4 direkte Treffer gefunden für: biyolojik


56 indirekte Treffer gefunden für: biyolojik

Deutsch Türkisch
Abbaubarkeit, biologische~ {sub} {f} biyolojik ayrışabilme
das Abbausyndrom {sub} {n} biyolojik zayıf düşme sendromu
Abfallstoffe, biologische~ {sub} {pl} biyolojik çöp maddeleri
Abteilung Biologika {sub} {f} biyolojik ürünler bölümü
Abwasserbehandlung, biologische - {sub} {f} biyolojik atık su muamelesi
Abwasserreinigung, biologische - {sub} {f} biyolojik atık su temizlemesi
Anreicherung, biologische - {sub} {f} biyolojik büyültme
Anreicherung, biologische - {sub} {f} biyolojik büyütme
Anreicherung, biologische - {sub} {f} biyolojik büyütüm
der Bio-Abfall {sub} {m} biyolojik çöp
das Bio-Ei {sub} {n} biyolojik yumurta
das Bio-Resort {sub} {n} biyolojik kaynak
das Bio-Schwein {sub} {n} biyolojik domuz
der Bioabbau {sub} {m} biyolojik bertaraf etme
die Bioabbaubarkeit {sub} {f} biyolojik bertaraf edilebilirlik
der Bioabfall {sub} {m} biyolojik çöp
die Bioabfallkompostierung {sub} {f} biyolojik atık doğal gübresi
die Bioabfalltonne {sub} {f} biyolojik çöp bidonu
die Bioabfälle {sub} {pl} biyolojik atıklar
bioaktiv biyolojik olarak etken
bioaktives Material {sub} {n} biyolojik aktiv malzeme
bioaktives Protein {sub} {n} biyolojik aktiv proteyin
der Bioalkohol {sub} {m} biyolojik alkol
die Bioanalyse {sub} {f} biyolojik analiz
der Bioanbau {sub} {m} biyolojik ekim
der Bioangriff {sub} {m} biyolojik saldırı
die Biobäuerin {sub} {f} [weiblich] biyolojik tarımcı
die Biochemien {sub} {pl} biyolojik kimyalar
der Biodiesel {sub} {m} biyolojik mozot
die Bioenergie {sub} {f} biyolojik enerji
die Bioenergiebranche {sub} {f} biyolojik enerji branşı
das Bioenergiefeld {sub} {n} biyolojik enerji sathı
der Bioenergiemarkt {sub} {m} biyolojik enerji pazarı
das Bioerdgas {sub} {n} biyolojik doğal gaz
die Bioethik {sub} {f} biyolojik etik
das Biofeedback {sub} {n} biyolojik geribesleme
der Biofilm {sub} {m} biyolojik film
das Biofilter {sub} {n} biyolojik filtre
das Biogas {sub} {n} biyolojik gaz
die Biogaserzeugung {sub} {f} biyolojik gaz imâlatı
die Biogasnutzung {sub} {f} biyolojik gazdan yararlanma
die Biogefahr {sub} {f} biyolojik tehlike
biogene Emission {sub} {f} biyolojik emisyon
biogene Entstehung {sub} {f} biyolojik oluşum
das Biogenmolekül {sub} {n} biyolojik molekül
das Biogift {sub} {n} biyolojik zehir
die Bioinformatik {sub} {f} biyolojik bilişim
der Biokatalysator {sub} {m} biyolojik katalizatör
die Biokatalysatoren {sub} {pl} biyolojik katalizatörler
die Biologika {sub} {pl} biyolojikler
biologisch abbaubar biyolojik olarak tasfiyesi mümkün
elektrobiologisch {adj} elektro biyolojik
erbbiologisch {adj} ırsi biyolojik
mikrobiologisch {adj} mikrobiyolojik
molekularbiologisch {adj} moleküler biyolojik
paläobiologisch {adj} paleobiyolojik
0.002s