8 direkte Treffer gefunden für: ab


77 indirekte Treffer gefunden für: ab

Deutsch Türkisch
ab ... Euro ... Avro`dan başlayan fiyatlarla
ab 15. Mai 15 Mayıs’tan
ab 18 Jahre 18 yaşından itibaren
ab 7 Euro 7 Avro`dan itibaren
ab zum Arzt! Doktor`a git
ab Bahnhof istasyondan itibaren
ab Berlin Berlin`den itibaren
ab Brüssel Brükselden itibaren
ab dem ersten Tag in der Position ilk günden itibaren pozisyonunda
ab dem heutigen Tag bugünden itibaren
ab dem Jahre 2002 2002 senesinden itibaren
ab der Vertragsunterzeichnung anlaşma imzalanmasından itibaren
ab dreizehn Jahre 13 yaşından itibaren
Ab durch die Mitte! ortadan itibaren
ab Ende des vergangenen Jahres geçen senenin sonundan itibaren
ab Erfüllungsort doldurulan yerden itibaren
ab Fabrik fabrika çıkışı
ab Fabrik fabrikadan teslimat
ab Haftungsübernahme sorumluluğun üstlenilmesinden itibaren
ab Haftungsübernahme yükümlülüğün üstlenilmesinden başlayarak
ab Hamburg {adv} Hamburg`dan itibaren
ab Hamburg Hamburg’tan sonra
ab heute bugünden itibaren
Ab ins Bett jetzt! hemen yatmaya git!
Ab ins Bett mit dir! yatmaya git!
ab jetzt şu andan itibaren
Ab jetzt schießt du immer so! {ugs.} şu andan itibaren hep böyle atacaksın
ab Kai rıhtımdan itibaren
ab Kai Lieferung rıhtımdan teslim
ab Kai unverzollt iskeleden gümrüksüz
ab Kai verzollt rıhtımdan itibaren gümrüğe tabi
ab Kenntnis von Schaden und Schädiger zararın ve zarar verenin bilgilendirilmesinden itibaren
ab Laderampe des Verkäufers satıcının yükleme setinden itibaren
ab Lager antrepoda
ab Lager antrepodan
ab Lager ardiyede
ab Lager ardiyeden
ab Lager depoda
ab Lager depodan
ab Lager depodan teslim
ab Lager lieferbar depodan teslim edilebilir
ab Lager liefern depodan sevketmek
ab Lager liefern depodan teslim etmek
ab Lager liefern {v} depodan teslim
ab Lager verkaufen ardiyede satmak
ab Lager übergeben antrepoda devretmek
ab Lager übergeben ardiyede devretmek
ab Lager übergeben depoda devretmek
ab Lager übernehmen antrepoda teslim almak
ab Lager übernehmen ardiyede teslim almak
ab Lager übernehmen depoda teslim almak
der Abbildungsmaßstab {sub} {m} görüntü ölçüsü
abbrennbarer Absorberstab {sub} {m} yanabilen emme çubuğu
abgekürzte Trab {sub} {m} azaltılmış koşaradım
abgekürzte Trab {sub} {m} azaltılmış tırıs
abgeleiteter Maßstab {sub} {m} türetilmiş ölçek
der Ablaufstab {sub} {m} boşaltma çubuğu
der Ablegestab {sub} {m} asma çubuğu
der Absatzstab {sub} {m} çöküntü çubuğu
der Absteckungsstab {sub} {m} arazi sınırı belirleme çubuğu
Abteilung Personal und Stab {sub} {f} üst düzey idareci ve personel bölümü
der Abweisstab {sub} {m} saptirma çubuğu
der Admiralstab {sub} {m} Donanma Komutanlığı
alle ab …den itibaren herkes
altes Grab {sub} {n} eski mezar
der Aluminiumstab {sub} {m} alüminyum çubuk
der Amtsstab {sub} {m} resmi personel
der Anhebestab {sub} {m} kaldırma çubuğu
der Ankerstab {sub} {m} bobin mili
der Ankerstab {sub} {m} endüvi barı
der Anlegemaßstab {sub} {m} çift desimetre
der Anlegestab {sub} {m} vatkayı saran levha
der Anodenstab {sub} {m} anod çubuğu
der Antennenstab {sub} {m} anten çubuğu
Arbeit reißt nicht ab {sub} {f} durmadan çoğalıyor
der Arbeitsmaßstab {sub} {m} ölçeği
der Arbeitsstab {sub} {m} çalışma ekibi
0.004s