7 direkte Treffer gefunden für: mümkün


77 indirekte Treffer gefunden für: mümkün

Deutsch Türkisch
alles Mögliche {sub} {n} mümkün olan her şey
alles, was möglich ist mümkün olan her şey
an allen Ecken und Enden sparen mümkün olan her şeyde iktisat yapmak
angehen {v} [ging an, ist angegangen] mümkün olmak
Antworte mir sobald wie möglich! mümkün olan en kısa zamanda bana cevap ver!
Anzahl der möglichen Stellungen {sub} {f} mümkün olan çeşitli duruşların sayısı
aufs Beste {adv} mümkün mertebe
ausgeschlossen {adj} mümkün değil
Ausgeschlossen! mümkün değil
ausgeschlossenes unbeabsichtigtes Betätigen {sub} {n} mümkün olmayan istem dışı devreye sokma
baldmöglichst {adv} mümkün mertebe erken
baldmöglichst {adv} mümkün olan en kısa zamanda
das Beste {sub} {n} mümkün olan her şey
bestmöglich {adj} mümkün olan en iyi
bestmögliche Bedingungen {sub} {pl} mümkün olan en iyi şartlar
Bestnoten erreichen mümkün en iyi notlara ulaşmak
das ist wohl möglich mümkün olabilir
das Menschenmögliche tun mümkün olan her şeyi yapmak
ehestmöglich {adj} mümkün mertebe çabuk
ehestmöglich {adj} mümkün olduğunca çabuk
einrichten {v} mümkün kılmak
ermöglichen {v} mümkün kılmak
der Ermöglicher {sub} {m} mümkün kılan
ermöglicht [er, sie, es~] mümkün kılıyor
ermöglichte [er, sie, es~] mümkün kılmıştı
die Ermöglichung {sub} {f} mümkün kılma
frühestmöglich {adj} mümkün olan en erken zamanda
frühestmögliche Fertigstellung {sub} {f} mümkün olan en erken bitirme
frühestmöglicher Liefertermin {sub} {m} mümkün olan en erken teslim tarihi
frühestmöglichst {adj} mümkün olan en erken zamanda
frühstmöglich {adv} [frühestmöglich] mümkün olan en erken
geht nicht mümkün değil
geringstmögliche Spanne {sub} {f} mümkün olan en az süre
geringstmögliche Verzögerung {sub} {f} mümkün olan en az gecikme
größtmögliche Anzahl {v} mümkün olan en büyük sayı
größtmögliche Anzahl {sub} {f} mümkün olan en büyük sayı
größtmögliche Bemühung {sub} {f} mümkün olan en büyük mücadele
höchstmöglich [z.B. Gesundheit] mümkün olan en çok
höchstmögliche mümkün olan
höchstmöglicher Gewinn {sub} {m} mümkün olan en yüksek kazanç
höchstmöglicher Preis {sub} {m} mümkün olan en yüksek fiyat
höchstmögliches Hochwasser {sub} {n} mümkün olan en yüksek su seviyesi
ich reise umgehend ab mümkün olan en yakın zamanda gidiyorum
ich werde so schnell kommen wie ich nur kann mümkün olan en kısa zamanda geleceğim
im Rahmen des Möglichen mümkün mertebe
in möglichst größem Umfang mümkün olduğunca büyük çerçevede
kann nicht angehen {sub} {n} mümkün değil
die Kannversorgung {sub} {f} mümkün besleme
der Kannvorgang {sub} {m} mümkün prosedür
kleinstmöglich {adj} mümkün olan en küçük
kleinstmögliche Varianz {sub} {f} mümkün olan en küçük değişim
alles geht her şey mümkün
ausführbar {adj} tatbiki mümkün
beiderseitig kündbar karşılıklı feshi mümkün
beleihbar {adj} ikrazı mümkün
bemerkbar {adj} fark edilmesi mümkün
bemerkbar {adj} görülmesi mümkün
bemerkbar {adj} seçilmesi mümkün
besiegbar {adj} yenilmesi mümkün
beugsam eğilip bükülmesi mümkün
beweisbar {adj} ispatı mümkün
biologisch abbaubar biyolojik olarak tasfiyesi mümkün
chloren möglich klorlamak mümkün
druckfähig {adj} basılabilmesi mümkün
durchführbar {adj} yapılması mümkün
gemeinfrei [Buch] koruma süresi bitmiş baskısı mümkün
lieferbar {adj} teslimatı mümkün
lieferbar ab Lager ambardan teslimi mümkün
lässt sich einrichten [es~] yapılması mümkün
mit Geld geht alles parayla her şey mümkün
möglich {adj} tatbiki mümkün
operabel {adj} [Med.] ameliyatı mümkün
portabel {adj} taşınması mümkün
rechtskräftig und vollstreckbar hukuken kesin ve cazai uygulama mümkün
reparabel {adj} tamiri mümkün
technisch machbar teknik açıdan mümkün
theoretisch noch möglich teorik olarak mümkün
0.006s