakmak
kurz informieren {v} kısaca bilgi almak
kurz machen {v} kısa kesmek
kurz nach …den, …dan az sonra
kurz nach 5 Uhr saat 5 ten az müddet sonra
kurz nach der Geburt durchbrechender Zahn {sub} {m} hemen doğun ardından oluşan diş
kurz nach Einbruch der Dunkelheit karanlık çökmesinden kısa süre sonra
kurz nach Kriegsende savaştan kısa müddet sonra
Das Leben ist kurz hayat kısa
etwas kurz {adj} biraz kısa
fast zu kurz hemen hemen kısa
hält kurz [er, sie, es~] kısa kesiyor
Kennwort ist zu kurz {sub} {n} kod kelime çok kısa
ultrakurz {adj} çok kısa
Ventileinsatz kurz kısa supap nüvesi
viel zu kurz {adj} çok kısa
ziemlich kurz {adj} oldukça kısa
zu kurz aşırı kısa
0.003s