5 direkte Treffer gefunden für: fiyat

Deutsch Türkisch
der Kurs {sub} {m} fiyat
der Preis {sub} {m} [Kauf] fiyat
teuer {adj} fiyat
der Wert {sub} {m} [Preis] fiyat
der Wert {sub} {m} fiyat

77 indirekte Treffer gefunden für: fiyat

Deutsch Türkisch
Abbau der Preisüberwachungsvorschriften {sub} {m} fiyat kontrol mekanizmalarını kaldırma
Abbröckeln von Preisen fiyatların yavaş yavaş düşmesi
abdingen {v} [dingte ab, hat abgedungen] fiyatı pazarlıkla aşağı indirmek
abgeben {v} [Preis: gab ab, hat abgegeben] fiyat vermek
der Abgebotszuschlag {sub} {m} fiyat artışı
abgesenkter Mantel {sub} {m} fiyatı indirilmiş manto
abgesetzte Peripherie {sub} {f} [Computerperipherie] fiyatı indirilmiş çevre donanımı
Abnahme der Preise {sub} {f} fiyatların düşmesi
Abnahme des Preises {sub} {f} fiyatın düşmesi
abpreisen {v} [preiste ab, hat abgepreist] fiyat kırma
der Abschlag {sub} {m} fiyatın inmesi
abschlagsfreie Ware {adj} fiyatta kesintisiz ürün
die Abschläge {sub} {pl} fiyat indirimleri
Abwertung wegen Preisrisiko {sub} {f} fiyat risikosu nedeniyle
Anforderung einer Preisliste {sub} {f} fiyat listesi talep etme
Angleichung der Preise {sub} {f} fiyatları ayarlama
Angleichung der Löhne an das Preisniveau {sub} {f} fiyat düzeyine göre ücretleri ayarlama
Anheben der Preise {sub} {n} fiyatları yükseltme
Anhebung der Preise {sub} {f} fiyatları artırma
Anpassung der Preise {sub} {f} fiyatları uyarlama
das Anschreiben {sub} {n} [beim Angebot] fiyat bildirme
ansteigen {v} [Preise] fiyat artmak
Anstieg der Preise {sub} {m} fiyatların artması
Anwendung von Vergünstigungen {sub} {f} fiyat düşüşlerini uygulama
anziehen {v} [zog an, hat angezogen] fiyatı yükselmek
Anziehen der Preise {sub} {n} fiyatların yükselmesi
die Arbitrage {sub} {f} fiyat farklılığı durumundan faydalanma
auf Baisse spekulieren fiyatların düşmesi ümidiyle işlem görmek
auf den halben Preis herabsetzen {v} fiyatı yarı yarıya düşürmek
auf fallende Preise spekulieren fiyat düşmesini ummak
auf Hausse kaufen fiyatların yükselmesini bekleyerek almak
Aufhebung der Preiskontrolle {sub} {f} fiyat kontrolunun kaldırılması
Aufschlag auf den Preis {sub} {m} fiyatı artırma
Auftrag mit Preisbegrenzung {sub} {m} fiyatı sınırlı sipariş
Auftrag mit Preisbegrenzung fiyat sınırı olan sipariş
Aufwärtsbewegung der Preise {sub} {f} fiyatların yükselmesi
ausgepreist [er, sie, es hat~] fiyat etiketi koydu
ausgezeichnetes Muster fiyat konulmuş örnek
das Ausgleichsfonds {sub} {n} fiyat istikrar fonu
das Ausgleichslager {sub} {n} fiyat dalgalanmalarını azaltmak amacıyla stoklama
aushandeln {v} [handelte aus, hat ausgehandelt] fiyat üzerinde görüşme yapmak
aushandeln {v} [handelte aus, hat ausgehandelt] fiyat pazarlığı yapmak
Aushang der Preise {sub} {m} fiyat askısı
auspreisen {v} fiyatını etiketle belirtmek
Auswahl nach Preis {sub} {f} fiyata göre seçim
das Ausweichlager {sub} {n} fiyat dalgalanmalarını önlemek için depolama
Auswirkung auf die Preise {sub} {f} fiyatlara etkisi
auszeichnen {v} [zeichnete aus, hat ausgezeichnet] fiyat koymak
auszeichnen {v} [zeichnete aus, hat ausgezeichnet] fiyatlandırmak
auszeichnen {v} [zeichnete aus, hat ausgezeichnet] fiyatını belirtmek
die Auszeichnung {sub} {f} fiyat koyma
abgemachter Preis {sub} {m} anlaşmaya varılan son fiyat
abgemachter Preis {sub} {m} üzerinde anlaşılan fiyat
abgesprochener Preis {sub} {m} sözü kesilmiş fiyat
abnehmender Preis {sub} {m} düşen fiyat
additver Preis {sub} {m} ek fiyat
der Akkordpreis {sub} {m} götürü fiyat
aktualisierbarer Festpreis {sub} {m} gerçekleştirilebilir sabit fiyat
aktueller Preis {sub} {m} aktüel fiyat
aktueller Preis {sub} {m} güncel fiyat
akzeptabler Preis {sub} {m} uygun fiyat
akzeptierter Preis {sub} {m} kabul gören fiyat
allerniedrigster Preis {sub} {m} en düşük fiyat
allgemein gültiger Preis {sub} {m} cari fiyat
alter Preis {sub} {m} eski fiyat
der Alternativpreis {sub} {m} alternatif fiyat
amtlich festgesetzt Preis {sub} {m} resmen saptanmış fiyat
amtlicher Kurs {sub} {m} resmi fiyat
der Anerkennungspreis {sub} {m} takdir edilen fiyat
der Anfangspreis {sub} {m} ilk fiyat
angebotener Preis {sub} {m} teklif edilen fiyat
der Angebotsbetrag {sub} {m} teklif edilen fiyat
angegebener Preis {sub} {m} belirtilen fiyat
angemessener Preis {sub} {m} uygun fiyat
angestrebter Preis {sub} {m} amaçlanan fiyat
angewendeter amtlich geregelter Preis uygulanan, resmi makamca ayarlı fiyat
die Anlagekosten {sub} {pl} asıl fiyat
0.005s